Jowita Guja ze stopniem doktora habilitowanego!

Friday, May 17, 2019

Dnia 16.05 Rada Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego zatwierdziła habilitację dr Jowity Guji. Wysoko ocenione zostały zarówno jej dorobek naukowy jak i książka habilitacyjna („Soteriologia ateizmu jako nowa antropologia”, Kraków: Libron 2018).

Cieszymy się i gratulujemy!