Katedra Politologii i Historii Najnowszej

O nas

PLAN ZEBRAŃ NAUKOWYCH (2017/2018)

 

Dr Magdalena Parus– Historia mówiona a badania nad historią muzyki popularnej (13.11.2017)

 

Dr Lucyna KulińskaWysiedlenie czy wypędzenie? Opuszczenie przez ludność polską wschodnich województw II RP (1939-1946) (11.12.2017)

 

Prof. nadzw. dr hab. Julian Kwiek (Nie)Bezpieczeństwo Żydów w Polsce w pierwszych latach po II wojnie światowej (8.01.2018)

 

Prof. dr hab. Klaus MüllerEurope’s failure in the Middle East (12.03.2018)

 

Prof. nadzw. dr hab. Anna Siwik–  Lewica w Europie dobie współczesnej (9.04.2018)

 

Prof. nadzw. dr hab. Leszek Porębski– W kierunku demokracji konsumenckiej? Nowe technologie jako narzędzie przemian demokracji (14.05.2018)
Główne kierunki badawcze
W Katedrze Politologii i Historii Najnowszej zatrudnieni są historycy,   politolodzy  i  socjolodzy z Polski i z zagranicy, co pozwala  na wieloaspektowe i interdyscyplinarne  ujmowanie analizowanych problemów.

Główne kierunku badawcze Katedry  obejmują dwa podstawowe obszary zagadnień:

Historia najnowsza:

 •  Okres PRL

 •  Problematyka narodowościowa

 •  Polska emigracja polityczna

 •  Historia społeczna


Nauka o polityce:

 •  Mechanizmy funkcjonowania systemu politycznego

 •  Teoria polityki

 •  Stosunki międzynarodowe

 •  Problematyka bezpieczeństwa międzynarodowego

 •  Globalizacja, problemy modernizacji współczesnego świata

 •  Transformacja systemowa w krajach postkomunistycznych


Szczególną rolę w działalności Zespołu odgrywa problematyka integracji europejskiej. Dotyczy to zarówno wymiaru badawczego, jak i dydaktycznego. Od roku 1996 w ofercie dydaktycznej Zespołu znajdują się przedmioty związane z problematyką integracji europejskiej i bezpieczeństwa międzynarodowego - początkowo realizowane w ramach programu Jean Monnet. Od roku 2004, we współpracy z Fundacją Inicjatyw Lokalnych i Obywatelskich, prowadzone jest dwusemestralne Podyplomowe Studium Zarządzania Funduszami Europejskimi.

Zainteresowania badawcze pracowników:

 • dr Lucyna Kulińska - stosunki polsko-ukraińskie w XX i XXI wieku; terror stalinowski w Polsce; globalizacja,

 • dr hab. Julian Kwiek  - polityka wobec mniejszości narodowych po roku 1945, kryzysy polityczne w Polsce po roku 1945,

 • prof. dr hab. Klaus Müller  – globalizacja; socjologia polityczna;  teoria społeczna;  filozofia nauk społecznych; transformacja ustrojowa w krajach postkomunistycznych;  intergracja europejska,

 • mgr Maciej Myśliwiec - zagadnienia transformacji ustrojowej w Europie Wschodniej; zmiany społeczne związane z rozwojem mediów elektronicznych i ich wpływ na kulturę, media społecznościowe

 • dr Magdalena Parus-Jaskułowska - mediatyzacja historii; nacjonalizm w kulturze popularnej; przemiany społeczne pod wpływem nowych mediów,

 • dr hab. Leszek Porębski prof. nadzw. (kierownik Katedry) - teoria polityki; problematyka bezpieczeństwa międzynarodowego;  elektroniczna demokracja;  społeczne konsekwencje rewolucji informacyjnej,

 • dr hab. Anna Siwik prof. nadzw.  - przemiany polityczne, społeczne i kulturalne  w Polsce w XX i XXI  wieku; ruch socjaldemokratyczny; emigracja polityczna.

Magdalena Parus

dr Magdalena Parus


Dyżury:
Konsultacje w semestrze zimowym 2017/2018
Poniedziałek godz. 15.50-16.50
Wtorek godz. 12.00-13.00
UWAGA! 02.10 (poniedziałek) dyżur wyjątkowo w godz. 11.00-12.00
Zapraszam
Magdalena Parus

Pokoj: 119
Email: mpj@agh.edu.pl
Telefon stacjonarny: +48 12 617 43 65
Leszek Porębski

prof. nadzw. dr hab. Leszek Porębski


Dyżury:
Semestr jesienny 2017/2018:

Poniedziałek 14.00-15.15
Środa 11.15 - 12.15

Pokoj: 10
Email: leszekpo@agh.edu.pl
Telefon stacjonarny: +48 12 617 43 87
Lucyna Kulińska

dr Lucyna Kulińska


Dyżury:
Semestr w sem. zimowym 2017/18
Poniedziałek 15.00-16.00
Wtorek 15:30 - 16:30

Pokoj: 4
Email: lucyna_kulinska@wp.pl
Telefon: 600 500 019
Telefon stacjonarny: +48 12 617 43 92

prof. dr hab. Klaus Muller


Dyżury:
Trwa sesja egzaminacyjna: dyżury na semestr letni 2015/2016 zostaną podane w terminie późniejszym.

Pokoj: 11
Email: muelacde@zedat.fu-berlin.de
Telefon: 12 617 43 88
Julian Kwiek

prof. nadzw. dr hab. Julian Kwiek


Dyżury:
Dyżury w sem. zimowym 2017/2018:

Poniedziałek 14:00 - 15:00
Wtorek 15.00 - 16:00

Pokoj: 18
Email: kwiek@agh.edu.pl
Telefon stacjonarny: +48 12 617 43 94
Anna Siwik

prof. nadzw. dr hab. Anna Siwik


Dyżury:
Dyżury w sem. zimowym 2017/2018:
Poniedziałek 13:00 - 14:00 D-13 p. 11
Czwartek 11:30 - 12:30 A-0 p. 102

Pokoj: 11
Email: siwikan@agh.edu.pl
Telefon stacjonarny: +48 12 617 43 88