Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej

O nas

PLAN ZEBRAŃ NAUKOWYCH KATEDRY 2016/2017


 

21.11 - dr Joanna Pyrkosz-Pacyna, Motywacja kobiet i mężczyzn do aktywności w dziedzinach STEM (science, technology, engineering, math) - zarys planowanego projektu badawczego

 

12.12 - dr Maria Stojkow, dr Dorota Żuchowska, Integracja versus separacja grup wykluczonych – zastosowanie analizy sieciowej do badania społeczności muzułmańskiej w Krakowie

 

16.01 - dr Seweryn Rudnicki, Redukcja czy translacja? Wykorzystanie metod jakościowych badań społecznych w teorii i praktyce projektowania zorientowanego na użytkownika (user-centered design)

 

13.02 - dr hab. Stella Grotowska, Czy architektura czasów PRL ma znaczenie? Analiza wydarzenia medialnego

 

20.03 - prof. Maria Nawojczyk, Europeizacja sytuacji życiowej. Samozatrudnieni polskiego pochodzenia w Berlinie i polsko-niemieckim regionie granicznym

 

10.04 - dr Ewa Migaczewska, dr Tomasz Masłyk, Pomiędzy sferą życia osobistego a przestrzenią zinstytucjonalizowaną – funkcja kapitału społecznego w redefiniowanie własnej tożsamości przez osoby z chorobami onkologicznymi

 

22.05 - dr Marzena Mamak-Zdanecka, Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy Trzeciego Wieku - koalicja wiedzy, doświadczenia i strategii sukcesji

 

12.06 - dr Grzegorz Ptaszek, Edukacja medialna 2.0. W stronę integracyjnej koncepcji edukacji medialnej

 

19.06 - dr Tomasz Piróg, Rola organizacji społecznych w procesach instytucjonalnych (rozwinięcie "teorii pól" N. Fligsteina)

 
 

Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej powstała w październiku 2010 r., z połączenia Katedry Socjologii i Psychologii Zarządzania i Komunikowania (istniejącej od 2001 r. pod kierownictwem prof. zw. dr hab. Lesława H. Habera) i Zespołu Socjologii Ekonomicznej. W latach 2010-2015 pracami katedry kierowała dr hab. Barbara Gąciarz (prof. AGH). Od 2015 roku funkcję p.o kierownika pełni dr hab. Maria Nawojczyk (prof. AGH)"

Teoretyczne studia pracowników katedry ogniskują się wokół takich kwestii jak: instytucjonalne wparcie osób niepełnosprawnych, społeczeństwo informacyjne, funkcjonowanie instytucji gospodarczych, procesy instytucjonalizacji, stosunki pracy i społeczne konsekwencje zmian na rynku pracy w kontekście globalnym i lokalnym (zmiany zachodzące w Polsce), kulturowe uwarunkowania rozwoju gospodarczego, międzykulturowe zróżnicowanie wzorców przedsiębiorczości, analiza nowych przejawów dynamiki gospodarki w Europie na początku XXI wieku.

W ramach Katedry realizowane są liczne studia empiryczne dotyczące następujących kwestii:

 • instytucjonalny wymiar polityki wobec osób niepełnosprawnych w Polsce.

 • przekształcenia w funkcjonowaniu administracji publicznej na poziomie lokalnym i regionalnym;

 • funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokracji lokalnej w Polsce;

 • społeczeństwo informacyjne, gospodarka oparta na wiedzy i gospodarka internetowa;

 • psychologia mediów;

 • rynek pracy i stosunki pracy w Polsce w europejskiej perspektywie porównawczej;

 • pozycja kobiet na rynku pracy;

 • społeczne i kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości;


 

Najważniejszymi studiami empirycznymi z ostatnich 5 lat, w których uczestniczyli pracownicy Katedy, były dwa duże granty związane z badaniem instytucji:

 • "Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności" (PFRON, 2011-2014, kierownik: prof. Barbara Gąciarz) [LINK do strony WWW projektu] • „Cywilizacyjny rozwój społeczności subnarodowych a procesy instytucjonalizacji samorządności terytorialnej i partycypacji społeczno-ekonomicznej w Polsce” (MNiSW, 2008-2011, kierownik: prof. Barbara Gąciarz)


W ostatnich latach czworo pracowników obroniło prace doktorskie (Tomasz Masłyk w 2008 r.,  Ewa Migaczewska w 2009 r., Maria Stojkow w 2011r., Tomasz Piróg w 2015 r.), jeden uzyskał tytuł profesora zwyczajnego (Krystyna Slany w 2010 r.), jeden uzyskał habilitację (Maria Nawojczyk w 2011).

Pracownicy Katedry współpracują z innymi ośrodkami naukowo-badawczymi:

 • Barbara Gąciarz jest profesorem w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk i ekspertem Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie.

 • Maria Nawojczyk współpracuje z Katedrą Socjologii Organizacji i Zarządzania Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz stale uczestniczy w projektach dydaktycznych i wydawniczych firmy SPSS Polska.


Nasza katedra zainicjowała powołanie studiów socjologicznych o specjalności E-gospodarka oraz współtworzyła ich program, który otrzymał nagrodę za inowacyjność i dofinansowanie w "Konkursie o milion" organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 

W roku 2015 Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej realizuje badania statutowe Konteksty rozwoju społeczno-gospodarczego Polski: gospodarka oparta na wiedzy, zarządzanie publiczne, kapitał społeczny. a w ich ramach następujące zadania badawcze (tematy indywidualne):

 

Tematy zadań badawczych realizowanych przez pracowników katedry w roku 2015.

dr hab. Barbara Gąciarz – prof. nadzw.

Instytucjonalne uwarunkowania systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w Polsce.

dr hab. Maria Nawojczyk - prof. nadzw.

Koncepcje neoliberalne i ich wpływ na funkcje współczesnych uniwersytetów.

dr hab. Stella Grotowska

Przestrzeń publiczna - ludzie, instytucje, działania.

dr Andrzej Augustynek

Hipnoza w pracy biegłego sądowego; możliwości i ograniczenia.

dr Marzena Mamak-Zdanecka

Przedsiębiorczość Trzeciego wieku a sukcesja firm w warunkach technologicznie zorientowanego społeczeństwa i gospodarki.

dr Tomasz Mastyk

Kapitał społeczny a problem zdrowia w perspektywie indywidualnej, społecznej i instytucjonalnej.

dr Ewa Migaczewska

Potencjał Internetu a sytuacja osób niepełnosprawnych.

dr Tomasz Piróg

Lokalna polityka społeczna. Perspektywa instytucjonalna.

dr Grzegorz Ptaszek

Edukacja medialna różnych grup społecznych w dobie mediów cyfrowych - cele, metody, działania.

dr Seweryn Rudnicki

Społeczny wymiar innowacji.

dr Maria Stojkow

Przemiany ładu społecznego w krajach arabskich. Obraz współczesnego internauty z niepełnosprawnością.

dr Dorota Żuchowska-Skiba

Nowe ruchy społeczne w dobie społeczeństwa ponowoczesnego i nowych technologii medialnych.  Ruch niepełnosprawnych jako ruch nowego typu.

mgr inż. Jarosław Królewski

Technologie w metodologii. O zmieniającym się charakterze badań socjologicznych w erze nowych środków komunikacji.
Tomasz Piróg

dr Tomasz Piróg


Dyżury:
W semestrze letnim 2016/17:
Pon. 14.30-15.30
Śr. 14.30-15.30

# Proszę na bieżąco śledzić tablicę ogłoszeń

Pokoj: 124
Email: tpirog@agh.edu.pl
Telefon stacjonarny: +48 12 617 42 51
Tomasz Masłyk

dr Tomasz Masłyk


Dyżury:
Semestr zimowy 2016/2017:
Poniedziałek 12:00 - 13:45
Środa 12:00 - 13:00

Pokoj: 106
Email: tomaslyk@wp.pl
Telefon stacjonarny: +48 12 617 43 89
Seweryn Rudnicki

dr Seweryn Rudnicki


Dyżury:
Najbliższe dyżury:
wtorek 20.06 godz. 16.30-17.30
czwartek 22.06 w godz. 9.30-10.30.

To będą moje ostatnie dyżury przed urlopem - w dniach 26.06 - 9.07 nie będzie mnie na uczelni.

W okresie wakacji (poza urlopem) będę dyżurował w poniedziałki w godz. 11.00-12.00

Pokoj: 106
Email: sew.rudnicki@gmail.com
Telefon stacjonarny: +48 12 617 42 53
Stella Grotowska

dr hab. Stella Grotowska


Dyżury:
31 lipca - godz. 12.30-14.30

Pokoj: 107
Email: stella.grotowska@gmail.com
Telefon stacjonarny: +48 12 617 43 62

mgr Paweł Rozmus


Dyżury:
Trwa sesja egzaminacyjna: dyżury na semestr letni 2015/2016 zostaną podane w terminie późniejszym.

Pokoj: 207
Email: paweu.rozmus@gmail.com
Maria Stojkow

dr Maria Stojkow


Dyżury:
Poniedziałek 11.00 - 12.00
Wtorek 11.10 - 12:10

Pokoj: 106
Email: stojkoff@gmail.com
Telefon stacjonarny: +48 12 617 42 61
Maria Nawojczyk

prof. nadzw. dr hab. Maria Nawojczyk


Dyżury:
W czasie 26.06-31.07.2017 będę dyżurować w poniedziałki 11-13

Pokoj: 209
Email: maria@list.pl
Telefon stacjonarny: +48 12 617 43 45

dr Marzena Mamak- Zdanecka


Dyżury:
Semestr letni 2016/2017
dyżury w lipcu
Po umówieniu terminu via mail.

Pokoj: 133
Email: mamak@agh.edu.pl
Telefon stacjonarny: +48 12 617 43 93
Łukasz Trzciński

prof. dr hab. Łukasz Trzciński


Dyżury:
Wtorek g. 9.00 - 9.45
Czwartek g. 8.45 - 9.30

Pokoj: 423
Email: lukasz.trzcinski@agh.edu.pl
Telefon stacjonarny: +48 12 617 43 71
Krzysztof Matuszek

dr Krzysztof Matuszek


Dyżury:
W sesji poprawkowej we wrześniu:
Poniedziałek 12.00-13.30
(Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy)

Pokoj: 18
Email: usmatusz@cyf-kr.edu.pl
Telefon stacjonarny: +4812 617 43 94
Joanna Pyrkosz-Pacyna

dr Joanna Pyrkosz-Pacyna


Dyżury:
W sesji oraz okresie wakacyjnym konsultacje po wcześniejszym/mailowym ustaleniu terminu.

Zapraszam na mój profil http://fb.me/joannapyrkoszpacyna

Pokoj: 110
Email: jpyrkosz@agh.edu.pl
Telefon stacjonarny: 12 617 42 52
Grzegorz Ptaszek

dr Grzegorz Ptaszek


Dyżury:
dyżury w sesji letniej 2016/2017

19.06 (pon.) - 13.30-14.30
22.06 (czw.) - 10.00-11.00
26.06 (pon.) - 10.00-11.00
29.06 (czw.) - 10.00-11.00

Pokoj: 110
Email: gptaszek@gmail.com
Telefon stacjonarny: +48 12 617 42 52
Ewa Migaczewska

dr Ewa Migaczewska


Dyżury:
Dyżury:
wtorek 9.15- 10.15
czwartek 10-11.00

Uwaga!
Dyżur we wtorek 9.05 - odwołany.
Dyżur w czwartek 11.05 - 11.30-12.30

Pokoj: 22
Email: ewamig@agh.edu.pl
Telefon stacjonarny: +48 12 617 43 84
Dorota Żuchowska - Skiba

dr Dorota Żuchowska - Skiba


Dyżury:
Dyżury w lipcu (do 24 lipca)
poniedziałek 10.00-12.00
poza 17 lipca 2017
pok 106

Pokoj: 106
Email: zuchowskadorota@gmail.com
Telefon stacjonarny: +48 12 617 42 61
Barbara Gąciarz

prof. nadzw. dr hab. Barbara Gąciarz


Dyżury:
Semestr zimowy 2016/2017:
Wtorek 14:00 - 15:00
Czwartek 14:00 - 15:00

Dyżury w sem. letnim 2016/2017:
Wtorek 14:00 - 15:00
Czwartek 14:00 - 15:00

Pokoj: 7
Email: bgoncia@poczta.onet.pl
Telefon stacjonarny: +48 12 617 43 81
Jarosław Królewski

mgr inż. Jarosław Królewski


Dyżury:
Kontakt wyłącznie telefoniczny lub mailowy.

Pokoj: 234
Email: jaroslaw.krolewski@gmail.com
Telefon: 507 760 147
Telefon stacjonarny: 507 760 147