//Zapytanie i nazwę jeśli jest różna wyświetl

Rodzina w świecie “nowej gospodarki”

16-17 listopada 2017 r.

//Koniec zapytania

Miejsce: AGH, Kraków
Wydział Humanistyczny, ul. Gramatyka 8a

Organizatorzy

 • Wydział Humanistyczny AGH
 • Sekcja Socjologii Rodziny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
 • Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Komitet naukowy

 • dr hab. Iwona Taranowicz, UWR
 • dr hab. Mariola Bieńko, UW
 • dr hab. Aldona Żurek, prof. UAM
 • dr hab. Barbara Gąciarz, prof. AGH
 • dr hab.Anna Michalska, prof. UAM
 • dr hab. Stella Grotowska, AGH
 • dr Marzena Mamak-Zdanecka, AGH

Komitet organizacyjny

 • dr hab. Stella Grotowska, AGH
 • dr Marzena Mamak-Zdanecka, AGH
 • dr Maria Stojkow, AGH
 • lic. Mateusz Suchan
 • lic. Marta Nowak
Wprowadzenie do dyskusji
Rodzina jest najważniejszą instytucją we wszystkich społeczeństwach i nieustająco popularnym tematem opracowań naukowych. Formy życia rodzinnego, choć powszechne, są również kulturowo zróżnicowane, a socjalizacja, relacje intymne, współpraca ekonomiczna i długotrwałe, relatywnie stabilne relacje są odmiennie konstruowane i doświadczane w zależności od warunków zewnętrznych.
Podczas naszej konferencji chcielibyśmy poddać refleksji współczesną rodzinę, która funkcjonuje w świcie podporządkowanym regułom “nowej gospodarki”. Termin ten odnosi się do tych segmentów gospodarki, w których produkcja, sprzedaż i dystrybucja są coraz bardziej uzależnione od komputerów, telekomunikacji oraz internetu. W szczególności stosuje się on do tych wszystkich gałęzi przemysłu, które wytwarzają bądź użytkują innowacyjne, nowatorskie technologie.

 

Jednak “e-gospodarka” ma także negatywne konsekwencje – wzrastające nierówności dochodów, powszechność nowych, nietypowych form zatrudnienia (atypical employment) określanych jako “elastyczne formy zatrudnienia”, innowacje technologiczne, które zacierają granice między pracą a domem, a także stwarzają presję na wydłużenie czasu pracy etc. Sytuacja poszczególnych kategorii pracowników jest zróżnicowana, ale “nowa gospodarka” oznacza wzrost niepewności i ryzyka dla wszystkich. Wobec tych zjawisk ludzie mogą być zmuszeni do polegania na wsparciu ze strony trwałych sieci społecznych, co wzmacnia więzi rodzinne i zwiększa znaczenie ekonomicznej funkcji rodziny.

 

Chcielibyśmy przedyskutować, kwestię wpływu technologii na rodzinę i vice versa. Jesteśmy bowiem przekonani, że mimo ogromnego zainteresowania socjologów rodziną nasza wiedza na ten temat jest niewielka.

 

W tym obszarze mieści się kilka – interesujących naszym zdaniem – pytań:
 • W jaki sposób rodziny wykorzystują technologie (informatyczne, medyczne i inne)? Czy rozmaite wymiary funkcjonowania rodziny stanowią impuls do rozwoju nowych technologii?
 • W jaki sposób przemiany komunikacji – upowszechnienie maili, telefonów komórkowych, mediów społecznościowych etc. w sferze zawodowej i prywatnej oddziałują na instytucję rodziny?
 • Czy/w jaki sposób technologia zmienia samą instytucję rodziny, sposoby jej tworzenia, strukturę, więzi w rodzinie, systemy aksjonormatywne, relacje między tym, co prywatne a tym, co publiczne?
 • Jak wykorzystanie technologii przyczynia się do poprawy jakości życia lub jej pogorszenia w związku ze zmianami, jakie powoduje w organizacji życia rodzinnego?
Drugą grupą interesujących nas problemów są te związane z ekonomiczną funkcją rodziny, która ma podstawowe znaczenie w czasach “e-gospodarki” z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze w sytuacji rosnącego ryzyka, wzrasta rola instytucji społecznych zapewniających wsparcie, do których należy rodzina. Po drugie przedsiębiorczość rodzinna, zdominowana przez mikro-przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż dziesięciu pracowników, stanowi znaczną część wszystkich przedsięwzięć ekonomicznych. Z tych względów zapraszamy do refleksji nad następującymi problemami:
 • relacje rodzinne i rodzicielstwo w świecie prakarnej pracy
 • nietypowe formy zatrudnienia a rodzinne sieci wsparcia, więzi krewniacze w społeczeństwie ryzyka,
 • doświadczenie granicy między pracą a życiem rodzinnym,
 • konflikty między rodziną a pracą i sposoby osiągania równowagi między nimi,
 • stare i nowe problemy z podziałem władzy i obowiązków w rodzinie,
 • firmy rodzinne w “nowej gospodarce”.

Program zostanie zamieszczony niebawem.

Koszt uczestnictwa:
400 zł, dla członków Sekcji Socjologii Rodziny PTS – 350 zł (obejmuje: obsługę konferencji, catering, koszty druku publikacji).
Opłata nie obejmuje kosztów noclegu.

 

Materiały z konferencji, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, opublikowane zostaną w następujących czasopismach:

 • „Studia Humanistyczne AGH” (wyłącznie teksty w języku angielskim – 10 pkt.),
 • “Humanizacja Pracy” (teksty w języku polskim lub angielskim – 8 pkt.),
 • “Opuscula Sociologica” (teksty w języku polskim – 7 pkt.),
 • “Roczniki Socjologii Rodziny” (teksty w języku polskim).
Decyzja o miejscu publikacji będzie uzależniona od tematyki tekstu i akceptacji redakcji czasopisma.

 

Wskazówki dojazdowe
Konferencja odbędzie się na Wydziale Humanistycznym AGH – ul. Gramatyka 8a
W pobliżu znajduje się przystanek autobusowy autobusowy Miasteczko Studenckie AGH (rozkład jazdy).
W sąsiedztwie znajduje się kompleks hosteli Miasteczka Studenckiego, oferujący możliwość wynajmu pokoju (link). Nie pośredniczymy w rezerwacji noclegów, osoby zainteresowane powinny to załatwić bezpośrednio z administracją Miasteczka.

 

 • do 30 września przesyłanie zgłoszeń
 • do 6 października – informacje o przyjęciu referatu
 • do 15 października – wpłata wpisowego (w przypadku akceptacji wystąpienia o numerze konta poinformujemy w mailu)
 • 16-17 listopada 2017 r. konferencja