Dane pracownika | Wydział Humanistyczny AGH

Tomasz Piróg
Dane pracownika

dr Tomasz Piróg

Konsultacje:

Semestr letni 2019/2020
Poniedziałek: godz. 12.00 – 13.00
Wtorek: godz. 18.40 – 19.40


Pokój: 113
Email: tpirog@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617 42 50

Ukończyłem studia licencjackie i magisterskie na Wydziale Humanistycznym AGH. W 2015 roku obroniłem doktorat w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie (promotor: prof. Barbara Gąciarz).

Wśród największych osiągnięć mogę wymienić:

  • Nagrodę główną w XVIII konkursie IPSS na najlepsze prace doktorskie dotyczące problemów polityki społecznej (konkurs odbywał się pod patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)
  • Półroczny pobyt w Halle am Saale w roku akademickim 2011/12, w ramach stypendium DAAD
  • Organizację szeregu wyjazdów studyjnych do Niemiec dla studentów WH AGH
  • Trzy książki autorskie: „Dialog obywatelski w perspektywie socjologicznej. Mity i realia dobrego rządzenia” (2016), „Wygnanie z raju. Społeczne konsekwencje zmian na rynku pracy” (2015),  „Młodzież w Polsce. Analiza przekazów młodzieżowych obecnych w polskiej kulturze na przykładzie debaty młodych w ‚Gazecie Wyboczej’ (styczeń-marzec 2004)” (2006)

Zajmuję się socjologią polityki i socjologią gospodarki. Obecnie głównym obszarem moich zainteresowań jest lokalny dialog obywatelski oraz wielosektorowa polityka społeczna.

Poza działalnością naukową pełnię funkcję:

  • Kierownika studiów podyplomowych „Zarządzanie talentami w branży technologicznej/Talent management in Tech Companies” (od 2016 r) i „Zarządzanie organizacją IT/ IT Business Management”(od 2017 r.)
  • Członka Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (od 2017 r)
  • Skarbnika i członka zarządu Oddziału Krakowskiego PTS (od 2011 r)
  • Pełnomocnika Dziekana Wydziału Humanistycznego AGH ds. Praktyk Studenckich
  • Członka Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia