Dane pracownika | Wydział Humanistyczny AGH

Agata Maksymowicz
Dane pracownika

dr Agata Maksymowicz

Konsultacje:

Semestr letni 2019/2020
wtorek 13.00-14.00, pok. 133 (po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym)
czwartek 20.00-21.00, pok.133 (po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym)


Pokój: 133
Email: amaksym@uci.agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617 43 86

Agata Maksymowicz – absolwentka socjologii na UJ.  Od 1987 roku na  AGH. Prowadzone zajęcia z Podstaw Negocjacji, Podstaw Socjologii i Socjologii Kultury. Zainteresowania badawcze: pierwotnie socjologia miasta, obecnie socjologia medycyny, tanatologia, społeczeństwo późnej nowoczesności, Internet.

Książki:  Bieżanów – społeczność lokalna. Przeszłość i teraźniejszość, wyd. IV uzupełnione i poprawione, wyd. Dom Kultury ,,Podgórze”, Komitet Organizacyjny Obchodów 800-lecia Bieżanowa, Kraków 2012, ,,Moralne dylematy Polaków ponowoczesności”, NOMOS, Kraków 2009 (red.)