Hackathon EduShock. Edukacja po pandemii 29-31.05.2020

piątek, 15 maja, 2020

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU

Zapraszamy do udziału w zdalnym hackathonie EduShock. Edukacja po pandemii biorącym na celownik problem edukacji po (i w trakcie) pandemii.

Dydaktyka na uczelniach i w szkołach znalazła się w kryzysowej sytuacji. Co gorsza, prawdopodobnie problem będzie się powtarzał. Spróbujmy go rozwiązać!

Na zwycięskie zespoły czeka spora pula nagród finansowych!

Link do formularza rejestracyjnego: https://forms.gle/6a5GkpgacUijYfN39

[1]

 

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/652353575609897/

[2]

 

Regulamin Hackathon EduShock: edukacja po pandemii.

[3]

 

Kontakt: vrlab@agh.edu.pl

 

SZCZEGÓŁY Hackathonu EduShock. Edukacja po pandemii

 

Start: 16:00 2020-05-29

Zakończenie hackowania: 04:00 2020-05-31

Prezentacja wyników i werdykt Jury: 2020-05-31

 

Organizatorzy:

Wydział Humanistyczny AGH

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

Laboratorium Badań Rzeczywistości Wirtualnej EduVRLab

 

Tematyka:

Hackathon zdalny poświęcony jest problemowi edukacji na uniwersytetach po pandemii. Tematem jest nie tylko edukacja zdalna, ale także stacjonarna i w modelu mieszanym. Po zakończeniu dystansowania społecznego związanego z COVID-19 uczelnie wyższe będą musiały opanować sztukę sprawnego przełączania się między trybem zdalnym, a stacjonarnym. Obecna sytuacja związana z pandemią nie jest czymś jednorazowym: sytuacje tego typu będa się powtarzały. Przykładowo, mimo, że zagrożenie związane z H1N1 było mniejsze, na świecie w wyniku świńskiej grypy i powikłań po niej zmarły setki tysięcy ludzi. W przyszłości nawet stosunkowo niegroźne epidemie będą wywoływały reakcje społeczne. Do tego dochodzi fakt, że uczelnie wyższe są newralgiczne – skupiają osoby z różnych obszarów geograficznych i warstw społecznych, co sprzyja szerzeniu się epidemii – dlatego w przyszłości będą zamykane w pierwszej kolejności. Innymi słowy, nauczanie w modelu zdalnym i mieszanym nie jest czymś przejściowym.

Nie zapominajmy, że każdy kryzys to nie tylko zagrożenia, ale także możliwości do rozwoju. W ostatnich na uczelniach zgromadziliśmy spore doświadczenie w zakresie edukacji zdalnej. Jesteśmy świadkami wielkiego, naturalnego eksperymentu edukacyjnego. Widzimy co się sprawdza, a co nie. Odkrywamy potencjał i ograniczenia różnych modeli i mediów. Wiedza ta ma znaczenie nie tylko dla nauczania w trybie kryzysowym, a nasz hackhaton może spożytkować te doświadczenia.

Nie chcemy narzucać Wam kierunków i rozwiązań, ale sami dostrzegamy szereg możliwych innowacji: harmonogramy pracy w laboratoriach ograniczające kontakt między pracownikami, przemyślane procedury dezynfekcji w budynkach, roboty pozwalające na zdalne uruchamianie podstawowych czynności w laboratoriach, wykłady z wykorzystaniem nowych platform, wirtualne pokoje do prowadzenia egzaminów i konsultacji dostosowane do naszych potrzeb i wiele innych. A skoro my byliśmy w stanie wymyślić tak wiele – wierzymy, że Wy możecie jeszcze więcej.

 

Uczestnictwo:

Wydarzenie jest skierowane do wszystkich, których interesuje los wyższej edukacji w warunkach kryzysowych takich, jakich doświadczamy w czasie obecnej pandemii. Zwłaszcza osób zainteresowanych problemem nauczania zdalnego i w modelu blended. Zgłaszać można się zespołami (do 3 do 8 osób) lub solo (powiążemy Was w zespoły, na podstawie opisu Waszych kompetencji).

Zalecane kompetencje: informatyczne, projektowanie rozwiązań i badanie.

W zespole powinna być przynajmniej jedna osoba, która jest aktywnym studentem.

 

Formuła:

Hackathon zdalny trwający 36+ h.

 

Przebieg wydarzenia:

29.05 16:00-18:00 | Panel (2 godz): zdalne spotkanie przedstawicieli zespołów z organizatorami, prezentacja szczegółowe kategorie konkursowe oraz określenie specyfiki problemu; po wypowiedziach panelistów odbędzie się krótka dyskusja, zaprezentowani zostaną mentorzy (wśród nich aktywni dydaktycy i pracownicy administracyjni uczelni – lista i grafik dostępności będzie online), panel i dyskusja zamkną się w 2 h. W tej czesci wziąć musi udział jedna osoba z zespołu. Całość będzie streamowana.

29.05 | Konceptualizacja (2-3 godz): popanelu zespoły będa miały czas na przmeyslenie pomysłów i skonsultowanie ich z mentorami. Pod koniec tej częsci Jury udzieli zespołom feedback i określi, czy obrane kierunki są zgodne z celami i wartościami.

29-31.05 | Hackowanie: Mentorzy będą dostępni w wyznaczonych oknach czasowych, dodatkowo będą dołączali do grup na krótkie briefingi. Przewidujemy przerywniki. Hackowanie trwa do 04:00 31.05.

31.05 | Prezentacja rezultatów przed Jury – godziny uzgodnione miedzy jurorami a zespołami; zespół reprezentoują dwie osoby, na prezentację rozwiązania jest max. 5 minut

31.05 | Ogłoszenie wyników

 

Links:

——

[1]

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F6a5GkpgacUijYfN39%3Ffbclid%3DIwAR1esNDWaCl-XlLPAwxuVar0HwMq5F_vIIti-xsY0xaQ02ZvRwajP0zfr8M&h=AT0j06EqvNSjbVEG_TMGml6Rcxu-ip1dTWfv5oPEhuNXVwR1OArmdSSzWmyNCO_932ikNTYV0CFhzA5NIC2qCWNBj_swajch0q8JQD2yOfdM0Dg-0YJk5JfGGc5gEBg4JR5q

[2] https://www.facebook.com/events/652353575609897/

[3] Regulamin Hackathon EduShock: edukacja po pandemii.