Katedra Politologii i Historii Najnowszej

O nas

KATEDRA POLITOLOGII I HISTORII NAJNOWSZEJ


PLAN ZEBRAŃ NAUKOWYCH


(2019/2020)


Dr Krzysztof Krassowski Identyfikacja biometryczna w zastosowaniach instytucji systemu bezpieczeństwa Państwa (listopad 2019) 

Dr Magdalena Parus Młodzi Polacy jako muzyczni wszystkożercy (grudzień 2019) 

Dr inż. Mirosława Długosz – Design thinking w pracy inżyniera na podstawie tworzenia systemu do analizy postawy ciała człowieka (styczeń 2020) 

Dr Rafał Olszowski – Stan badań nad kolektywną inteligencją w perspektywie doświadczeń AGH i MIT (luty 2020) 

Dr Paweł Chodak – Rola i znaczenie informacji kryminalnych we współdziałaniu organów państwa (marzec 2020) 

Mgr inż. Piotr Pięta – Zbiory przybliżone – teraźniejszość i przyszłość w analizie danych (kwiecień 2020) 

Prof. nadzw. dr hab. Julian Kwiek – Relacje Polacy – Żydzi. Spory i kontrowersje (maj 2020) 

Dr Magdalena Machowska – W jaki sposób fotografować "obcego”. Uwagi metodologiczne na podstawie korespondencji Izydora Kopernickiego z Michałem Greimem (czerwiec 2020)

 

 
Główne kierunki badawcze
W Katedrze Politologii i Historii Najnowszej zatrudnieni są historycy,   politolodzy  i  socjolodzy z Polski i z zagranicy, co pozwala  na wieloaspektowe i interdyscyplinarne  ujmowanie analizowanych problemów.

Główne kierunku badawcze Katedry  obejmują dwa podstawowe obszary zagadnień:

Historia najnowsza:

 • Okres PRL

 • Problematyka narodowościowa

 • Polska emigracja polityczna

 • Historia społeczna


Nauka o polityce:

 • Teoria polityki

 • Stosunki międzynarodowe

 • Globalizacja, problemy modernizacji współczesnego świata

 • Transformacja systemowa w krajach postkomunistycznych

 • Elektroniczna demokracja


Zainteresowania badawcze pracowników:

 • dr Lucyna Kulińska - stosunki polsko-ukraińskie w XX i XXI wieku; terror stalinowski w Polsce; globalizacja,

 • dr hab. Julian Kwiek, prof. nazdw. - polityka wobec mniejszości narodowych po roku 1945, kryzysy polityczne w Polsce po roku 1945,

 • prof. dr hab. Klaus Müller  – globalizacja; socjologia polityczna;  teoria społeczna;  filozofia nauk społecznych; transformacja ustrojowa w krajach postkomunistycznych;  intergracja europejska,

 • dr Magdalena Parus - mediatyzacja historii; nacjonalizm w kulturze popularnej; przemiany społeczne pod wpływem nowych mediów, kulturowy i społeczny wymiar muzyki popularnej,

 • dr hab. Leszek Porębski, prof. nadzw. (kierownik Katedry) - teoria polityki; elektroniczna demokracja;  społeczne konsekwencje rewolucji informacyjnej, technika a rozwój społeczny,

 • dr hab. Anna Siwik prof. nadzw.  - przemiany polityczne, społeczne i kulturalne  w Polsce w XX i XXI  wieku; ruch socjaldemokratyczny; emigracja polityczna.

Rafał Olszowski

dr Rafał Olszowski


Dyżury:


Pokoj: 113
Email: rolszowski@agh.edu.pl
Telefon stacjonarny: +48 12 617 42 50

mgr inż. Piotr Pięta


Dyżury:
środy godz. 12.00-14.00

Pokoj: 115
Email: pipieta@agh.edu.pl

dr Paweł Chodak


Dyżury:


Pokoj: 207
Email: pawelchodak@wp.p
Magdalena Parus

dr Magdalena Parus-Jankowska


Dyżury:
Konsultacje w semestrze zimowym 2019/2020:
Poniedziałek godz. 12.50-13.50
Środa godz. 12.00-13.00

Pokoj: 119
Email: mpj@agh.edu.pl
Telefon stacjonarny: +48 12 617 43 65
Magdalena Machowska

dr Magdalena Machowska


Dyżury:
dyżury w semestrze zimowym 2019/20:
czwartek 13-14.40
piątek 13.50-15.00

Pokoj: 423
Email: magdalena.etno@tlen.pl
Telefon stacjonarny: +48 12 617 43 71

dr inż. Mirosława Długosz


Dyżury:
wtorek, godz. 14:00-15:00

Pokoj: 423
Email: mmd@agh.edu.pl
Telefon stacjonarny: 12 617 43 71
Leszek Porębski

dr hab. Leszek Porębski prof. AGH


Dyżury:
Semestr jesienny 2019/2020:
Wtorek 17.00-18.00
Piątek 9.30-10.30

Pokoj: 10
Email: leszekpo@agh.edu.pl
Telefon stacjonarny: +48 12 617 43 87

prof. dr hab. Klaus Muller


Dyżury:
On the individual arrangements.

Pokoj: 11
Email: muelacde@zedat.fu-berlin.de
Telefon: 12 617 43 88

dr Krzysztof Krassowski


Dyżury:


Pokoj: 207
Email: kkr@agh.edu.pl
Julian Kwiek

dr hab. Julian Kwiek prof. AGH


Dyżury:
w sem. zim. 2019/2020
śr. 16:00-17:00
pt. 10:00-11:00

Pokoj: 18
Email: kwiek@agh.edu.pl
Telefon stacjonarny: 12 617 43 94

mgr Damian Gałuszka


Dyżury:
poniedziałki od 14:15 do 15:15 w sali 423

Pokoj: 423
Email: d.a.galuszka@gmail.com
Telefon stacjonarny: 12 617 43 71
Anna Siwik prof. AGH

dr hab. Anna Siwik prof. AGH


Dyżury:
poniedziałek 13:00 - 14:00
czwartek 13:00 - 14:00
A-0, pok. 102

Pokoj: 11
Email: siwikan@agh.edu.pl
Telefon stacjonarny: +48 12 617 43 88