Współpraca z Komendą Główną Żandarmerii Wojskowej

Thursday, October 17, 2019

W poniedziałek władze AGH podpisały porozumienie o współpracy z Komendą Główną Żandarmerii Wojskowej, która jest teraz oficjalnym partnerem naszego nowego kierunku – Nowoczesnych Technologii w Kryminalistyce.

Będziemy współpracować w zakresie dydaktyki, bazy szkoleniowej, praktyk, staży czy konferencji.

Absolwenci tak profilowanego kierunku studiów stanowić będą naturalną bazę kandydatów do pracy czy służby, leżących w zakresie zainteresowania szeregu instytucji systemu bezpieczeństwa państwa – takich jak Żandarmeria Wojskowa.