КОНФЛІКТИ СУЧАСНОГО СВІТУ. ТЕРОРИЗМ

Тематика занять включає:

Знання в галузі міжнародних відносин з особливим акцентом на джерелах, характері та наслідках збройних конфліктів. Враховуючи екстремальний характер і актуальність проблеми велика увага на заняттях буде присвячена питанням тероризму (ґенези, політичному, соціальному та економічному, релігійному та національному контекстам, але також стратегії, тактиці і методам терористичних угруповань);

Джерела, види і прояви сучасного радикального націоналізму й конфліктів (війни) на національному ґрунті. В залежності від інтересів студентів заняття будуть включати також питання, пов'язані з основними загрозами сучасного світу (загальні, економічні, екологія, зброя масового знищення, міжнародна організована злочинність), діями, які здійснюються для їх запобігання, а також впливу науки і техніки (особливо військової) на нинішній і майбутній характер міжнародних відносин.