WKR

Rekrutacja

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WH AGH

ul. Gramatyka 8a (paw. D-13), 30-071 Kraków

sala nr 25, parter

Rekrutacja letnia 2017/2018: terminy dyżurów WKR zostaną podane wkrótce.

tel. 12 617 43 95

e-mail: wkr-wh@agh.edu.pl

 

Prezydium WKR WH:

Przewodnicząca: dr Łucja Kapralska

Zastępcy Przewodniczącej: dr Ewa Migaczewska, dr Katarzyna Leszczyńska, dr Wiesław Kurpiewski

Sekretarz: dr Radosław Tyrała