Katedra Politologii i Historii Najnowszej

O nas

Prof. nadzw. dr hab. Julian Kwiek Podziemie powojenne wobec Żydów w latach 1944-1947 (28.11.2016)

Dr Lucyna KulińskaLikwidacja polskich elit na przykładzie zagłady inteligencji miasta Stanisławowa (1939-1944)  (12.12.2016)

Dr Magdalena Parus – Początki festiwalu opolskiego. Czy polska piosenka była potrzebna w latach 60. XX wieku (23.01.2017)

Prof. nadzw. dr hab. Anna Siwik –  Lewica w dobie współczesnej. Główne kierunki przemian (6.03.2017)

 Mgr Maciej MyśliwiecObraz PRL w serialach z epoki. Codzienność, relacje, społeczeństwo (3.04.2017)

 Prof. dr hab. Klaus Müller Europe’s failure in the Middle East (8.05.2017)

 Prof. nadzw. dr hab. Leszek Porębski – W kierunku demokracji konsumenckiej? Nowe technologie jako narzędzie przemian demokracji (5.06.2017)
Główne kierunki badawcze
W Katedrze Politologii i Historii Najnowszej zatrudnieni są historycy,   politolodzy  i  socjolodzy z Polski i z zagranicy, co pozwala  na wieloaspektowe i interdyscyplinarne  ujmowanie analizowanych problemów.

Główne kierunku badawcze Katedry  obejmują dwa podstawowe obszary zagadnień:

Historia najnowsza:

 •  Okres PRL

 •  Problematyka narodowościowa

 •  Polska emigracja polityczna

 •  Historia społeczna


Nauka o polityce:

 •  Mechanizmy funkcjonowania systemu politycznego

 •  Teoria polityki

 •  Stosunki międzynarodowe

 •  Problematyka bezpieczeństwa międzynarodowego

 •  Globalizacja, problemy modernizacji współczesnego świata

 •  Transformacja systemowa w krajach postkomunistycznych


Szczególną rolę w działalności Zespołu odgrywa problematyka integracji europejskiej. Dotyczy to zarówno wymiaru badawczego, jak i dydaktycznego. Od roku 1996 w ofercie dydaktycznej Zespołu znajdują się przedmioty związane z problematyką integracji europejskiej i bezpieczeństwa międzynarodowego - początkowo realizowane w ramach programu Jean Monnet. Od roku 2004, we współpracy z Fundacją Inicjatyw Lokalnych i Obywatelskich, prowadzone jest dwusemestralne Podyplomowe Studium Zarządzania Funduszami Europejskimi.

Zainteresowania badawcze pracowników:

 • dr Lucyna Kulińska - stosunki polsko-ukraińskie w XX i XXI wieku; terror stalinowski w Polsce; globalizacja,

 • dr hab. Julian Kwiek  - polityka wobec mniejszości narodowych po roku 1945, kryzysy polityczne w Polsce po roku 1945,

 • prof. dr hab. Klaus Müller  – globalizacja; socjologia polityczna;  teoria społeczna;  filozofia nauk społecznych; transformacja ustrojowa w krajach postkomunistycznych;  intergracja europejska,

 • mgr Maciej Myśliwiec - zagadnienia transformacji ustrojowej w Europie Wschodniej; zmiany społeczne związane z rozwojem mediów elektronicznych i ich wpływ na kulturę, media społecznościowe

 • dr Magdalena Parus-Jaskułowska - mediatyzacja historii; nacjonalizm w kulturze popularnej; przemiany społeczne pod wpływem nowych mediów,

 • dr hab. Leszek Porębski prof. nadzw. (kierownik Katedry) - teoria polityki; problematyka bezpieczeństwa międzynarodowego;  elektroniczna demokracja;  społeczne konsekwencje rewolucji informacyjnej,

 • dr hab. Anna Siwik prof. nadzw.  - przemiany polityczne, społeczne i kulturalne  w Polsce w XX i XXI  wieku; ruch socjaldemokratyczny; emigracja polityczna.

Magdalena Parus

dr Magdalena Parus


Dyżury:
Konsultacje w lipcu:
03.07 (poniedziałek) - godz. 11.15-13.15
11.07 (wtorek) - godz. 12.00-14.00
Serdecznie zapraszam
Od 17.07 do 31.08 przebywać będę na urlopie wypoczynkowym.

Pokoj: 119
Email: mpj@agh.edu.pl
Telefon stacjonarny: +48 12 617 43 65
Leszek Porębski

prof. nadzw. dr hab. Leszek Porębski


Dyżury:
Semestr letni 2016/2017:
Poniedziałek 17.00 - 18.00
(27.02; 13.03; 27.03; 10.04; 8.05; 22.05; 5.06)
Poniedziałek 15.30 - 16.30
(we wszystkie pozostałe poniedziałki)
Środa 11.15 - 12.15

Pokoj: 10
Email: leszekpo@agh.edu.pl
Telefon stacjonarny: +48 12 617 43 87
Lucyna Kulińska

dr Lucyna Kulińska


Dyżury:
Semestr w sem. letnim 2016/2017:
Poniedziałek 11:00 - 12:00
Czwartek 15:30 - 16:30

Pokoj: 4
Email: lucyna_kulinska@wp.pl
Telefon: 600 500 019
Telefon stacjonarny: +48 12 617 43 92

prof. dr hab. Klaus Muller


Dyżury:
Trwa sesja egzaminacyjna: dyżury na semestr letni 2015/2016 zostaną podane w terminie późniejszym.

Pokoj: 11
Email: muelacde@zedat.fu-berlin.de
Telefon: 12 617 43 88
Julian Kwiek

prof. nadzw. dr hab. Julian Kwiek


Dyżury:
Dyżury w sem. letnim 2016/2017:

Poniedziałek 14:00 - 15:00
Wtorek 14:00 - 15:00

Pokoj: 18
Email: kwiek@agh.edu.pl
Telefon stacjonarny: +48 12 617 43 94
Anna Siwik

prof. nadzw. dr hab. Anna Siwik


Dyżury:
Dyżury w sem. letnim 2016/2017:

Poniedziałek 13:00 - 14:00 D-13 p. 11
Czwartek 11:30 - 12:30 A-0 p. 102

Pokoj: 11
Email: siwikan@agh.edu.pl
Telefon stacjonarny: +48 12 617 43 88