Tablica ogłoszeń

Wiadomości wydziałowe

Uwaga w celu poprawnego działania tablicy ogłoszeń prosimy o wyłączenie AddBlockera. Instrukcja

M. Igras-Cybulska: odwołanie fakultetu środowego 22 maja 2019

Artur Cybulski

2019-05-20 11:05

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem godzin rektorskich – w środę po 17tej fakultet nie odbędzie się. Na najbliższych zajęciach (29.05.2019) umówimy się na odrabianie.

Pozdrawiam,
M.IC

Prof. Jacek Gądecki: odwołanie zajęć 20 i 21 maja 2019

Artur Cybulski

2019-05-20 11:00

Szanowni Państwo,

Pana Profesora nie będzie w pracy dziś i jutro – pracuje w NCN.

Pozdrawiam,
Artur Cybulski

20 maja 2019 Biblioteka WH będzie nieczynna

Artur Cybulski

2019-05-20 09:48

Szanowni Państwo,

przekazuję informację, że dziś Biblioteka Wydziałowa będzie nieczynna.

Pozdrawiam,
Artur Cybulski

Biblioteka w nadchodzącym tygodniu

Maria Kogutowska

2019-05-17 10:57

Szanowni Czytelnicy,

w najbliższym tygodniu (20-24. 05.br.) Biblioteka wydziałowa będzie czynna w godz. 9 – 15-tej (oprócz środy)

Serdecznie pozdrawiamy

Maja Kogutowska

Rejestracja pracy dyplomowej – zmiany od 1 kwietnia

Jolanta Gapys

2019-05-16 03:29

Z dniem 1 kwietnia 2019 r. każdy student zobowiązany jest do zdeponowania pracy dyplomowej poprzez moduł Wirtualna Uczelnia.

Przed złożeniem pracy dyplomowej w wersji papierowej w dziekanacie w terminach określonych w Regulaminie studiów pod rygorem odmowy przyjęcia pracy dyplomowej, w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego, student zobowiązany jest zalogować się poprzez przeglądarkę do modułu Wirtualna Uczelnia, przejść do menu Dyplom i wykonać następujące czynności:

 1. w zakładce Praca dyplomowa zweryfikować dane, w szczególności tytuł pracy dyplomowej, imiona i nazwiska opiekuna i recenzenta pracy dyplomowej. UWAGA: tytuł deponowanej w wersji elektronicznej pracy dyplomowej w module Wirtualna Uczelnia musi być tożsamy z tytułem pracy dyplomowej składanej w wersji papierowej w dziekanacie. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian należy zgłosić się do pracownika właściwego dziekanatu przed przystąpieniem do kolejnych etapów postępowania;
  2. w zakładce Dane pracy dyplomowej uzupełnić słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, a następnie zatwierdzić zmiany;
  3. w zakładce Pliki pracy dyplomowej:
  a) złożyć stosowne oświadczenie,
  b) umieścić w systemie streszczenie pracy dyplomowej,
  c) umieścić w systemie załączniki, jeśli są integralną częścią pracy dyplomowej,
  d) umieścić w systemie zaakceptowaną przez opiekuna pracy dyplomowej ostateczną wersję elektroniczną pracy dyplomowej (zgodnie z ustalonym w Uczelni formatem i rozmiarem).
  W przypadku wykonania wszystkich czynności, o których mowa powyżej opiekun pracy dyplomowej otrzymuje powiadomienie o dostępnej pracy dyplomowej na adres jego poczty mailowej.

Wszelkie informacje dotyczące procesu dyplomowania w module Wirtualna Uczelnia znajdą Państwo w zakładce Dyplom –> Instrukcja procesu dyplomowania.

Obsługa prac dyplomowych w formie elektronicznej w systemie Dziekanat.XP oraz w module Wirtualna Uczelnia, a także ich sprawdzenie przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego wynika z zarządzenia nr 14/2019 Rektora AGH z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad obsługi prac dyplomowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA).

Zarządzenie obowiązuje studentów, nauczycieli akademickich oraz inne osoby będące opiekunami prac dyplomowych, a także pracowników dziekanatów.

Zarządzenie dostępne jest na stronie Działu Nauczania pod adresem https://www.dzn.agh.edu.pl/fileadmin/restricted/dn_restricted/JSA/Zarzadzenie_JSA.pdf .

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z dziekanatem na Państwa wydziale.

 

 

Nowy regulamin, nowe zasady obron, brak reaktywacji na dzień obrony, brak rocznego absolutorium

Jolanta Gapys

2019-05-16 03:18

Szanowni Studenci,

z dniem 1 października 2019 r. wchodzi w życie nowy Regulamin studiów AGH, który nie przewiduje już możliwości tzw. reaktywacji na dzień obrony. W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że od dnia 1 października 2019 r. w przypadku osób skreślonych z listy studentów z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej – tzw. reaktywacja na dzień obrony – możliwa jest wyłącznie do dnia 30 września 2019 r. Zatem termin egzaminu i obrony pracy dyplomowej nie może być wyznaczony po 30 września br. Po upływie tego terminu tzw. reaktywacja na dzień obrony nie będzie dopuszczalna. Natomiast reaktywacja będzie możliwa na zasadach ogólnych, o których mowa w § 22 nowego Regulaminu studiów AGH.

nowy regulamin jest zamieszczony na stronie Działu Nauczania

Godziny Rektorskie

Jolanta Gapys

2019-05-16 02:59

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w związku z odbywającym się Juwenaliami AGH, JM Rektor AGH prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, na prośbę Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH, wyjątkowo z okazji 100 lecia AGH ustanowił godziny rektorskie w dniach:

22 maja br. od godz. 17 z obowiązkiem odrobienia zajęć oraz 23 i 24 maja br. (czwartek, piątek) cały dzień.

 

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Ślusarczyk

Dział Nauczania

Rozdział miejsc w domach studenckich Miasteczka Studenckiego AGH

mgr Katarzyna Włodkowska-Łoziak

2019-05-16 10:32

Szanowni Państwo,

 

Zachęcam do zapoznania się z pismem Pani Prorektor ds. Studenckich dr hab. Anny Siwik, prof.nadzw. w sprawie rozdziału miejsc w domach studenckich Miasteczka Studenckiego AGH dla studentów AGH studiów stacjonarnych I i II stopnia na rok akademicki 2019/2020.

Rozdział miejsc na MS AGH

Student, który ubiega się o przyznanie miejsca w domu studenckim MS AGH składa wyłącznie elektroniczny wniosek w systemie informatycznym. Wnioski można będzie składać od 20.05.2019 (poniedziałek). Szczegółowe informacje dotyczące procedury rozdziału miejsc dla studentów AGH są dostępne tutaj.

 

Z pozdrowieniami,

Katarzyna Włodkowska-Łoziak

Prof. Zbigniew Pasek: dyżur 15 V w godz. 8:00 – 9:00

Artur Cybulski

2019-05-14 11:58

Informacja od Pana Profesora:
“Informuję, że mój dyżur w dniu 15 V odbędzie się od 8.00-9.00.
Za zmianę terminu przepraszam.

Zbigniew Pasek”

Dr Magdalena Parus – Jankowska: odwołane zajęcia i dyżury w dn. 13 i 14 maja

Artur Cybulski

2019-05-13 08:54

Informacja od Pani Doktor:
“Z powodu choroby wszystkie zajęcia i konsultacje z dr Magdalena
Parus-Jankowską w dniu 13 i 14 maja zostają odwołane”

Prof. Janusz Mucha: Nieobecność w dniach 13-26 maja

Artur Cybulski

2019-05-13 08:50

Informacja od Pana Profesora:
“Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że z powodu urlopów nie będzie mnie na dyżurach przewidzianych na dni 13, 16, 20 i 23 maja.
W kolejnym tygodniu będę na dyżurach.
Jak sądzę, będę miał dostęp do internetu.
Przepraszam za utrudnienia.
Z poważaniem,
Janusz Mucha”

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu kina polskiego lub edukacji audiowizualnej

Jolanta Gapys

2019-05-10 11:53

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis” we współpracy z
Katedrą Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ oraz Muzeum Kinematografii
w Łodzi ogłosiło III edycję ogólnopolskiego konkursu im. Prof.
Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej na najlepszą pracę magisterską z
zakresu kina polskiego lub edukacji audiowizualnej. Konkurs ma na celu
promowanie wartościowych badań naukowych, wspieranie początkujących
badaczy oraz – last but not least – upamiętnienie zmarłej w roku
2016 profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej, która długie lata
kierowała Katedrą Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ, była też
współzałożycielką i wieloletnim prezesem Stowarzyszenia „Venae
Artis” oraz osobą szczególnie zasłużoną dla rozwoju edukacji
filmowej w Polsce.

Nagroda w II edycji konkursu ma charakter finansowy i podobnie jak w
roku ubiegłym jej wartość to 1000,00 zł.

Do udziału w konkursie zapraszamy oprócz filmoznawców także
polonistów, historyków, pedagogów, socjologów oraz absolwentów
innych kierunków, którzy ukończyli studia magisterskie pomiędzy 1
maja 2018 roku a 30 kwietnia 2019 roku.  Zachęcam Państwa do
rozpropagowania konkursu, szczególnie wśród promotorów prac
magisterskich oraz absolwentów, którzy mogliby być zainteresowani
udziałem.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu można znaleźć tutaj:
http://filmoznawstwo.uni.lodz.pl/aktualnosci/item/297-iii-konkurs [1]

Z wyrazami szacunku,
Piotr Sitarski

Stowarzyszenie AFS Polska poszukuje pracownika ds. programów międzynarodowych

Jolanta Gapys

2019-05-10 08:44
Szanowni Państwo,
Zachęcam do skorzystania z poniższej oferty.
Pozdrawiam,
Anna Małecka

Stowarzyszenie AFS Polska poszukuje pracownika ds. programów międzynarodowych
AFS Polska Programy Międzykulturowe jest międzynarodową, pozarządową organizacją non-profit, opartą na wolontariacie, której głównym
celem jest tworzenie bardziej sprawiedliwego i pokojowego świata poprzez edukację międzykulturową rozwijającą umiejętności
interpersonalne i kompetencje globalne (więcej na naszej stronie: poland.afs.org).
Poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko pracownik ds. programów międzynarodowych
Miejsce pracy: Kraków, ul. Rzeźnicza 4
Opis stanowiska:
– kontakt osobisty, telefoniczny, mailowy i listowny z rodzinami goszczącymi i wysyłającymi, placówkami oświatowymi i urzędami
– sporządzanie i dostarczanie podań do placówek oświatowo-edukacyjnych
– załatwianie spraw formalnych związanych z uzyskiwaniem wiz oraz legalizacją pobytu
– prowdzenie korespondencji z biurami partnerskimi na świecie
– prowadzenie procesów logistycznych związanych z pracą biura
– wykonywanie koniecznych prac administracyjno-biurowych
Wymagania:
– wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne
– umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z rodzicami  i prowadzenia rozmów
– nienaganna dykcja
– znajomość pakietu Microsoft Office, obsługa poczty elektronicznej
– umiejętność sporządzania i redagowania oficjalnych pism
– nastawienie na realizację celów
– komunikatywny język angielski
Oferujemy:
umowa o pracy / umowa zlecenia – forma do uzgodnienia | 40 godz./tyg.
Proces aplikacji:
– CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres: dorota.kuipers@afs.org
Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie AFS
Programy międzykulturowe Polska w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”

Dorota Kuipers
Dyrektor Krajowy | National Director
AFS Polska Programy Międzykulturowe
ul. Rzeźnicza 4, 31-540 Kraków

Dyżur Prodziekan dr Anny Małeckiej od 13 do22.05 odwołany

Jolanta Gapys

2019-05-09 08:39

Szanowni Państwo,

Pani Prodziekan dr Anna Małecka w zawiązku z wyjazdem służbowym odwołuje dyżury w dniach od 13 do 22 maja. W pilnych sprawach prosi o kontakt mailowy lub podejście na dyżur do Pani Prodziekan dr Ewy Migaczewskiej

za utrudnienia przepraszamy

Mgr Damian Gałuszka: odwołanie dyżuru 29 kwietnia i prośba o ew. kontakt mailowy

Artur Cybulski

2019-04-29 11:55

Szanowni Państwo,

przekazuję informację że Pan mgr Damian Gałuszka odwołuje poniedziałkowy dyżur 29 kwietnia i prosi osoby zainteresowane o kontakt mailowy.

Pozdrawiam,
Artur Cybulski

Pani Dziekan prof. nadzw. dr hab. Barbara Gąciarz: odwołanie dyżurów 29 i 30 kwietnia 2019

Artur Cybulski

2019-04-29 11:47

Szanowni Państwo,

przekazuję informację od Pani Dziekan o odwołaniu dyżurów 29 i 30 kwietnia 2019.

Pozdrawiam,
Artur Cybulski

Prof. Zbigniew Pasek: dyżur 24 IV w godz. 8:30 – 9:30

Artur Cybulski

2019-04-23 10:04

Informacja od Pana Profesora:

“Szanowni Państwo

z powodu mojego wyjazdu z KKN do Wałbrzycha (realizacja grantu
rektorskiego), mój dyżur w dniu 24 IV odbędzie się o 8.30 do 9.30.
Przepraszam za utrudnienia”

Program Stypendialny dla Polonii

Artur Cybulski

2019-03-26 11:01

Informacja od Pani Prodziekan dr Anny Małeckiej:

Program Stypendialny dla Polonii

Szanowni Państwo Studenci Polonijni,

Zamieszczam poniżej ogłoszenie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej skierowane do Studentów polskiego pochodzenia.

Tegoroczny termin składania wniosków bardzo krótki – do 31 marca!

pozdrawiam serdecznie,

Anna Małecka

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że działając na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (DZ. U. z 2017 r. poz. 1530, z późn. zm.) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłosił nabór wniosków o udział w Programie Stypendialnym dla Polonii:

 • studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie,
 • studia drugiego stopnia.

Program stypendialny dla Polonii wpisuje się w założenia „Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą” i ma na celu umożliwienie młodzieży polskiego pochodzenia odbycie  studiów wyższych w Polsce oraz poprawę znajomości języka polskiego i poziomu kwalifikacji w środowisku polonijnym. Program  oferuje możliwość odbycia studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz studiów drugiego stopnia w języku polskim w  uczelniach podległych MNiSW ze zwolnieniem z opłat za kształcenie oraz z comiesięcznym  stypendiumNAWA na pokrycie kosztów utrzymania w regulaminowym okresie kształcenia w Polsce. Kandydaci do Programu mogą się starać o przyjęcie na wszystkie kierunki studiów prowadzone na uczelniach publicznych nadzorowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poza kierunkami filologicznymi, tj. filologiami obcymi oraz lingwistyką stosowaną, z wyjątkiem filologii polskiej i klasycznej. Ponadto, Program umożliwia uczestnictwo ze stypendium NAWA w rocznym kursie przygotowawczym poprzedzającym studia w Polsce osobom, które nie kończyły szkoły średniej lub studiów pierwszego stopnia z wykładowym językiem polskim.

W odniesieniu do naboru do Programu na studia drugiego stopnia zwracam uwagę, że dotyczy on również kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020. Osoby kończące studia pierwszego stopnia w semestrze zimowym 2019/2020, i pragnące kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia od kolejnego semestru, tj. letniego 2019/2020, muszą aplikować w obecnym naborze. Ponowna możliwość ubiegania się o stypendium pojawi się dopiero za rok.

Ogłoszenie o naborze wniosków znajduje się na stronie internetowej NAWA http://www.nawa.gov.pl/.

Nabór wniosków w Programie stypendialnym dla Polonii jest prowadzony w terminie od 11 lutego do 31 marca 2019 r. do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym NAWA, dostępnym pod adresem https://programs.nawa.gov.pl/login. Złożenie wniosku po tym terminie nie jest możliwe.

W załączeniu przesyłam Regulamin Programu.

Z poważaniem,

 —

Beata Domagała

Starszy Specjalista

Pion Programów dla Studentów


NAWA REGULAMIN Polonia I 2019
NAWA REGULAMIN Polonia II 2019

Egzaminy z języka obcego

mgr Katarzyna Włodkowska-Łoziak

2019-03-21 02:42

Szanowni Państwo,

Przekazujemy informacje SJO dotyczące terminów egzaminów z języka obcego:

Studium Języków Obcych przypomina, że zostały uzgodnione terminy egzaminów końcowych z języków obcych w sesji letniej 2018/2019:

17 czerwca 2019 r., godz. 8:00 – 12:30

egzamin pisemny:

 •  studenci I roku – termin 0
 •  studenci III roku – termin I

 

18 czerwca 2019 r., godz. 8:00 – 12:30

egzamin pisemny:

 •  studenci II roku – termin I

 

Konferencja studencka we Lwowie 16-17 maja br. “SOCIOLOGY – SOCIAL WORK AND SOCIAL WELFARE –REGULATION OF SOCIAL PROBLEMS”

Artur Cybulski

2019-03-18 10:51

Informacja od Pani Prodziekan Dr Anny Małeckiej:


Szanowni Państwo Studenci,

Zachęcam Państwa do udziału w naukowej konferencji studenckiej «SOCIOLOGY – SOCIAL WORK AND SOCIAL WELFARE –REGULATION OF SOCIAL PROBLEMS», która odbędzie się w dniach 16-17 maja 2019 roku na Politechnice Lwowskiej. Konferencja jest współorganizowana przez Wydział Humanistyczny AGH. Językami konferencyjnymi są: ukraiński, angielski oraz polski. Szczegóły przesłane przez ukraińskiego Organizatora – poniżej.

W sprawie wymogów edytorskich, proszę o kontakt ze mną lub Profesorem Dariuszem Wojakowskim.

Pozdrawiam,

Anna Małecka

 

National Pedagogical Dragomanov University

Lviv Educational and Scientific Center of Professional Education

Lviv Polytechnic National University

The Department of Sociology and Social Work

AGH – University of Science and Technology

The Faculty of Humanities

 

SOCIOLOGICAL ASSOCIATION OF UKRAINE
Lviv Regional Department of SAU

 

INVITATION

TO THE NINTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE «SOCIOLOGY – SOCIAL WORK AND SOCIAL WELFARE –REGULATION OF SOCIAL PROBLEMS»

Dates of the conference: May 16–17, 2019.

Purpose of the conference: the discussion of actual social problems in the Central and Eastern Europe countries. increasing the interest of young researchers for active scientific activities in the field of sociology and social work, as well as promoting scientific relations between leading educational and research institutions in humanities of Ukraine and Central and Eastern Europe countries.

Joint participation of students, PhD students and their supervisors is encouraged.

The presence of a supervisor for students and postgraduates is obligatory (unless the supervisor is co-authored).

The main topics of the conference are:

·       Modern Ukraine: the civilizational crossroads or the threshold that should be overcome;

·       A variety of social and cultural practices in the modern society: the way to find its unity or provoke the splits;

·       The problems of the sociology of a city: space and change, inhabitants – students – tourists;

·       Globalization processes in the modern world and the prospects of Central and Eastern Europe countries;

·       The war in eastern Ukraine: a sociological analysis of a complex of social problems;

·       Migrants and internally displaced people in Ukraine and countries of Central and Eastern Europe;

·       The problems of migrant’s adaptation in the modern society;

·       The problems of youth self-realization in the modern society;

·       The social problems of unstable societies: identifying and finding the ways of regulation;

·       The subjects of social problems regulation and its cooperation;

·       An information support and media formats of social problems;

·       PR-technologies in social problems settling;

·       The state and public social services: work peculiarities and its cooperation;

·       The social determinants of communities, families and individuals health;

·       The healthkeeping activities of social worker;

·       The social work and social welfare in the system of social problems regulating instruments.

Conditions of participation: All interested persons are invited to participate in the conference.

Working languages: Ukrainian, English, Polish.

The form of participation: full-time, distance.

According to the results of the conference, a collection of conference materials will be published (in electronic form). All conference materials will be published in the original language.

 

The deadline for accepting applications and abstracts is April 19, 2019.

Please fill out the application form for participation in the conference by the link https://goo.gl/forms/RXel7QDJiHkrP5t63

The report materials, designed according to the requirements should be mailed at socio.nulp@gmail.com

The file with the materials should be named as follows: Surname.Name_thesis. For example, Boiko.Iryna_thesis.

For additional information please contact: socio.nulp@gmail.com

Olha Herus – +38(067) 44-71-854    Iryna Boiko – +38(097) 49-94-222
Material for publication is sent to the Organizing Committee by e-mail (e-mail: socio.nulp@gmail.com).

Speech at the conference should be up to 5 minutes.

If necessary, you can prepare a multimedia presentation for the report.

If your speech is in Polish or Russian language, then the multimedia should be in Ukrainian or English.

Dyżury

Maria Szmeja

2019-03-12 12:04

Szanowni Państwo,

w tym semestrze moje dyżury będą w nastepujących terminach:

poniedziałek 15.20-16.20

wtorek 12.50-13.50

 

serdecznie pozdrawiam

Maria Szmeja

Podziękowania dla Studentów

Artur Cybulski

2019-03-01 02:15

Informacja od Pani Marii Kogutowskiej:


Szanowni Państwo,
serdecznie dziękujemy za przekazane książki do Biblioteki Wydziałowej
Będą służyły studentom.
Szkoda, że nie mogę podziękować imiennie
Serdecznie pozdrawiam
Maja Kogutowska

Dr Grzegorz Ptaszek: zajęcia w semestrze letnim – od 4 marca

Artur Cybulski

2019-02-18 08:49

Informacja od Pana Doktora:


Szanowni Państwo Studenci,

uprzejmie informuję, że wszystkie zajęcia prowadzone przeze mnie w 2.
sem. odbywają się dopiero od 4 marca. Terminy zaległych zajęć (o
ile ma to miejsce) zostaną ustalone i podane później.

Pozdrawiam

Grzegorz Ptaszek