Kronika

O nas

 • Styczeń
 • Dnia 30.01 odbył się na naszym Wydziale wykład stypendystki CENTRUM AGH UNESCO, Pani Umulkher Ali Abdillahiz, zatytułowany „Socioeconomic and Foreign Direct Investment Nexus: Evidence from Kenya”.
 • Marzec
 • Rozstrzygnięty został konkurs Najlepszy Student Wydziału Humanistycznego – edycja 2016. Zwyciężyła p. Elżbieta Murias (studentka socjologii).
 • Dnia 7.03 odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż Madaleny Igras-Cybulskiej, naszej nowej asystentki, prowadzącej zajęcia na kierunku Informatyka Społeczna. Tytuł pracy: „Analyisis of Non-Linguistic Content of Speech Signals”, promotor: prof. dr hab. inż. Mariusz Ziółko AGH. Praca została obroniona z wyróżnieniem.
 • W dniach 9-10.03 odbyła się na naszym Wydziale Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Dziedzictwo Reformacji. Wymiar społeczno-kulturowy”. Wydarzenie organizowane było przez Katedrę Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego AGH oraz Katedrę Socjologii Religii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego był prof. Zbigniew Pasek [więcej…]  
 • Dnia 27.03 odbył się na naszym Wydziale wykład otwarty prof. Reinholda Sackmanna pt. „How to Strengthen Elite and How to Break Elite Power. Interdependence of Mechanism of Elite Formation in Education Systems”. Prof. Sackmann jest kierownikiem Katedry Analizy Struktur Społecznych Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Marcina Lutra w Halle (Niemcy). Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu socjologii edukacji, demografii, socjologii miasta i socjologii polityki.
 • Kwiecień
 • Nasz Wydział nawiązał współpracę przy studiach podyplomowych Talent Management in Tech Companies z firmą Sedlak & Sedlak – najstarszą polską firmą z branży HR. W ramach współpracy nasi studenci i wykładowcy otrzymują dostęp do raportów i analiz przygotowanych przez firmę dla branży IT, a w przyszłości będą mogli szkolić się w analizie danych HR pod okiem eksperta z Sedlak & Sedlak.
 • Nasz Wydział nawiązał współpracę z Narodowym Starym Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. Studenci WH AGH stają się uczestnikami interaktywnej edukacji teatralnej – zobaczą spektakle oraz wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez pracowników Teatru i MICET, co pozwoli im zdobyć wiedzę i doświadczenie z zakresu projektowania relacji między nowymi technologiami a sztuką.
 • Dnia 24.04, w ramach cyklu „Znani, uznani i zaprzyjaźnieni”, odbyło się na naszym Wydziale zebranie naukowe, na którym gościem był dr hab Jan Sowa, materialistyczno-dialektyczny teoretyk i badacz społeczny; studiował polonistykę, filozofię i psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na Université Paris 8 w Saint-Denis; doktor socjologii, habilitował się z kulturoznawstwa; prowadził badania i wykładał na uczelniach w Polsce i za granicą (ostatnio m.in. na Uniwersytecie São Paulo w Brazylii oraz na Uniwersytecie Warszawskim); współtwórca wydawnictwa Ha!art oraz Spółdzielni Goldex Poldex; pracował też jako dziennikarz w Polskim Radiu i kurator w galerii Bunkier Sztuki w Krakowie; członek Komitetu Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk, związany z Wolnym Uniwersytetem Warszawy. Pan Profesor wygłosił referat pod tytułem „Czy Europa Wschodnia istnieje? O historycznych podziałach kontynentu europejskiego i ich znaczeniu w epoce globalnej demodernizacji”.