Administracja Wydziału Humanistycznego AGHDyrektor Administracyjny Wydziału Humanistycznego AGH


mgr Anna Kulpa-Ogdowska


pokój nr 3, tel. 43 83

Organizacja, koordynacja i nadzór nad funkcjonowaniem administracji wydziału.
Biuro Dziekana


Sekretariat Biura Dziekana


mgr Agnieszka Oleniacz


pokój nr 6, tel. 43 80

Obsługa sekretariatu.

Obsługa Rady Wydziału, Kolegium Dziekańskiego i Rady Społecznej.

Sprawy kadrowe (w tym ewidencja spraw związanych ze stosunkiem pracy i spraw płacowych, badania okresowe, zwolnienia chorobowe).

PKA, wnioski na uprawnienia, doktoraty, ewaluacja.

Umowy cywilno-prawne dotyczące zajęć dydaktycznych.

Sprawozdawczość i rozliczanie dydaktyki.

Zespół Obsługi Dydaktyki (Dziekanat)


mgr Jolanta Gapys (osoba kierująca zespołem)


mgr Katarzyna Włodkowska-Łoziak


mgr inż. Katarzyna Piwowar


pokój nr 23, tel. 43 90

Organizacja roku akademickiego.

Obsługa bieżąca studentów (w tym obcokrajowców).

Obsługa socjalno-bytowa studentów.

Sprawozdawczość z zakresu działalności dydaktycznej dla Władz Uczelni, MNiSW, GUS i innych instytucji.

Mobilność studentów (Erasmus+ i in.).

Układanie harmonogramu, rezerwacja sal.

Wsparcie administracyjne systemu syllabus.agh.edu.pl


Zespół Obsługi Badań Naukowych


mgr Bożena Niedbała


mgr Katarzyna Janowska


pokój nr 22, tel. 42 85

Działalność statutowa (delegacje, publikacje, granty dziekańskie).

Współpraca z COP.

Projekty NCN, MNiSW, NCBiR i in.

Umowy zagraniczne.

Ewaluacja, archiwizacja dorobku naukowego.

Centrum Obsługi Płatnych Form Kształcenia


mgr Katarzyna Chromik Myśliwiec


mgr Paulina Walotek


pokój nr 25, tel. 42 51

Obsługa płatnych form kształcenia (studia podyplomowe, kursy, szkolenia).

Zespół Organizacyjno-Informatyczny


mgr inż. Magdalena Żmudzka


pokój nr 24, tel. 43 95

pokój nr 423, tel. 43 71


Obsługa administracyjna katedr (w tym urlopy i delegacje z innych źródeł niż działalność naukowo-badawcza).

System POL-on.

Obsługa administracyjna zespołu ds. promocji.

Obsługa administracyjna konferencji.

Obsługa informatyczna WH (strona internetowa, sprzęt, laboratoria).

Sekretariat Biura Dziekana

 
mgr Agnieszka Oleniacz


Pokój: 6

Email: aoleniacz@agh.edu.pl

Telefon: +48 12 617 43 80


 
Dyrektor Administracyjny Wydziału Humanistycznego AGH
mgr Anna Kulpa-Ogdowska


Pokój: 3

Email: akulpa@agh.edu.pl

Telefon: +48 12 617 43 83


 
Zespół Obsługi Dydaktyki (Dziekanat)

 
mgr Joanna Gapys


Pokój: 24

Email: jgapys@agh.edu.pl

Telefon: +48 12 617 43 90


 
mgr Katarzyna Włodkowska-Łoziak


Pokój: 24

Email: loziakk@agh.edu.pl

Telefon: +48 12 617 43 90


 
mgr inż. Katarzyna Piwowar


Pokój: 24

Email: kpiwowar@agh.edu.pl

Telefon: +48 12 617 43 90


 Godziny pracy dziekanatu:

  • pon 11.30 - 14.30

  • wt. 9.00 - 12.00

  • śr. 11.30 - 14.30

  • czw. 9.00 - 12.00

  • pt. - nieczynny
 

Konto Wydziału:

 

Akademia Górniczo-Hutnicza

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Wydział Humanistyczny


Bank: Pekao S.A. Kraków

Nr rachunku:

86 1240 4722 1111 0000 4853 4699

 
Centrum Obsługi Płatnych Form Kształcenia
mgr Katarzyna Chromik-Myśliwiec


Pokój: 25

Email: chromik@agh.edu.pl

Telefon: +48 12 617 42 51


 
mgr Paulina Walotek


Pokój: 25

Email: pwalotek@agh.edu.pl

Telefon: +48 12 617 42 51


 
Zespół Obsługi Badań Naukowych

 
mgr Bożena Niedbała


Pokój: 22

Email: bniedb@agh.edu.pl

Telefon: +48 12 617 42 85


 
mgr Katarzyna Janowska


Pokój: 22

Email: kraczka@agh.edu.pl

Telefon: +48 12 617 42 85


 
Biblioteka

 
mgr Maria Kogutowska


Pokój: 15

Email: mkogut@agh.edu.pl

Telefon: +48 12 617 43 38


 
mgr Justyna Sobocha-Stanuch


Pokój: 15

Email: sobocha@agh.edu.pl

Telefon: +48 12 617 43 38


 


Zespół Organizacyjno-Informatyczny 

mgr inż. Magdalena Żmudzka


Pokój: 24

Email: magdalena.zmudzka@agh.edu.pl