Dziekan Barbara Gąciarz Przewodniczącą Kapituły Nagrody “Kraków bez barier” 2018

Tuesday, March 12, 2019

Miło nam poinformować, że Dziekan Wydziału Humanistycznego AGH prof. Barbara Gąciarz, została wybrana Przewodniczącą Kapituły prestiżowej Nagrody “Kraków bez barier” 2018 organizowanej przez Urząd Miasta Krakowa.

Celem konkursu jest nagradzanie działań skierowanych na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami, dobrych praktyk w tym obszarze, ludzi i organizacji, których działania promują markę Krakowa w Polsce i na świecie oraz firm, które angażują się w pomoc rodzinom z niepełnosprawnym dzieckiem. Kapituła w trakcie swoich posiedzeń wyłoni najlepsze rozwiązania architektoniczne, innowacyjne technologie i dobre praktyki realizowane w Krakowie; osobowości, które pomimo swoich ograniczeń realizują swoje pasje, promując Kraków, a także firmy i instytucje włączające się w działalność na rzecz rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem.

Nagrody zostaną wręczone w trakcie uroczystej Gali 20.03.2019 r. w następujących kategoriach:

  • Budownictwo dostępne, w kategoriach: obiekty użyteczności publicznej, przestrzeń publiczna, obiekty i przestrzenie zabytkowe
  • Innowacyjne technologie i innowacyjne projekty badawcze
  • Projekty i wydarzenia społeczne promujące Kraków jako miasto przyjazne osobom z niepełnosprawnościami
  • Osobowość roku
  • Najlepsza Firma wspierająca Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem.

Serdecznie gratulujemy!