Kronika

O nas

 • Styczeń
 • Dnia 29.01 odbył się na naszym Wydziale wykład otwarty prof. Katarzyny Szwedziak pt. “Smak herbaty i kaczka po pekińsku, czyli o kulturowych aspektach jedzenia”. Wkładowi towarzyszyła ceremonia parzenia i degustacji herbaty przygotowana przez wolontariuszki z Chin. Prof. Katarzyna Szwedziak jest doktorem habilitowanym nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza w specjalności inżynieria przemysłu rolno–spożywczego, profesorem Politechniki Opolskiej, Dziekanem Wydziału Inżynierii Systemów Technicznych Politechniki Opolskiej, pracownikiem Katedry Inżynierii Biosystemów.
 • Luty
 • W XIX Edycji Konkursu Diamenty AGH wyróżnione zostały dwie prace magisterskie Absolwentek Wydziału Humanistycznego: Pani Magdaleny Mielewskiej – praca pt. “Techniki perswazyjne w zewnętrznych reklamach społecznych. Analiza przekazów reklamowych zniechęcających do niepożądanych działań społecznych”, napisana pod kierunkiem Pani dr hab. Katarzyny Leszczyńskiej oraz praca Pani Klaudii Piskorz, zatytułowana “Więcej niż człowiek? Postawy wobec udoskonalania człowieka za pomocą technologii”, napisana pod kierunkiem Pana dr hab. Leszka Porębskiego.
 • Rozstrzygnięty został konkurs Student Roku 2017 Wydziału Humanistycznego. Zwyciężyła Edyta Tobiasiewicz (studentka socjologii). Drugie miejsce zajął Sebastian Medoń (socjologia), trzecie – Monika Ziemianin (socjologia).
 • Nasz Wydział podpisał porozumienie o współpracy z XLI Liceum Ogólnokształcącym im. Księdza Jana Twardowskiego w Krakowie.
 • Marzec
 • W dniu 15.03 w budynku naszego Wydziału odbyła się wystawa Artistic Research and Sound Installation, prezentująca prace studentów WH przygotowane pod opieką Prof. Guido Kramanna z Brandenburg University of Applied Sciences.
 • Dnia 26.03 odbył się na naszym Wydziale wykład stypendysty UNESCO, Pana Williama Younga, zatytułowany „The Influence of Religion on Public Awareness of Environmental Issues in Europe and the Pacific; a Comparative Study of the Catholic Christian Churches in Poland and Fiji”.
 • W dniu 15.03 w budynku naszego Wydziału odbyła się wystawa Artistic Research and Sound Installation, prezentująca prace studentów WH przygotowane pod opieką Prof. Guido Kramanna z Brandenburg University of Applied Sciences.
 • Kwiecień
 • Dnia 13.04 odbył się na AGH coroczny Dzień Otwarty dla kandydatów na studia. Nasz Wydział przygotował na tę okazję bogatą ofertę atrakcji. Prof. Izabela Trzcińska wygłosiła wykład na temat robota jako bohatera kulturowego, studenci prowadzili warsztaty z Design Thinking, User-Centered Design i z Eye-Trackingu, zaś Artur Cybulski prowadził warsztaty z użyciem VR. Główną atrakcją był w tym roku Escape Room na motywach serialu “Stranger Things”, przygotowany na tę okazję specjalnie przez studentów i pracowników naszego Wydziału. Pomysłodawczyniami były studentki I roku SUM na Socjologii: Magda Bąk, Jagoda Czerwiec i Oleksandra Ptychkina. Z ramienia Wydziału za organizację odpowiadali dr Jowita Guja, dr Maria Stojkow i dr Radosław Tyrała.
 • W dniu 16.04 odbył się wykład prof. Feng Chen, badaczki z Arts and Media College, Sichuan Agricultural University, wizytującej na naszym Wydziale w roku akademickim 2017/18,  zatytułowany “The Development of New Media in China”.
 • Maj
 • W dniu 10.05 Oleksandra Ptychkina, studentka I roku SUM Socjologii na naszym Wydziale, zajęła II miejsce w konkursie Sekcji Humanistycznej 55. Konferencji Kół Naukowych AGH, prezentując referat pt. “Od młodzieńca do wojownika. Konstruowanie wzorów dojrzałej męskości w treściach bajek ludowych”.
 • Dnia 14.05 odbył się na naszym Wydziale, w ramach zebrań naukowych Katedry Politologii i Historii Najnowszej, wykład otwarty prof. Ewgena Sinkewycza z Narodowego Uniwersytetu w Mikołajowie, na Ukrainie. Tytuł wystąpienia: „Ukraina a Rosja. Główne wyzwania”.
 • Dnia 15.05 odbył się wykład prof. Feng Chen, badaczki z Arts and Media College, Sichuan Agricultural University, wizytującej na naszym Wydziale w roku akademickim 2017/18, zatytułowany “Animated Films in China”.
 • Dnia 25.05 odbyła się na naszym Wydziale Akademia Liderów Kultury AGH. Był to cykl szkoleń, prowadzonych przez nasze studentki – Agnieszkę Karolczyk, Karolinę Wójtowicz, Martę Szymkowiak i Paulinę Kalisz. Nad całością czuwała prof. Izabela Trzcińska.
 • Czerwiec
 • W dniach 18.06 – 12.07 odbyła się jedenasta już edycja organizowanej przez Wydział Humanistyczny Szkoły Letniej dla studentów z Instituto Technologico y des Studios Superiores de Monterrey, Campus Queretaro w Meksyku. Tematy tegorocznych kursów zorganizowanych przez Wydział Humanistyczny to: Globalization and Its Threats oraz Arts and Humanities. Opiekunami szkoły ze strony meksykańskiej byli Alejandra Lobato Quesada oraz Luis Manuel Pacheco Muñoz.