User Experience & Product Design

Studia Podyplomowe

Studia User Experience & Product Design uczą podejścia do tworzenia produktów interaktywnych w oparciu o wiedzę, a nie przeczucia, tak aby zaprojektowane produkty były intuicyjne i wartościowe dla użytkowników końcowych. Studia rozwijają kompetencje badawcze, strategiczne, projektowe i liderskie. Ich program oparty jest na metodyce Human-Centered Design, czyli projektowania zorientowanego na człowieka, i jest realizowany zgodnie z duchem Lean Startup. Wykładowcy kładą nacisk na efektywne techniki badania i projektowania doświadczeń użytkownika, łatwo osiągalne nawet dla małych zespołów projektowych, np. w startupach. Pokazują, jak włączyć działania projektowe w codzienną pracę całego zespołu, jak robić to w zgodzie z podejściem agile i w zgodzie ze wszystkimi interesariuszami projektu.Studia kierowane są nie tylko do (przyszłych) projektantów, ale także do kierowników produktu i wszystkich decydentów, którzy pracują nad rozwojem produktów interaktywnych. Program łączy dwa światy - projektanta i kierownika produktu - pokazując, że projektowanie zaczyna się od lepszego zrozumienia użytkowników i ich problemów, a decyzje projektowe wykraczają daleko poza decyzje odnośnie wyglądu interfejsu. Studia przygotowują także do pracy w zespole i w organizacji, pokazując że projektant nigdy nie działa w pojedynkę.

Organizacja i warunki zaliczenia
Program zawiera 201 godzin zajęć dydaktycznych w formie warsztatów i seminariów. Studia, trwające dwa semestry, prowadzone są w soboty i niedziele. Część zajęć odbywa się w sali komputerowej. Warunkiem zaliczenia studiów jest obecność na minimum 80% zajęć dydaktycznych oraz obrona pracy dyplomowej. Projekt dyplomowy jest realizowany w trzyosobowych grupach przez cały tok studiów, częściowo na zajęciach pod okiem wykładowcy danego obszaru tematycznego, z możliwością konsultacji z ekspertem danego etapu projektu. Podstawą obrony jest dokumentacja projektu oraz jego prezentacja przed komisją.W czasie trwania studiów studenci mają dostęp do zbioru bibliotecznego literatury podstawowej z wykładów oraz otrzymują od partnera studiów, firmy UXPin, dostęp do aplikacji do prototypowania możliwy do wykorzystania także poza uczelnią. Przez całe studia studenci mają także dostęp do repozytorium z wszelkimi pomocami naukowymi i prezentacjami z wykładów.

Kadra - ucz się od najlepszych
Przedmioty prowadzone są przez wykładowców z wieloletnim doświadczeniem zarówno w projektowaniu interakcji, jak i zarządzaniu rozwojem produktów interaktywnych. To zapewnia nie tylko ich wysokie kompetencje, ale też i praktyczne podejście do zajęć. Aż 50 godzin w trakcie zjazdów zarezerwowano na pracę grup nad ich projektami pod okiem ekspertów. Dzięki takiej formie mentoringu studenci na bieżąco mają możliwość weryfikowania swoich postępów.Studia kładą nacisk na praktykę. Studenci w trakcie roku akademickiego realizują w grupach projekt dyplomowy, przechodząc przez kolejne etapy cyklu projektowego Learn - Design - Measure. Studenci w trakcie pracy dyplomowej rozwiązują realny problem projektowy, wybrany przez partnerów studiów, dzięki czemu mierzą się z prawdziwym zawodowym wyzwaniem i uczą się pracować dla klienta. Partnerami są krakowskie firmy technologiczne i startupy, które na co dzień zajmują się rozwojem produktów interaktywnych. W trakcie studiów studenci zyskują więc doświadczenie zawodowe, którym można się pochwalić we własnym portfolio. Poniżej znajduje się lista kursów edycji 2 (zaktualizowana będzie w lipcu dla edycji 3).


Lean User Experience & product Design
Wprowadzenie do user experience design 4h Iga Mościchowska
Lean product management 6h Paweł Śmietanka
Design thinking 4h Seweryn Rudnicki
Komunikacja w projekcie 6h Beata Kupiec
Kultura UX w organizacji 4h Iga Mościchowska
Technologia i społeczeństwo 2h Seweryn Rudnicki
UX w implementacji 3h Joanna Jażdżyńska-Motak
Learn
Badania UX i badania potrzeb 18h Iga Mościchowska
Projektowanie modeli biznesowych 4h Bartosz Józefowski
Strategia UX 14h Jan Kulesza
Konsultacje projektowe eksperta etapu 4h Jan Kulesza
Design
Modelowanie 14h Michał Kokociński
Inżynieria użyteczności i dostępność 8h Maciej Płonka
Wzorce projektowe 4h Michał Kokociński
Psychologia poznawcza i społeczna dla projektantów 6h Grzegorz Ptaszek
Service design 4h Jakub Danecki
Techniki projektowania interakcji 14h Diana Sarlińska
Prototypowanie 20h Kamil Zięba
Living lab 4h Jan Strycharz
Interakcja w nowych technologiach 8h Paweł Śmietanka
Podstawy projektowania graficznego i trendy w GUI 6h Mariusz Cieśla
Konsultacje projektowe eksperta etapu 8h Michał Kokociński
Measure
Jakościowa ewaluacja UX 18h Ewa Sobula
Walidacja ilościowa wskaźników 12h Paweł Śmietanka
Krytyka designu 3h Iga Mościchowska
Konsultacje projektowe eksperta etapu 4h Ewa Sobula

Poznaj kadrę i pełny program studiów (plik zostanie zaktualizowany w lipcu_2017)
W razie problemów z otwarciem pliku systemie operacyjnym iOS 9.3, polecamy aktualizację do wersji 9.3.1 lub zainstalowanie np. Chrome Download Enabler lub otwarcie pliku w urządzeniu z innym systemem. W sieci znajdziecie Państwo wiele artykułów, w tym oświadczeń firmy Apple, odnoszących się do tego problemu.

 

Jak aplikować na studia?

  • Na studiach w edycji III dostępnych będzie 30 miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  • Zgłoszenia na edycję III przyjmowane będą w lipcu 2017 drogą mailową lub osobiście. Podczas pierwszego zjazdu poprosimy Państwa o podpisanie dokumentów przesłanych elektronicznie.

  • Wymagane dokumenty to: podanie, kwestionariusz, odpis dyplomu ukończenia studiów, kserokopia dowodu tożsamości, dowód uiszczenia opłaty za studia (lub pierwszy semestr).

  • Wysokość opłat ogłoszona zostanie w lipcu. Opłatę za pierwszy semestr trzeba będzie wnieść w toku rekrutacji. Termin płatności za semestr drugi to luty 2018r. Wpłaty należy wnosić na rachunek Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków prowadzony przez Bank PEKAO S.A. Kraków nr rachunku 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922. W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko oraz numer subkonta (przekazany w toku rekrutacji). Ponieważ o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, prosimy o wpłaty jedynie po potwierdzeniu dostępności miejsca na studiach.


Kontakt
dr Maria Stojkow (kierownik studiów)
telefon: +48 889 505 377
e-mail: stojkoff@gmail.com
dr Seweryn Rudnicki (koordynator studiów)
e-mail: sew.rudnicki@gmail.com
Anna Kulpa (obsługa administracyjna)
telefon: +48 12 617 42 50
e-mail: akulpa@agh.edu.pl
Wydział Humanistyczny AGH p. 113
ul. Gramatyka 8a, 30-071 Kraków

Informacje w sprawie programu studiów:
Iga Mościchowska (opiekun merytoryczny)
telefon: +48 608 689 510
e-mail: im@witflow.com