Obieralne przedmioty humanistyczne i społeczne dla studentów innych wydziałów AGH

Studia

Od roku akademickiego 2018/2019 zapisy na obieralne przedmioty będą dostępne na stronie https://ubpo.agh.edu.pl/offer/humanities# po uprzednim zalogowaniu się na https://ubpo.agh.edu.pl/login. Sylabusy kursów z oferty Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnej blok humanistyczno-społeczny są opublikowane na stronie https://www.syllabus.agh.edu.pl/2018-2019/pl/treasuries/academy_units/offer/university_programme/51. Prosimy o zwrócenie uwagi, że przedmioty są podzielone na ofertę dla 1 i 2 stopnia studiów, a także na kursy oferowane tylko w semestrze zimowym, tylko w semestrze letni lub w obu semestrach.

Z razie pytań, prosimy o kontakt z p. Dagmarą Kobielą z Działu Nauczania https://skos.agh.edu.pl/osoba/dagmara-kobiela-8740.html.