Kronika

O nas

  • Styczeń
  • Dnia 29.01 odbył się na naszym Wydziale wykład otwarty prof. Katarzyny Szwedziak pt. „Smak herbaty i kaczka po pekińsku, czyli o kulturowych aspektach jedzenia”. Wkładowi towarzyszyła ceremonia parzenia i degustacji herbaty przygotowana przez wolontariuszki z Chin. Prof. Katarzyna Szwedziak jest doktorem habilitowanym nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza w specjalności inżynieria przemysłu rolno–spożywczego, profesorem Politechniki Opolskiej, Dziekanem Wydziału Inżynierii Systemów Technicznych Politechniki Opolskiej, pracownikiem Katedry Inżynierii Biosystemów.
  • Luty
  • W XIX Edycji Konkursu Diamenty AGH wyróżnione zostały dwie prace magisterskie Absolwentek Wydziału Humanistycznego: Pani Magdaleny Mielewskiej – praca pt. „Techniki perswazyjne w zewnętrznych reklamach społecznych. Analiza przekazów reklamowych zniechęcających do niepożądanych działań społecznych”, napisana pod kierunkiem Pani dr hab. Katarzyny Leszczyńskiej oraz praca Pani Klaudii Piskorz, zatytułowana „Więcej niż człowiek? Postawy wobec udoskonalania człowieka za pomocą technologii”, napisana pod kierunkiem Pana dr hab. Leszka Porębskiego.