Kronika

O nas

  • Styczeń
  • Dnia 30.01 odbył się na naszym Wydziale wykład stypendystki CENTRUM AGH UNESCO, Pani Umulkher Ali Abdillahiz, zatytułowany „Socioeconomic and Foreign Direct Investment Nexus: Evidence from Kenya”.
  • Marzec
  • Rozstrzygnięty został konkurs Najlepszy Student Wydziału Humanistycznego – edycja 2016. Zwyciężyła p. Elżbieta Murias (studentka socjologii).
  • Dnia 7.03 odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż Madaleny Igras-Cybulskiej, naszej nowej asystentki, prowadzącej zajęcia na kierunku Informatyka Społeczna. Tytuł pracy: „Analyisis of Non-Linguistic Content of Speech Signals”, promotor: prof. dr hab. inż. Mariusz Ziółko AGH. Praca została obroniona z wyróżnieniem.
  • W dniach 9-10.03 odbyła się na naszym Wydziale Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Dziedzictwo Reformacji. Wymiar społeczno-kulturowy”. Wydarzenie organizowane było przez Katedrę Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego AGH oraz Katedrę Socjologii Religii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego był prof. Zbigniew Pasek [więcej…]