Ograniczona dostępność Dziekanatu w okresie od lipca do września 2020

środa, 8 lipca, 2020

Szanowni Państwo,
mamy ogromną prośbę o zachowanie szczególnej ostrożności, Rektor nie zniósł ostatniego zarządzenia o specjalnym trybie funkcjonowania Uczelni, dlatego prosimy o zostawianie dokumentów na portierni w pudełku dla Państwa przygotowanym. A także załatwianie spraw telefonicznie lub drogą mailową. Zaświadczenia możemy dla Państwa przygotowywać jak do tej pory i zostawiać w kopercie na portierni. Osoby, które muszę załatwić sprawę osobiście proszę o wcześniejsze umówienie się z nami na konkretną godzinę tak aby Państwo nie stali w kolejce lub by kilka osób nie znajdował się na raz w dziekanacie.

 

Pozdrawiamy serdecznie