Dane pracownika | Wydział Humanistyczny AGH

Grzegorz Ptaszek prof. AGH
Dane pracownika

dr hab. Grzegorz Ptaszek prof. AGH

Konsultacje:

Dyżury w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020:
poniedziałki, godz. 10.00-11.00, s. 420
piątki, 9.30-10.15, pok. 110


Pokój: 110
Email: gptaszek@gmail.com
Telefon: +48 12 617 42 52

Medioznawca i psycholog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (magisterium – 2001, doktorat – 2006) i Uniwersytetu SWPS w Warszawie (2007).  Rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie podręczników szkolnych i ekspert Centralnej Komisji Edukacyjnej. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz European Communication Research and Education Association (ECREA). Od października 2016 pełni funkcję prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej

edukacja medialna, recepcja tekstów medialnych, genologia medialna oraz komunikacja medialnie zapośredniczona

Wybór: Monografie Grzegorz Ptaszek, 2007, Talk show. Szczerość na ekranie?, przedmowa: Wiesław Godzic, Biblioteka TVN, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne (seria: popkultura a media), ss. 240. Książki pod redakcją Grzegorz Ptaszek (współred. Tomasz Bielak), 2016. MEDIA.PL. Badania nad mediami w Polsce, Kraków: Libron. Grzegorz Ptaszek (współred. Damian Gałuszka, Dorota Żuchowska-Skiba), 2016, Technologiczno-społeczne oblicza XXI w., Kraków: Libron. Grzegorz Ptaszek (współred. Tomasz Bielak), 2016, PL. Badania nad mediami w Polsce, Kraków: Libron, s. 280. Grzegorz Ptaszek (współred. Damian Gałuszka, Dorota Żuchowska-Skiba), 2016, Technokultura: transhumanizm i sztuka cyfrowa., Kraków: Libron, s. 276. Grzegorz Ptaszek (współred. Agnieszka Ogonowska), 2015, Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, s. 228. Christopher Lasch, 2015, Kultura narcyzmu. Amerykańskie życie w czasach malejących oczekiwań (redakcja naukowa oraz przekład razem z Aleksandrem Skrzypkiem), Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno, s. 272. Grzegorz Ptaszek (współred. Agnieszka Ogonowska), 2014, Człowiek – technologia – media. Konteksty kulturowe i psychologiczne, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, ss. 205. Grzegorz Ptaszek (współred. Agnieszka Ogonowska), 2013, Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, ss. 252. Grzegorz Ptaszek (współred. Tomasz Bielak, Mirosław Filiciak), 2011, Zmierzch telewizji? Przemiany medium. Antologia, Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar, ss. 370. Grzegorz Ptaszek (współred. Krzysztof Kaszewski), 2009, „W czym mogę pomóc?”. Zachowania komunikacyjnojęzykowe konsultantów i klientów call center, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, ss. 148. Grzegorz Ptaszek (współred. Mirosław Filiciak), 2009. Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych – język, edukacja, semiotyka. Monografia, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, ss. 429. Artykuły Grzegorz Ptaszek, Damian Gałuszka, Dorota Żuchowska-Skiba, 2016, Uspołecznianie technologii u progu czwartej rewolucji przemysłowej, [w:] Grzegorz Ptaszek, Damian Gałuszka, Dorota Żuchowska-Skiba (red.), 2016, Technologiczno-społeczne oblicza XXI w., Kraków: Libron, s. Grzegorz Ptaszek, Tomasz Bielak, 2016, Dwuobszarowość badań nad mediami w Polsce, [w:] Grzegorz Ptaszek, Tomasz Bielak (red.), pl. Badania nad mediami w Polsce, Libron, s. 7-19. Grzegorz Ptaszek, Damian Gałuszka, Dorota Żuchowska-Skiba, 2016, Wyzwania i dylematy humanistyki XXI wieku [w:] Grzegorz Ptaszek, Damian Gałuszka, Dorota Żuchowska-Skiba (red.), 2016, Technokultura: transuhumanizm i sztuka cyfrowa, Kraków: Libron, s. 9-21. Grzegorz Ptaszek, 2016, Wróżba telewizyjna jako narracja. Prolegomena [w:] Jacek Wasilewski (red.), Narracje w życiu. O grupie i o jednostce, seria: Media początku XXI w. Tom 29, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, s. 119-132. Grzegorz Ptaszek, 2015, W stronę bezgatunkowości mediów? O funkcji gatunków medialnych w procesie odbioru [w:] Gatunki i formaty we współczesnych mediach, red. W. Godzic, A. Kozieł, J. Szylko-Kwas, Warszawa: POLTEXT, s. 35-51. Grzegorz Ptaszek, Agnieszka Ogonowska, 2015, (Re)edukacja medialna. Nowe spojrzenie na edukacje medialną [w:] Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych, A. Ogonowska, G. Ptaszek, Kraków: OW Impuls, s. 7-16. Grzegorz Ptaszek, 2015, Kapitalizm jako źródło kulturowego narcyzmu w epoce późnej nowoczesności. Wprowadzenie do “Kultury narcyzmu” Christophera Lascha [w:] Christopher Lasch, Kultura narcyzmu. Amerykańskie życie w czasach malejących oczekiwań, przekład A. Skrzypek, G. Ptaszek, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno, s. 9-17. Grzegorz Ptaszek, 2015, Jak badać medialny obraz świata? [w:] Współczesne media – Medialny obraz świata. Tom 1. Zagadnienia teoretyczne, red. D. Kępa-Figura, I. Hofman, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 13-23. Grzegorz Ptaszek (współautorzy: Szymon Szott, Lucjan Janowski), 2014, Assessing the Cooperativeness of Users in Wi-Fi Networks, [In:] Proceedings of the 11th International Conference on Wireless Information Networks and Systems (WINSYS-2014), SCITEPRESS (Science and Technology Publications, Lda.), pages 60-64. Grzegorz Ptaszek, 2015, Rozrywka w służbie reklamy (advertisment), czyli jak uśpić czujność konsumenta, „Naukowy Przegląd Dziennikarski” nr 4 (16), s. 62-79. Grzegorz Ptaszek, 2015, Pomiar indywidualnych kompetencji medialnych. Pytania i problemy, „Kultura Popularna”, nr 41, tom 3, s. 6-17. Grzegorz Ptaszek, 2011, Telewizyjny reportaż śledczy jako rozrywka. Sposoby dramaturgii narracji, „Przegląd Humanistyczny” nr 5/6, s. 31-41.