Dane pracownika | Wydział Humanistyczny AGH

Łukasz Krzyżowski
Dane pracownika

dr Łukasz Krzyżowski

Konsultacje:

Urlop szkoleniowy.
Istnieje możliwość konsultacji przez Skype’a po wcześniejszym ustaleniu terminu.


Pokój: 102
Email: lukasz.krzyzowski@agh.edu.pl
Telefon: 12 617 4253

Dr Łukasz Krzyżowski – adiunkt w Katedrze Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej. Jego zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia z zakresu studiów transnarodowych, normative decision making, solidarności międzygeneracyjnej oraz zmian w kulturach opieki i starości w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. W swojej pracy doktorskiej „Transnarodowa opieka i relacje międzygeneracyjne w kulturach migracji”, Krzyżowski konfrontuje teorię transnarodowości z wynikami ilościowych i jakościowych badań wielostanowiskowych realizowanych wśród polskich migrantów w Islandii, Austrii oraz ich starymi rodzicami mieszkającymi w Polsce.

Intersekcjonalne analizy migracji, starości oraz cyrkulacji kultur opieki Krzyżowski uzupełnia badaniami technologii wspierających (ambient assisted living technologies) w ramach projektu FP7  “Artificially intelligent ecosystem for self-management and sustainable quality of life in Ambient Assisted Living” finansowanego przez Komisję Europejską w ramach Ambient Assisted Living Joint Programme: Care for the Future.

Jako członek projektu ERC TRANSFORmIG na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, Krzyżowski zajmuje się analizą sieci społecznych, metodologią (jakościowych) badań longitudinalnych, analizą transferów społecznych oraz stosunku migrantów wobec „różnorodności”. Do najnowszych zainteresowań Krzyżowskiego należy transnarodowa solidarność, które to zagadnienie jest badane poprzez innowacyjne wykorzystanie factorial survey, analiz Conjoint oraz zmian w zakresie solidarności z uchodźcami w Europie na przestrzeni kilku dekad.