Dane pracownika | Wydział Humanistyczny AGH

Jacek Gądecki
Dane pracownika

dr hab. Jacek Gądecki prof. AGH

Konsultacje:

dyżury w semestrze letnim 2019/2020:
wtorek 8.00-8.50
środa 14.30-15.30
W razie potrzeby proszę o kontakt mailowy: jgadecki@agh.edu.pl


Pokój: 105
Email: jgadecki@agh.edu.pl
Telefon: 12 617 42 79

dr hab. Jacek Gądecki (Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej WH AGH w Krakowie) – kierownik Katedry, kierownik specjalności II stopnia „Innowacje i interwencje społeczne”, socjolog i antropolog społeczno-kulturowy. Zajmuje się socjologią i antropologią miasta i architektury oraz życia codziennego. Jego projekty badawcze dotyczą relacji między architekturą i tożsamością, a także przemian miejskich związanych ze stylem życia. Badał m.in. procesy grodzenia osiedli mieszkaniowych i gentryfikacji dzielnic. Był stypendystą m.in. MNiSW, Fundacji Bauhausu, Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz FNP.

Zainteresowania badawcze:

  • antropologia i socjologia miasta (przestrzeń publiczna, dziedzictwo kulturowe oraz architektura jako taka,
  • antropologia organizacji, przestrzenie innowacji,
  • nauka-socjologia-społeczeństwo,
  • jakościowe metody badań;

Aktualne zainteresowania badawcze odzwierciedlone w realizowanych projektach, grantach i prowadzonych zajęciach

  • inteligentne miasta i inteligentne społeczności, ANT w przestrzeni miasta (Centrum Badań nad Miastem Przyszłości AGH),
  • relacje między innowacją i przestrzenią (społeczną i architektoniczną) w ramach badań nad przestrzeniami biurowymi (badania własne i współpraca z zespołem stylów pracy w Nowa Styl Group SA),
  • sfera zamieszkiwania i dom jako konstrukt społeczny, technologiczne aspekty zamieszkiwania (w tym badania telepracy, projekt NCN),
  • procesy miejskie, procesy gentryfikacji i gettoizacji w przestrzeni miejskiej, rola ekonomii symbolicznej w rozwoju ośrodków miejskich, przestrzeń i innowacyjność (projekty badawcze NCN I love NH, Za Murami),
  • kultura materialna i społeczne życie rzeczy,

książki:

Afetowicz, Łukasz, Jacek Gądecki, Krzysztof Olechnicki, Tomasz Szlendak i Michał Wróblewski. 2018. Efekt Bilbao/kult cargo. Nowe instytucje Kultury w Polsce. Elbląg: Wilk Stepowy.

Gądecki, Jacek, Marcin Jewdokimowi  Magdalena Żadkowska. Tu się pracuje! socjologiczne studium pracy zawodowej prowadzonej w domu na zasadach telepracy.  Kraków: Wydawnictwo Libron.

Gądecki, Jacek. 2012. I love NH. Gentryfikacja starej części Nowej Huty? Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Gądecki, Jacek. 2009. Za murami. Polskie osiedla grodzone – analiza dyskursu. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Książka ukazała się w serii Monografie Humanistyczne FNP.

Gądecki, Jacek. 2005. Architektura i tożsamość. Rzecz o antropologii architektury. Toruń: Wydawnictwo Rolewski.

wybrane artykuły z ostatnich lat:

Gądecki J., M. Jewdokimow and M. Żadkowska. 2016. Reconstructing the Borders and the Definitions
of Home and Work in the Context of Telecommuting in Poland, „Intersections” , Vol. 2. (3), s. 84-96.
2(3): 84-96.

Gądecki, Jacek. 2016. Miasto mądre czy sprytne? Autoportet, nr 3 [54].

Gądecki, Jacek i Marcin Jewdokimow. 2015. Przestrzenie (post)industrialne – pomiędzy kryzysem i rozwojem, Studia Humanistyczne AGH, nr 4/2015, s. 1-8.

Gądecki, Jacek i Paweł Kubicki. 2014. Polityki miejskie, „Politea”,  nr 27, s. 135-156.

Gądecki, Jacek. 2014. The marketers of dreams vs. romantic gentrifiers – reflec- tions on consumption in the Polish housing market, „Europa Regional”, vol. 19, 2012 (2014) 1, s. 30-41.

Gadecki, Jacek 2014. Odkrywając miasto idealne? Marginalna gentryfikacja starej części dzielnicy Nowa Huta, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 54, s. 64-81.

Gądecki, Jacek. 2013. The Wild West. The reality of everyday social relations in gated communities in Poland. “The Cities”, Vol. 35, s. 174-180. (+ reprint w 2014)

Gądecki, Jacek. 2012. I love NH. The marginal gentrification of an ideal socialist city of Nowa Huta, „Kultura i Edukacja”,

art. w książkach

Gądecki Jacek i Magdalena Żadkowska 2016. Praktyki telepracowników. Negocjowanie granic między domem a pracą, [w:] Magdalena Łukasiuk i Marcin Jewdokimow (red.) Socjologia zamieszkiwania. Wydawnictwo UKSW, Warszawa: 63-86.

Gądecki Jacek. 2015. Społeczne oddziaływanie krajobrazu [w:] Krajobraz kulturowo – przyrodniczy w wymiarze społecznym. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury i Polski Komitet UNESCO, s. 135-148.

Gądecki Jacek, 2012. Gating Warsaw: Enclosed Housing Estates and the Aesthetics of Luxury [w:] Monika Grubbauer i Joanna Kusiak (red.) Chasing Warsaw. Socio-Material Dynamics of Transformation. Frankfurt/New York: Campus Verlag, s.109-132.