Studia Podyplomowe – Skuteczna Komunikacja i Kreowanie Wizerunku. Rekrutacja trwa do 15 XI 2017.

1 edycja 2017/18

Wydział Humanistyczny AGH przyjmuje zapisy do 15 XI 2017 na Studia Podyplomowe Skuteczna Komunikacja i Kreowanie Wizerunku. Studia adresowane są do menedżerów, polityków, dyrektorów, doradców medialnych, rzeczników prasowych, pracowników PR, HR, marketingu i promocji oraz osób rozwijających swoją karierę zawodową. Słuchacze po ukończeniu Studiów będą posiadać wiedzę oraz umiejętności z zakresu kreowania wizerunku firm i osób, wywierania wpływu, efektywnej komunikacji interpersonalnej. Zdobyta wiedza będzie stanowiła element kompetencji psychologicznych związanych z korzystnym prezentowaniem firmy i ich pracowników a także własnej osoby na różnych etapach kariery zawodowej.

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania limitu 36 miejsc lub do 15 XI 2017 roku. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Program zajęć obejmuje 135 godzin wykładów i warsztatów. Zajęcia rozpoczną się 18 XI 2017 o godz. 9,00 i realizowane będą w soboty i niedziele od godz. 9 00 do 17 00 w salach przy ul. Gramatyka 8a (budynek D – 13) w następujących terminach: 18-19 XI 2017, 2-3 XII 2017, 20-21 I 2018, 10-11 II 2018, 10-11 III 2018, 24-24 III 2018, 14-15 IV 2018. Uczestnicy otrzymają świadectwa w języku polskim i angielskim.

Koszt udziału wynosi 2 950 zł. Wpłat można dokonać nawet w 10-nieoprocentowanych ratach na konto AGH nr: 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922 z adnotacją Skuteczna komunikacja i kreowanie wizerunku SP WH AGH. Do udzielania informacji i przyjmowania zapisów uprawnieni są:
• Koordynator Studiów dr Andrzej Augustynek (tel. 605 676 011; mail. aaugust@agh.edu.pl).
• Dyrektor Administracyjny WH AGH mgr inż. Zbigniew Lankosz ul. Gramatyka 8 a; p. 3, tel. 12 617 4380; mail. lankosz@poczta.fm).
Wymagane dokumenty do zapisu:
• zgłoszenie (do pobrania ze strony internetowej studiów)
• kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
• kopia dowodu wpłaty dokonanej do 10 XI 2017.

Pliki do pobrania:

Program_pelny SKiKW

Program_skrócony SKiKW

Zgloszenie SKiKW 2017