Pismo Prorektora ds. Kształcenia w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w zw. z aktualną sytuacją epidemiczną

piątek, 16 października, 2020

Szanowni Państwo
Dziekani i Prodziekani Wydziałów AGH
Dyrektor SJO i Dyrektor SWFiS
Prowadzący zajęcia
Studenci
Członkowie wspólnoty AGH

 

Szanowni Państwo

 

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju i w Małopolsce oraz decyzjami władz rządowych, działając na podstawie § 2 ust. 2 zarządzenia Nr 68/2020 Rektora AGH z dnia 30 września 2020 r. w sprawie stanu działalności Uczelni od 1 października 2020 roku, pragnę przekazać następujące decyzje dotyczące realizacji zajęć dydaktycznych:

 

1. od najbliższego poniedziałku 19 października br. do odwołania wszystkie zajęcia dydaktyczne na studiach wyższych (zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych), a także na studiach podyplomowych oraz w ramach innych form kształcenia mogą być prowadzone wyłącznie w trybie zdalnym, z wyłączeniem:
tych zajęć o charakterze praktycznym, których specyfika nie pozwala na realizację kształcenia w trybie zdalnym – w szczególności dotyczyć to może ćwiczeń laboratoryjnych przy aparaturze, zajęć terenowych, zajęć warsztatowych oraz zajęć praktycznych, które powinny być prowadzone w warunkach właściwych dla danego rodzaju działalności zawodowej lub w sposób umożliwiający wykonywanie przez studentów czynności praktycznych,
• wykonywania przez studentów badań koniecznych do przygotowania prac dyplomowych i projektów inżynierskich;

 

2. zajęcia o charakterze praktycznym, o których mowa powyżej oraz wykonywanie przez studentów badań koniecznych do przygotowania prac dyplomowych i projektów inżynierskich mogą odbywać się w obiektach Uczelni wyłącznie w małych grupach, z zachowaniem wymaganego dystansu społecznego, zgodnie z reżimem sanitarnym Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS);

 

3. w przypadku gdy z uwagi na organizację kształcenia oraz sytuację epidemiczną w danej jednostce zajęcia o charakterze praktycznym, których specyfika nie pozwala na realizację kształcenia w trybie zdalnym i które nie mogą być kontynuowane w obiektach Uczelni, można przesunąć w czasie mając na uwadze aktualną organizację roku akademickiego 2020/2021;

 

4. zajęcia z wychowania fizycznego mogą odbywać się wyłącznie na wolnym powietrzu.

 

Wszelkie strategiczne decyzje dotyczące organizacji zajęć o charakterze praktycznym podejmują Państwo Dziekani, natomiast w przypadku konieczności przesunięcia zajęć w skali dotyczącej całego Wydziału w uzgodnieniu z Prorektorem ds. Kształcenia, mailowo za pośrednictwem Centrum Organizacji Kształcenia (cok@agh.edu.pl).

 

Mam głęboką nadzieję, że w zdrowiu, wspólnym wysiłkiem wszystkich Członków Naszej Uczelnianej Wspólnoty, będziemy mogli sprostać wszelkim trudnościom w tym wyjątkowo trudnym okresie.

 

Jednocześnie zastrzegam, że niniejsze wytyczne mogą ulec zmianie lub aktualizacji w zależności od rozwoju sytuacji i decyzji władz państwowych.

 

PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA
prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny

 

Pismo Prorektora ds. Kształcenia w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w zw. z aktualną sytuacją epidemiczną