//Zapytanie i nazwę jeśli jest różna wyświetl

58. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH

7 grudnia 2017

//Koniec zapytania

58 Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH
Sekcja Humanistyczna

 

7 grudnia 2017 r., 9.30
D-13, s. 21
ul. Gramatyka 8a

Inauguracja obrad Sekcji Humanistycznej z udziałem władz dziekańskich Wydziału

 

I

W POSZUKIWANIU BOHATERA – POLSKIE FILMY BIOGRAFICZNE
OSTATNICH LAT
– Milena Gromysz, Nr albumu 250478, I Mgr, Filmoznawcze Koło Naukowe,
opiekun nauk.: dr Bogusław Zmudziński

ODBIÓR KABARETU STARSZYCH PANÓW PRZEZ
WSPÓŁCZESNYCH STUDENTÓW – Olga Kuśnieruk, Nr albumu 248664,
II Mgr, Kulturoznawcze Koło Naukowe,
opiekun nauk.:  prof. dr hab. Zbigniew Pasek

CYFROWE WYKLUCZENIE OSÓB STARSZYCH. ANALIZA
ZJAWISKA NA PRZYKŁADZIE KOBIET POWYŻEJ 65 ROKU ŻYCIA
– Magda Bąk, Nr albumu 279934, I Mgr, ITberries,
opiekun nauk.:  dr Dorota Żuchowska-Skiba

Q&A + przerwa – 30 minut

II

PIENIĄDZ JAKO KONSTRUKT SPOŁECZNY.  WYKORZYSTANIE
PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO PRZEZ STUDENTÓW KRAKOWSKICH
UCZELNI WYŻSZYCH

– Jakub Mirek, Nr albumu 279962, I Mgr, Koło Naukowe Studentów Socjologii,
opiekun nauk.: dr Dorota Żuchowska-Skiba

CZAS W SPOŁECZNYM RUCHU SLOW. ANALIZA KONCEPCJI
CZASU W TREŚCI WYBRANYCH BLOGÓW POŚWIĘCONYCH
TEMATYCE SLOW
– Kaja Tasiemska, Nr albumu 279977, I Mgr, ITBerries,
opiekun nauk.: dr hab. Katarzyna Leszczyńska

NIEWIDZIALNA UŻYTECZNOŚĆ
– Jagoda Czerwiec, Nr albumu 279938, I Mgr, ITberries,
opiekun nauk. dr Maria Stojkow

Q&A + przerwa – 30 minut

III

PATRIOTYZM W RYTMIE HIP HOPU – FENOMEN POLSKIEJ
KULTURY POPULARNEJ W XXI WIEKU?
Monika Ziemianin, Nr albumu 271793, II Mgr, Koło Naukowe Studentów Socjologii,
opiekun nauk.: dr Dorota Żuchowska-Skiba

INSTAGRAM JAKO MIEJSCE KONSTRUOWANIA WŁASNEJ
TOŻSAMOŚCI WŚRÓD STUDENTÓW  WYDZIAŁU
HUMANISTYCZNEGO AGH
– Sebastian Medoń, Nr albumu 279961, I Mgr, Koło Naukowe Studentów Socjologii,
opiekun nauk.: dr Ewa Migaczewska

HARCERZ, CZYLI KTO ? KONSTRUOWANIE TOŻSAMOŚCI
WŚRÓD HARCERZY W ORGANIZACJI ZWIĄZKU HARCERSTWA
POLSKIEGO
– Edyta Tobiasiewicz, Nr albumu 271783, II Mgr, Koło Studentów Socjologii,
opiekun nauk.: dr hab. Katarzyna Leszczyńska

Q&A + przerwa – 30 minut

IV

EWOLUCJA TWÓRCZOŚCI LUISA BUÑUELA – OD MANIFESTU
SURREALISTYCZNEGO “PIES ANDALUZYJSKI” DO PÓŹNEJ
TWÓRCZOŚCI AUTORA
– Agata Rogowska, Nr albumu 273211, I Mgr, Filmoznawcze Koło Naukowe,
opiekun nauk.: dr Bogusław Zmudziński

KONTROWERSYJNE KINO LARSA VON TRIERA
– Klaudia Chemicz, Nr albumu 279906, I Mgr, Filmoznawcze Koło Naukowe,
opiekun nauk.: dr Bogusław Zmudziński

MONSTRUM FRANKENSTEINA – OD BORISA KARLOFFA DO
SPARKY’EGO (EWOLUCJA IKONICZNEJ POSTACI NA
WYBRANYCH PRZYKŁADACH)
– Paweł Mirowski, Nr albumu 279925, I Mgr, Filmoznawcze Koło Naukowe,
opiekun nauk.: dr Bogusław Zmudziński

Q&A + przerwa dla jury konkursowego  – 45 minut

Ogłoszenie werdyktu jury, zamknięcie obrad Sekcji Humanistycznej