Organizatorzy

Katedra Socjologii Religii Wydziału Humanistycznego UP Kraków
i Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego AGH
zapraszają do wzięcia udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pod tytułem:

 

Dziedzictwo Reformacji. Wymiar społeczno-kulturowy,

 

która odbędzie się w dniach 9-10 marca 2017 roku w Krakowie.

Wprowadzenie do dyskusji

Kulturowe i społeczne dziedzictwo reformacji pojmujemy szeroko. Przede wszystkim chodzi o wpływ na obszar idei filozoficznych,
na rozwój nauki, politykę i ekonomię. Interesują nas zatem pytania rozmaite – czy istnieje specyficzna postawa filozoficzna, która wynika lub koresponduje tylko z dogmatyką protestancką? Jakie nurty nauki były ewangelikom bliższe niż inne; jakie sposoby gospodarowania
i zarobkowania? Zasadne zdają się pytania nie tylko o korelację z zamożnością, ale z sekularyzacją czy prywatyzacją religii. Warto podsumować np. stuletnią dyskusję nad tezami Maxa Webera – ich aktualnością w świetle najnowszych badań. Interesujące jest także rozważenie pytania o różne społeczne wizje protestantyzmu, o projekty organizacji państwowych czy recepty na lokalne konstrukcje wspólnotowe. Tę szeroką problematykę chcemy omawiać uwzględniając wewnętrzne zróżnicowanie protestantyzmu, tak nurt historycznych Kościołów ewangelickich, jak i wspólnoty ewangeliczne oraz ewangelikalne.

 

Osobnym zagadnieniem jest rola protestantyzmu w kulturze polskiej, nie tylko w dobie reformacji, ale także w nowszej i najnowszej historii. Czy obecny wśród polskich protestantów topos „soli ziemi” znajduje potwierdzenie w aktywności publicznej – np. społecznej czy gospodarczej. Skala oddziaływania tak samych idei jak i konkretnych przykładów aktywności wyznawców protestantyzmu na ziemiach polskich rzadko była tematem badaczy kultury religijnej, socjologów czy kulturoznawców. Najczęściej ograniczano się do dokumentacji historycznej, którą warto dzisiaj poszerzyć o wnioski z badań nad kulturą religijną, np. w rozumieniu Stefana Czarnowskiego.

 

 

Komitet organizacyjny:

Prof. dr hab. Zbigniew Pasek

Dr hab. Piotr Stawiński, prof. UP

Dr Michał Warchala – sekretarz

Mgr Albert Leśniak  – sekretarz

Rada Naukowa:
prof. dr hab. Tadeusz Gadacz
prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow
prof. dr hab. Janusz Maciuszko
prof. dr hab. Bogusław Milerski
prof. dr hab. Tadeusz J.Zieliński