Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Rekrutacja

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WH AGH

ul. Gramatyka 8a (paw. D-13), 30-071 Kraków

sala nr 25, parter

Terminy dyżurów WKR podczas rekrutacji letniej 2018/2019: 25.06-26.09. 2018, godz. 9:00-15:00.

tel. 12 617 43 95

e-mail: wkr-wh@agh.edu.pl

 

Prezydium WKR WH:

Przewodniczący: dr hab. Julian Kwiek, prof. AGH

Zastępca Przewodniczącego: dr Anna Małecka

Sekretarz: dr Magdalena Igras-Cybulska

Członkowie WKR WH:

dr Marzena Mamak-Zdanecka, dr Dorota Żuchowska-Skiba, dr Tomasz Piróg, dr Radosław Tyrała