Katedra Politologii i Historii Najnowszej

O nas

Plan zebrań naukowych – semestr letni 2018/2019

• Mgr Damian Gałuszka – Gry cyfrowe jako narzędzie pomyślnego starzenia się (kwiecień)
• Dr Rafał Olszowski – Idea kolektywnej inteligencji. Przegląd metod badawczych (maj)
• Dr Magdalena Machowska - Przeobrażenia technologiczne i warsztatowe XIX wiecznej terenowej  fotografii etnograficznej. Przypadek Izydora Kopernickiego (czerwiec)

 
Główne kierunki badawcze
W Katedrze Politologii i Historii Najnowszej zatrudnieni są historycy,   politolodzy  i  socjolodzy z Polski i z zagranicy, co pozwala  na wieloaspektowe i interdyscyplinarne  ujmowanie analizowanych problemów.

Główne kierunku badawcze Katedry  obejmują dwa podstawowe obszary zagadnień:

Historia najnowsza:

 • Okres PRL

 • Problematyka narodowościowa

 • Polska emigracja polityczna

 • Historia społeczna


Nauka o polityce:

 • Teoria polityki

 • Stosunki międzynarodowe

 • Globalizacja, problemy modernizacji współczesnego świata

 • Transformacja systemowa w krajach postkomunistycznych

 • Elektroniczna demokracja


Zainteresowania badawcze pracowników:

 • dr Lucyna Kulińska - stosunki polsko-ukraińskie w XX i XXI wieku; terror stalinowski w Polsce; globalizacja,

 • dr hab. Julian Kwiek, prof. nazdw. - polityka wobec mniejszości narodowych po roku 1945, kryzysy polityczne w Polsce po roku 1945,

 • prof. dr hab. Klaus Müller  – globalizacja; socjologia polityczna;  teoria społeczna;  filozofia nauk społecznych; transformacja ustrojowa w krajach postkomunistycznych;  intergracja europejska,

 • dr Magdalena Parus - mediatyzacja historii; nacjonalizm w kulturze popularnej; przemiany społeczne pod wpływem nowych mediów, kulturowy i społeczny wymiar muzyki popularnej,

 • dr hab. Leszek Porębski, prof. nadzw. (kierownik Katedry) - teoria polityki; elektroniczna demokracja;  społeczne konsekwencje rewolucji informacyjnej, technika a rozwój społeczny,

 • dr hab. Anna Siwik prof. nadzw.  - przemiany polityczne, społeczne i kulturalne  w Polsce w XX i XXI  wieku; ruch socjaldemokratyczny; emigracja polityczna.

Rafał Olszowski

dr Rafał Olszowski


Dyżury:
Dyżury w semestrze letnim 2018/2019:

Pierwszy i ostatni poniedziałek każdego miesiąca:
11:00 - 12:00

Pokoj: 113
Email: rolszowski@agh.edu.pl
Telefon stacjonarny: +48 12 617 42 50
Magdalena Parus

dr Magdalena Parus-Jankowska


Dyżury:
Konsultacje w sesji letniej i w lipcu:
17.06 - godz. 11.00-12.00
26.06 - godz. 14.00-15.00
01.07 - godz. 11.00-12.00
08.07 - godz. 14.00-15.00

Pokoj: 119
Email: mpj@agh.edu.pl
Telefon stacjonarny: +48 12 617 43 65
Magdalena Machowska

dr Magdalena Machowska


Dyżury:
dyżury w sesji:
poniedziałek 17 czerwca 14:00-15:00
poniedziałek 24 czerwca 09:00-10:00

Pokoj: 423
Email: magdalena.etno@tlen.pl
Telefon stacjonarny: +48 12 617 43 71
Leszek Porębski

prof. nadzw. dr hab. Leszek Porębski


Dyżury:
Semestr letni 2018/2019:

Poniedziałek
13.45-14.45
Czwartek
10.15-11.15

Pokoj: 10
Email: leszekpo@agh.edu.pl
Telefon stacjonarny: +48 12 617 43 87

prof. dr hab. Klaus Muller


Dyżury:
On the individual arrangements.

Pokoj: 11
Email: muelacde@zedat.fu-berlin.de
Telefon: 12 617 43 88
Julian Kwiek

prof. nadzw. dr hab. Julian Kwiek


Dyżury:
Konsultacje w semestrze letnim 2018/2019:
pn. 14:00-15:00
wt. 14:00-15:00

Pokoj: 18
Email: kwiek@agh.edu.pl
Telefon stacjonarny: +48 12 617 43 94

mgr Damian Gałuszka


Dyżury:
Konsultacje w semestrze letnim 2018/2019:
pn. 12:50 - 13:50

Pokoj: 423
Email: d.a.galuszka@gmail.com
Anna Siwik

prof. nadzw. dr hab. Anna Siwik


Dyżury:


Pokoj: 11
Email: siwikan@agh.edu.pl
Telefon stacjonarny: +48 12 617 43 88