Kurs Przygotowania Pedagogicznego

Studia podyplomowe

Kurs Przygotowania Pedagogicznego

TRWA NABÓR NA KOLEJNĄ EDYCJĘ KURSU!!! Ilość miejsc ograniczona!

Zajęcia prowadzone są systemem wieczorowym, w godzinach popołudniowych i wieczornych dla studentów wyższych lat studiów.
Wymienione wyżej formy kształcenia organizowane są zgodnie z wytycznymi MEN i dają pełne kwalifikacje pedagogiczne wymagane od nauczycieli przy zatrudnianiu w systemie oświaty.

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela sekretariat Studium Pedagogicznego Wydziału Humanistycznego AGH - Kraków, ul. Gramatyka 8a, p.113 tel. 617-42-50

Materiały do pobrania: