Культурологія

Інформаційна революція призвела до того, що представники різних культур живуть разом в тісному сусідстві. Ми були свідками конфліктів, які виникали через неправильне розуміння «інших», тобто у суспільствах з такою системою цінностей, яка може бути чужою європейцям. Практичні проблеми сучасного світу вимагають хороших знань і навичок спілкування з представниками інших культур, віросповідань і носіями іноземних мов. Культурологія зі спеціалізацією в нових медіа і міжкультурною комунікацією призначена для всіх тих студентів, які хочуть отримати компетенції в сфері міжкультурного спілкування, культури управління та застосування сучасних комп'ютерних і веб-технологій у поєднанні з незамінним досвідом культури. В розробці програми навчання наші викладачі намагаються забезпечити випускникам широкі знання про культурні традиції  західної цивілізації і та пробудити зацікавлення до інших культур. Випускники повинні бути компетентні в читанні знаків і символів старих і сучасних культур (включаючи субкультури та рухи альтернативної духовності). Вони повинні ефективно використовувати сучасні комп'ютерні системи та веб-технології; повинні знати як теоретичні, так і практичні аспекти механізмів, що регулюють процеси цивілізації. Потужна матеріально-технічна база Гірничо-металургійної академії створює сприятливі умови для практичного вивчення сучасних медіа.

Відмінність наших культурних досліджень полягає в  поглибленій увазі  до  комунікативного аспекту культури. Окрім класичних дисциплін, навчальна програма пропонує широкий вибір  курсів, пов'язаних зі знаннями в галузі медіа, знаннями культури, антропології, в сфері зв'язків з громадськістю, методів переконання та проблем міжкультурної інтерпретації, а також новими інструментами міжкультурного спілкування. Пропоновані спеціалізації в нових медіа та міжкультурній комунікації дозволяють студентам сприймати культуру, цінності та парадигми в двох основних напрямках: в традиційному порядку та з інтер-медіальної (віртуальної) точки зору.
Студентам пропонуються факультативні курси (включаючи курси англійською мовою, які викладаються запрошеними професорами). Навчальна програма включає також майстер-класи з художниками та представниками світу культури, дослідницькі табори організовані в регіонах, де ми можемо спостерігати переплетіння  культур, практичні та культурні проекти. Найближчим часом в планах є розпочати   післядипломну підготовку за напрямком «Культурологія». В подальшій перспективі, – аспірантури, яка забезпечить заключний етап академічного розвитку для студентів спеціальності.