Praktyczna Psychologia Kierowania i Negocjacji Studia Podyplomowe- 10 edycja 2016/17

Studia podyplomowe

Studia Podyplomowe: Praktyczna Psychologia Kierowania i Negocjacji – 10 edycja 2016/17.

WH AGH prowadzi rekrutację na jubileuszową 10 edycję dwusemestralnych Studiów Podyplomowych z Praktycznej Psychologii Kierowania i Negocjacji. Uczestniczyć w nich mogą wszyscy absolwenci szkół wyższych. Przekazywana wiedza rozwija kompetencje psychologiczne związane z umiejętnością pracy w zespole, rozwiązywaniem konfliktów, komunikowaniem się z ludźmi, autoprezentacji i prezentacji firmy. Studia dają umiejętności przydatnie dla właścicieli firm, menedżerów, kierowników, konsultantów, przedstawicieli hałdowych, negocjatorowi a także absolwentów rozpoczynających dopiero karierę zawodową.

Wymagane dokumenty do zapisu to:

  • zgłoszenie (formularz do pobrania poniżej)

  • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.

  • dowód wpłaty 1 raty (do 10 października 2016) .


Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie na adres: aaugust@agh.edu.pl

Organizacja studiów:

Program obejmuje 240 godzin wykładów i warsztatów realizowanych w języku polskim. Zajęcia rozpoczną się od śniadania powitalnego 15 października 2016 roku o godz. 9.00 i realizowane będą w soboty i niedziele od godz. 9 00 do 17 00 w salach przy ul. Gramatyka 8a (budynek D – 13) w następujących terminach: 15-16 X 2016, 19-20 XI 2016, 3-4 XII 2016, 17-18 XII 2016, 14-15 I 2017, 18-19 II 2017, 4-5 III 2017, 18-19 III 2017, 1-2 IV 2017, 13-14 V 2017, 27-28 V 2017 oraz 10-11 VI 2017.

Uczestnicy otrzymają świadectwa w języku polskim i angielskim zgodne z regulaminem Studiów Podyplomowych AGH.

 

Koszt udziału wynosi 3 950 zł. Wpłat można dokonać nawet w 10 nieoprocentowanych ratach na konto AGH nr: 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922 z adnotacją: 10 edycja SP WH AGH Praktyczna Psychologia Kierowania i Negocjacji.

 

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania limitu 54 miejsc lub do 10 X 2016 roku. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty do pobrania:

program-skrocony

program_pelny

terminy-zajec-201617

 

 

Do udzielania informacji i przyjmowania zapisów uprawnieni są:

  • Kierownik Studiów dr Andrzej Augustynek (tel. 605 676011; aaugust@agh.edu.pl).

  • Dyrektor Administracyjny WH AGH mgr inż. Zbigniew Lankosz ul. Gramatyka 8 a; p. 3 (tel. 12 6174380; lankosz@poczta.fm)