Dane pracownika | Wydział Humanistyczny AGH

Joanna Pyrkosz-Pacyna
Dane pracownika

dr Joanna Pyrkosz-Pacyna

Konsultacje:

Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020
Wtorek 10.30-11.30
Czwartek 12.30-13.30


Pokój: 110
Email: jpyrkosz@agh.edu.pl
Telefon: 12 617 42 52

Studia magisterskie  i doktoranckie w Instytucie Psychologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Psychologia przedsiębiorczości

Psychologia organizacji

Motywacja

Udział kobiet w naukach ścisłych

Edukacja z udziałem VR i AR