User Experience & Product Design

Studia Podyplomowe

Studia User Experience & Product Design uczą podejścia do tworzenia produktów interaktywnych w oparciu o wiedzę, a nie przeczucia, tak aby zaprojektowane produkty były intuicyjne i wartościowe dla użytkowników końcowych. Studia rozwijają kompetencje badawcze, strategiczne, projektowe i liderskie. Ich program oparty jest na metodyce Human-Centered Design, czyli projektowania zorientowanego na człowieka, i jest realizowany zgodnie z duchem Lean Startup. Wykładowcy kładą nacisk na efektywne techniki badania i projektowania doświadczeń użytkownika, łatwo osiągalne nawet dla małych zespołów projektowych, np. w startupach. Pokazują, jak włączyć działania projektowe w codzienną pracę całego zespołu, jak robić to w zgodzie z podejściem agile i w zgodzie ze wszystkimi interesariuszami projektu.Studia kierowane są nie tylko do (przyszłych) projektantów, ale także do kierowników produktu i wszystkich decydentów, którzy pracują nad rozwojem produktów interaktywnych. Program łączy dwa światy - projektanta i kierownika produktu - pokazując, że projektowanie zaczyna się od lepszego zrozumienia użytkowników i ich problemów, a decyzje projektowe wykraczają daleko poza decyzje odnośnie wyglądu interfejsu. Studia przygotowują także do pracy w zespole i w organizacji, pokazując że projektant nigdy nie działa w pojedynkę.

Organizacja i warunki zaliczenia
Program zawiera 201 godzin zajęć dydaktycznych w formie warsztatów i seminariów. Studia, trwające dwa semestry, prowadzone są w soboty i niedziele. Część zajęć odbywa się w sali komputerowej. Warunkiem zaliczenia studiów jest obecność na minimum 80% zajęć dydaktycznych oraz obrona pracy dyplomowej. Projekt dyplomowy jest realizowany w trzyosobowych grupach przez cały tok studiów, częściowo na zajęciach pod okiem wykładowcy danego obszaru tematycznego, z możliwością konsultacji z ekspertem danego etapu projektu. Podstawą obrony jest dokumentacja projektu oraz jego prezentacja przed komisją.W czasie trwania studiów studenci mają dostęp do zbioru bibliotecznego literatury podstawowej z wykładów oraz otrzymują od partnera studiów, firmy UXPin, dostęp do aplikacji do prototypowania możliwy do wykorzystania także poza uczelnią. Przez całe studia studenci mają także dostęp do repozytorium z wszelkimi pomocami naukowymi i prezentacjami z wykładów.

Kadra - ucz się od najlepszych
Przedmioty prowadzone są przez wykładowców z wieloletnim doświadczeniem zarówno w projektowaniu interakcji, jak i zarządzaniu rozwojem produktów interaktywnych. To zapewnia nie tylko ich wysokie kompetencje, ale też i praktyczne podejście do zajęć. Aż 50 godzin w trakcie zjazdów zarezerwowano na pracę grup nad ich projektami pod okiem ekspertów. Dzięki takiej formie mentoringu studenci na bieżąco mają możliwość weryfikowania swoich postępów.Studia kładą nacisk na praktykę. Studenci w trakcie roku akademickiego realizują w grupach projekt dyplomowy, przechodząc przez kolejne etapy cyklu projektowego Learn - Design - Measure. Studenci w trakcie pracy dyplomowej rozwiązują realny problem projektowy, wybrany przez partnerów studiów, dzięki czemu mierzą się z prawdziwym zawodowym wyzwaniem i uczą się pracować dla klienta. Partnerami są krakowskie firmy technologiczne i startupy, które na co dzień zajmują się rozwojem produktów interaktywnych. W trakcie studiów studenci zyskują więc doświadczenie zawodowe, którym można się pochwalić we własnym portfolio.

Lean User Experience & product Design
Wprowadzenie do user experience design4hIga Mościchowska
Lean product management6hPaweł Śmietanka
Design thinking4hSeweryn Rudnicki
Komunikacja w projekcie6hBeata Kupiec
Kultura UX w organizacji4hIga Mościchowska
Technologia i społeczeństwo2hSeweryn Rudnicki
UX w implementacji3hJoanna Jażdżyńska-Motak
Learn
Badania UX i badania potrzeb18hIga Mościchowska
Projektowanie modeli biznesowych4hBartosz Józefowski
Strategia UX14hJan Kulesza
Konsultacje projektowe eksperta etapu4hJan Kulesza
Design
Modelowanie14hMichał Kokociński
Inżynieria użyteczności i dostępność8hMaciej Płonka
Wzorce projektowe4hMichał Kokociński
Psychologia poznawcza i społeczna dla projektantów6hGrzegorz Ptaszek
Service design4hJakub Danecki
Techniki projektowania interakcji14hDiana Sarlińska
Prototypowanie20hKamil Zięba
Living lab4hJan Strycharz
Interakcja w nowych technologiach8hPaweł Śmietanka
Podstawy projektowania graficznego i trendy w GUI6hMariusz Cieśla
Konsultacje projektowe eksperta etapu8hMichał Kokociński
Measure
Jakościowa ewaluacja UX18hEwa Sobula
Walidacja ilościowa wskaźników12hPaweł Śmietanka
Krytyka designu3hIga Mościchowska
Konsultacje projektowe eksperta etapu4hEwa Sobula

Poznaj kadrę i pełny program studiów
W razie problemów z otwarciem pliku systemie operacyjnym iOS 9.3, polecamy aktualizację do wersji 9.3.1 lub zainstalowanie np. Chrome Download Enabler lub otwarcie pliku w urządzeniu z innym systemem. W sieci znajdziecie Państwo wiele artykułów, w tym oświadczeń firmy Apple, odnoszących się do tego problemu.

Daty 15 zjazdów:

25-26.02.17, 11-12.03.17, 08-09.04.17, 29-30.04.17, 13-14.05.17, 03-04.06.17, 24-25.06.17, 09-10.09.17, 23-24.09.17, 07-08.10.17, 21-22.10.17, 18-19.11.17, 02-03.12.17, 16-17.12.17, 13-14.01.18

Jak aplikować na studia?

  • Na studiach w edycji II jest dostępnych 30 miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  • Zgłoszenia na edycję II przyjmowane będą w styczniu 2017 drogą mailową lub osobiście. Podczas pierwszego zjazdu poprosimy Państwa o podpisanie dokumentów przesłanych elektronicznie. Aktualnie przyjmujemy zgłoszenia już tylko na listę rezerwową.

  • Wymagane dokumenty to: podanie, kwestionariusz, odpis dyplomu ukończenia studiów, kserokopia dowodu tożsamości, dowód uiszczenia opłaty za studia (lub pierwszy semestr).

  • Opłata za pierwszy semestr wynosi 3.000zł i należy ją wnieść w terminie do 6 lutego 2017r. Opłata za semestr drugi wynosi 2.000zł, a termin płatności to 4 września 2017r. Wpłaty należy wnosić na rachunek Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków prowadzony przez Bank PEKAO S.A. Kraków nr rachunku 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922. W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko oraz numer subkonta 430 6330. Ponieważ o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, prosimy o wpłaty jedynie po potwierdzeniu dostępności miejsca na studiach.


Kontakt
dr Maria Stojkow (kierownik studiów)
telefon: +48 889 505 377
e-mail: stojkoff@gmail.com
dr Seweryn Rudnicki (koordynator studiów)
e-mail: sew.rudnicki@gmail.com
Anna Kulpa (obsługa administracyjna)
telefon: +48 12 617 42 50
e-mail: akulpa@agh.edu.pl
Wydział Humanistyczny AGH p. 113
ul. Gramatyka 8a, 30-071 Kraków

Informacje w sprawie programu studiów:
Iga Mościchowska (opiekun merytoryczny)
telefon: +48 608 689 510
e-mail: im@witflow.com