Tablica ogłoszeń

Wiadomości wydziałowe

Uwaga w celu poprawnego działania tablicy ogłoszeń prosimy o wyłączenie AddBlockera. Instrukcja

FAQ na stronie sprawdz.plan.agh.edu.pl

Anna Kulpa

2018-09-25 10:02

Szanowni Państwo,
Między godziną 0:00 a 21:00 dnia 25 września studenci przesłali mi prawie 80 maili z pytaniami w sprawie harmonogramu i wyników zapisów na fakultety i seminaria, odebrałam wiele telefonów. Odpowiedzi na zdecydowaną większość z nich, znajdą Państwo na stronie http://sprawdz.plan.agh.edu.pl/index.php/wh/studia-stacjonarne/s-zimowy-2018-2019/fakultety-i-seminaria#reguly-wyboru-i-faq Przykro mi, jeśli te opisy są niejasne, jednak z uwagi na inne obowiązki służbowe, moja skrzynka pocztowa będzie miała od dziś ustawiony autoresponder z linkiem do FAQ, a odpowiadać będę tylko na maile, w których są pytania, których nie ma w FAQ. Mogę także być trudniej dostępna telefonicznie.
Pozdrawiam,
Anna Kulpa

Harmonogram sem. zim. 2018/19 – wyniki zapisów na fakultety i seminaria

Anna Kulpa

2018-09-24 11:15

Szanowni Państwo,
Na stronie https://plan.agh.edu.pl/ znajdą Państwo harmonogramy uwzględniające wyniki zapisów za seminaria i fakultety. Indywidualne harmonogramy studentów dostępne są po zalogowaniu. Wskazówki na stronie sprawdz.plan.agh.edu.pl. Proszę o zwrócenie uwagi, że osoby, które zgłaszały się na „oblegany” przedmiot i nie podały alternatywy, mogą zostać zapisane na przedmiot równoważny pod względem ECTS lub pozostać bez zapisu. Skorygować lub uzupełnić zapis będzie można w turze uzupełniającej. Wtedy także szansa na zmianę indywidualnych harmonogramów (zmianę grupy w obrębie przedmiotu / przedmiotów).
Pozdrawiam,
Anna Kulpa

Zameldowanie na pobyt czasowy

Katarzyna Włodkowska-Łoziak

2018-09-24 08:38

Szanowni Państwo,

 

Miasteczko Studenckie AGH przypomina, że od 11.03.2015r. czynności zameldowania na pobyt czasowy można dokonać w Referacie Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa.

Z pozdrowieniami,

Katarzyna Włodkowska-Łoziak

Stypendium z Funduszu im. Staszica

Katarzyna Włodkowska-Łoziak

2018-09-24 08:36

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informuję, że ostateczny termin składania wniosków o stypendium z Funduszu im. Staszica został przesunięty na wtorek 9 października br.

Fundusz Stypendialny im. Stanisława Staszica przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przeznaczony jest na pomoc materialną dla studentów studiów stacjonarnych w AGH, pochodzących z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, a także z krajów rozwijających się (wytypowanych przez Radę Funduszu), i niepobierający innych świadczeń stypendialnych, z wyłączeniem stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Kwalifikacja kandydatów na stypendystów przeprowadzana jest odrębnie w dwóch grupach:

1) w grupie A, tj. grupie studentów ubiegających się o stypendium za osiągnięcia w nauce,

2) w grupie B, tj. grupie studentów ubiegających się o stypendium w związku z trudną sytuacją życiową.
Szczegóły dotyczące tego stypendium znajdą Państwo tutaj: http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-funduszu-im-staszica/

Wniosek

Proszę składać wnioski BEZ załącznika nr 1 i 2, zostaną one uzupełnione później.

 

Z pozdrowieniami,

Katarzyna Włodkowska-Łoziak

 

 

Harmonogram sem. zimowy 2018/2019 – wyniki zapisów na fakultety i seminaria

Anna Kulpa

2018-09-23 12:29

Szanowni Państwo,
Z powodów technicznych może nastąpić zwłoka w ogłoszeniu harmonogramu WH na semestr zimowy 2018/19 i wyników zapisów na fakultety i seminaria, za co serdecznie Państwa przepraszam. Uprzejmie proszę o cierpliwość w oczekiwaniu na ogłoszenie dotyczące udostępnienie tych informacji.
Pozdrawiam,
Anna Kulpa

Dyżury – 24 i 25 września

Leszek Porębski

2018-09-22 02:42

Szanowni Państwo,

W najbliższym tygodniu moje dyżury odbędą się w poniedziałek (24.09), w godzinach 11.00-12.00 i we wtorek (25.09) w godzinach 10.00-11.00.

Pozdrawiam

Leszek Porębski

Stypendia rektora dla studentów I roku – olimpijczyków

Katarzyna Włodkowska-Łoziak

2018-09-21 08:17

Szanowni Państwo,

Studenci I roku studiów I stopnia,

 

Zapraszam do zapoznania się z pismem Pani Rektor dr hab. prof. nadzw. Anny Siwik, dotyczącym stypendiów rektora dla studentów I roku studiów I stopnia – olimpijczyków:

Stypendia rektora dla olimpijczyków – pismo Pani Rektor

Ostateczny termin składania w Dziekanacie podań o przyznanie tego stypendium upływa 5 października 2018r.

 

Z pozdrowieniami,

Katarzyna Włodkowska-Łoziak

Dyżury w najbliższym tygodniu

Leszek Porębski

2018-09-16 10:38

Szanowni Państwo,

Moje dyżury w  nadchodzącym tygodniu odbędą się w poniedziałek (17.09) od 12.00 do 13.00 i w piątek (21.09) od 9.15 do 10.15.

Zapraszam

Leszek Porębski

Stypendium z Funduszu im. Staszica

Katarzyna Włodkowska-Łoziak

2018-09-13 11:55

Fundusz Stypendialny im. Stanisława Staszica przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przeznaczony jest na pomoc materialną dla studentów studiów stacjonarnych w AGH, pochodzących z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, a także z krajów rozwijających się (wytypowanych przez Radę Funduszu), i niepobierający innych świadczeń stypendialnych, z wyłączeniem stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Kwalifikacja kandydatów na stypendystów przeprowadzana jest odrębnie w dwóch grupach:

1) w grupie A, tj. grupie studentów ubiegających się o stypendium za osiągnięcia w nauce,

2) w grupie B, tj. grupie studentów ubiegających się o stypendium w związku z trudną sytuacją życiową.

Termin składania wniosków: 8 października 2018 (poniedziałek).

Szczegóły dotyczące tego stypendium znajdą Państwo tutaj: http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-funduszu-im-staszica/

Wniosek

Proszę składać wnioski BEZ załącznika nr 1 i 2, zostaną one uzupełnione później.

 

 

Stypendium rektora dla studentów I roku – olimpijczyków

Katarzyna Włodkowska-Łoziak

2018-09-12 01:18

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że o stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o której mowa w przepisach o systemie oświaty.

Wykaz olimpiad przedmiotowych z roku 2017/2018, których laureaci lub finaliści są uprawnieni do otrzymania stypendium rektora dla studentów I-go roku: wykaz olimpiad

Zainteresowani studenci proszeni są o złożenie w dziekanacie podania do Pani Rektor wraz z załącznikiem potwierdzającym uzyskane osiągnięcia. Ostateczny termin składania podań: 5 października br.

Wzór podania dla olimpijczyków

Decyzję o przyznaniu i wysokości stypendium podejmuje Rektor.

Zapisy na fakultety i seminaria licencjackie – sem. zim. 2018/19

Anna Kulpa

2018-09-07 08:23

Szanowni Państwo,
Na stronie http://sprawdz.plan.agh.edu.pl/index.php/wh/studia-stacjonarne/s-zimowy-2018-2019/fakultety-i-seminaria
znajdą Państwo informację dot. zapisów na fakultety i seminaria licencjackie w semestrze zimowym 2018/19, w tym tabelę wyboru fakultetów,
videotutoriale i FAQ. Wszystkie linki do sylabusów będą aktywne najpóźniej przed rozpoczęciem zapisów.
Zapisy odbędą się pod adresem https://plan.agh.edu.pl/. Zapraszam od środy 12 września 2018 od godz. 9:30.
Studenci 1 semestru 1 stopnia dostali lub wkrótce dostaną maila z Wirtualnej Uczelni m. in. z nr albumu.
Pozdrawiam,
Anna Kulpa

Janusz Mucha — dyżury dla PT Studentów do połowy września

Artur Cybulski

2018-09-05 09:27

Informacja od Pana Profesora:

Uprzejmie informuję osoby zainteresowane, że moje najbliższe dyżury odbędą
się
w poniedziałek 10.09 — 11:45-12:45;
we wtorek 11.09 — 15:15-16:15;
w poniedziałek 17.09 — 11:45-12:45
we wtorek 18.09 — 15:15-16:15.
Z poważaniem,
Janusz Mucha

Zasady przyznawania stypendiów rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i wysokie wyniki sportowe

Katarzyna Włodkowska-Łoziak

2018-09-04 09:17

Szanowni Państwo,

Zachęcam do zapoznania się z pismem Pani Rektor dotyczącym zasad przyznawania stypendiów rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i wysokie wyniki sportowe (zasady są załącznikiem do pisma):

Zasady przyznawania stypendiów rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia

Zasady te są również do wglądu w Dziekanacie.

Ostatecznym terminem składania wniosków o stypendia za osiągnięcia jest 5 października br. Kompletne wnioski należy składać w Dziale Spraw Studenckich, budynek C-1, pok. 111.

Z pozdrowieniami,

Katarzyna Włodkowska-Łoziak

Kredyty i pożyczki studenckie

Katarzyna Włodkowska-Łoziak

2018-09-04 08:58

Szanowni Państwo,

Zachęcam do zapoznania się z pismem Pani Rektor w sprawie udzielania kredytów i pożyczek studenckich:

Pismo Pani Rektor w sprawie kredytów

Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj:

https://www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie/

 

Z pozdrowieniami,

Katarzyna Włodkowska-Łoziak

Biblioteka – godziny pracy we wrześniu 2018 r.

Katarzyna Chromik- Myśliwiec

2018-09-03 07:55

Mili Państwo,

na prośbę Pani Marii Kogutowskiej informuję, że we wrześniu br. zarówno Biblioteka jak i Czytelnia s. 16 będą czynne do godz. 14-tej.

pozdrawiam,

Katarzyna Chromik-Myśliwiec

Stypendia ministra dla najlepszych studentów

Katarzyna Włodkowska-Łoziak

2018-08-07 11:14

Szanowni Państwo,

Zachęcam do zapoznania się z procedurą składania wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2018/2019. Termin składania wniosków upływa 2 października 2018, ale z uwagi na termin Rady Wydziału, która opiniuje wnioski, proszę o składanie ich najpóźniej do dnia 12 września 2018. Szczegóły dotyczące tego stypendium znajdą Państwo poniżej:

https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

Pismo Pani Rektor

Zgłoszenie kandydatury

Wniosek o stypendium ministra

Wniosek aktywny formularz

Wskazówki dotyczące wypełniania wniosku

W razie pytań czy wątpliwości, proszę o kontakt.

Z pozdrowieniami,

Katarzyna Włodkowska-Łoziak

 

Janusz Mucha — Lato 2018 r.

Artur Cybulski

2018-07-25 07:30

Informacja od Pana Profesora:

Uprzejmie informuję, że od Po 30.07 do Pi 07.09 jestem na urlopie.
Zainteresowanych posiadaczy kodów dostępu zapraszam do korzystania z nich.
Z ukłonami i pozdrowienia,
Janusz Mucha

Akademiki dla studentów przyjętych na 1 rok studiów I stopnia

Katarzyna Włodkowska-Łoziak

2018-07-05 08:23

Szanowni Państwo,

Studenci przyjęci na 1 rok studiów stacjonarnych I stopnia,

 

Uprzejmie informuję, że od jutra (6 lipca) mogą już Państwo rejestrować się w systemie informatycznym Miasteczka Studenckiego AGH w celu złożenia elektronicznego wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim. Ostateczny termin składania elektronicznych wniosków upływa 26 września br. (środa). Aby się zarejestrować, należy wejść na stronę https://akademik.agh.edu.pl/

Z pozdrowieniami,

Katarzyna Włodkowska-Łoziak

Zaproszenie do konkursu na innowacyjny artykuł naukowy, projekt

Katarzyna Włodkowska-Łoziak

2018-06-15 12:06

Szanowni Państwo,

Poniżej przekazuję zaproszenie do konkursu na innowacyjny artykuł naukowy, projekt. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konkursie prosimy o kontakt mailowy z Dziekanatem, prześlemy wówczas niezbędne załączniki (m.in. Regulamin konkursu i oświadczenie autora).

 

——– Wiadomość oryginalna ——–
Temat: Debiut naukowy 2018 – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – Zaproszenie do kolejnej edycji – prosimy przekazać studentom
Data: 2018-06-08 09:16
Od: hk@buzek.pl
Do:

Prosimy przyjąć zaproszenie do konkursu na innowacyjny artykuł naukowy, projekt,  pt.: „Debiut naukowy 2018” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”
Dziewiątą edycję projektu organizują:
BIURA prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka – POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,
& Instytut Studiów Społecznych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w Raciborzu,
& Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej,
& Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie studentom opublikowanie w wersji książkowej autorskiego artykułu o profilu naukowym, bowiem zgodnie z wymogami ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki „warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.16)) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego.”

Termin ogłoszenia: 27 maja 2018 r.
Termin nadesłania prac: 30 listopada 2018 r.
Termin rozstrzygnięcia: 20 grudnia 2018 r.

1.    Projekt ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy studenci studiów I, II i III stopnia, oraz absolwenci nie posiadający tytułu naukowego – doktora.
2.    Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie zadebiutowania w publikacji o profilu naukowym, a jednocześnie w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej, oraz wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji naukowej, przedstawiając recenzowane wystąpienie.
3.    Każdy uczestnik może przysłać własny artykuł, w którym przedstawi swój pogląd, pomysł, punkt widzenia, o dowolnej tematyce i profilu, pod warunkiem, że będzie się odnosił do pojęcia „zrównoważonego rozwoju”. Artykuł powinien mieć charakter naukowy i zawierać w sobie nurt/aspekt  innowacyjny.
4.    Artykuł oraz kartę zgłoszenia należy przesłać w wersji elektronicznej (plik Word i PDF) na adres hk@buzek.pl , a także jeden egzemplarz w wersji papierowej – sygnowany tj. opatrzony na odwrocie następującymi danymi: imię i nazwisko autora oraz adres. Prace nie mogą być oprawiane.
5.    Do prac należy dołączyć wypełnioną załączoną kartę zgłoszenia oraz oświadczenie autora. Prace bez karty zgłoszenia nie będą opiniowane ani oceniane przez recenzentów.
6.    Prace pozostają do dyspozycji organizatora i nie podlegają zwrotowi.
7.    Prace/artykuły należy przesłać lub dostarczyć na adres: Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka, 40-097 Katowice, ul. 3 Maja 17/3, z dopiskiem „Debiut naukowy 2018” oraz na adres e-mail hk@buzek.pl .
8.    Ostateczny termin dostarczenia prac upływa: 30 listopada 2018 roku.
9.    Weryfikacji, oceny prac i podziału nagród dokona zespół powołany przez organizatora, który przekaże wyniki swojej pracy do zatwierdzenia Radzie Naukowej z prof. dr hab. inż. Jerzym Buzkiem na czele.
10.    Autor/ka najciekawszej pracy – zostanie zaproszony/a do odwiedzenia Parlamentu Europejskiego przez prof. Jerzego Buzka. Ponadto przyznane zostaną wyróżnienia,  w tym: studentowi/ce będącymi jeszcze przed zdobyciem tytułu licencjata, studentowi/ce nie posiadających tytułu magistra, również przewidywane jest wyróżnienie dla doktoranta, a także wręczone zostanie wyróżnienie specjalne za pracę zespołową.
11.    Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po 20 grudnia 2018 roku, m. in. na stronie internetowej http://www.debiut.buzek.pl i www.buzek.pl
12.    Autorzy prac zostają zaproszeni do prezentacji swojego recenzowanego artykułu, podczas międzynarodowej konferencji naukowej, która odbędzie się z udziałem specjalnych gości, recenzentów i Rady Naukowej na początku 2019 roku. O terminie uczestnicy zostaną powiadomieni drogą  mailową lub pocztą.
13.    Uczestnictwo w niniejszym projekcie jest równoznaczne z akceptacją przez autorów wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
14.    Biuro organizacyjne:
Dr Henryk A. Kretek –Przewodniczący –  (Biuro Posła do PE prof. Jerzego Buzka, oraz PWSZ w Raciborzu) tel. (+48) 609 771 772; hk@buzek.pl,
Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. nzw. w Pol. Śl., Kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych)
tel: 32-277-73-23,  roz2@polsl.plaleksandra.kuzior@polsl.pl,

Standardy edytorskie:
Artykuły można przysyłać w językach: polskim, angielskim  i niemieckim.
Czcionka: Times New Roman 12, interlinia 1,5; Marginesy: 2,5 cm
Objętość ok. 10 stron (to około 20 000 znaków), przypisy u dołu strony, a bibliografia na końcu.
Ponadto na stronie http://www.debiut.buzek.pl oraz na stronie www.buzek.pl w specjalnej zakładce dotyczącej konkursu [Debiut naukowy – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ], załączamy formatkę czyli standardy niezbędne do prawidłowego tworzenia przypisów i bibliografii.

 

Stypendia w roku akademickim 2018/2019

Katarzyna Włodkowska-Łoziak

2018-06-14 12:34

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że wszelkie aktualne informacje dotyczące świadczeń pomocy materialnej  (stypendia socjalne, stypendia rektora dla najlepszych studentów, zapomogi itd.) w roku akademickim 2018/2019 znajdą Państwo pod adresem: http://wh.agh.edu.pl/pomoc-socjalna/ oraz na stronie Działu Spraw Studenckich http://www.dss.agh.edu.pl/

Zachęcam także do zapoznania się z pismem Pani Rektor dr hab. Anny Siwik, prof. nadzw. dotyczącym stypendiów:

pismo Pani Rektor ws. stypendiów

W razie wątpliwości czy pytań zapraszam do kontaktu (osobiście, telefonicznie pod nr (12)617-43-90 lub mailowo na adres: loziakk@agh.edu.pl). Proszę również śledzić regularnie wydziałową e-tablicę ogłoszeń i zakładkę Pomoc socjalna na wydziałowej stronie.

Jeszcze raz gorąco zachęcam do możliwie jak najwcześniejszego składania dokumentów, najlepiej jeszcze przed wakacjami.

Z pozdrowieniami,

Katarzyna Włodkowska-Łoziak


 

Terminy egzaminów kierunkowych dla 3 roku

Jolanta Gapys

2018-05-28 02:04

Szanowni Państwo,
Pani Prodziekan ustaliła terminy egzaminów kierunkowych dla Socjologii i Kulturoznawstwa
WAŻNE !!! – warunkiem zapisania się na egzamin kierunkowy jest zaliczenie ostatniego semestru (6) potwierdzone wpisami ocen do WU
ZAPISY w dziekanacie w godzinach dyżuru lub droga mailową z podanymi danymi – imię i nazwisko, promotor i termin egzaminu – data

I termin:
27.06 – zapisy do 25.06 w celu przygotowania listy
9.07 – do 4 lipca zapisy – UWAGA !!! Zmiana na 2 lipca – zapisy do 28.06
II termin:
5.09 – zapisy do 27.08
10.09 – zapisy do 6.09

z pozdrowieniami

Dyżury

Łukasz Trzciński

2017-06-25 10:57

Szanowni Państwo!

W dniu 26 czerwca będę na dyżurze od godziny 14.00 do 15.00. Jutro ogłoszę termin wtorkowy.

Łukasz Trzciński