Katedra Politologii i Historii Najnowszej

O nas

PLAN ZEBRAŃ NAUKOWYCH (2017/2018)

 

Dr Magdalena Parus– Historia mówiona a badania nad historią muzyki popularnej (13.11.2017)

 

Dr Lucyna KulińskaWysiedlenie czy wypędzenie? Opuszczenie przez ludność polską wschodnich województw II RP (1939-1946) (11.12.2017)

 

Prof. nadzw. dr hab. Julian Kwiek (Nie)Bezpieczeństwo Żydów w Polsce w pierwszych latach po II wojnie światowej (8.01.2018)

 

Prof. dr hab. Klaus MüllerEurope’s failure in the Middle East (12.03.2018)

 

Prof. nadzw. dr hab. Anna Siwik–  Lewica w Europie dobie współczesnej (9.04.2018)

 

Prof. nadzw. dr hab. Leszek Porębski– W kierunku demokracji konsumenckiej? Nowe technologie jako narzędzie przemian demokracji (14.05.2018)
Główne kierunki badawcze
W Katedrze Politologii i Historii Najnowszej zatrudnieni są historycy,   politolodzy  i  socjolodzy z Polski i z zagranicy, co pozwala  na wieloaspektowe i interdyscyplinarne  ujmowanie analizowanych problemów.

Główne kierunku badawcze Katedry  obejmują dwa podstawowe obszary zagadnień:

Historia najnowsza:

 • Okres PRL

 • Problematyka narodowościowa

 • Polska emigracja polityczna

 • Historia społeczna


Nauka o polityce:

 • Teoria polityki

 • Stosunki międzynarodowe

 • Globalizacja, problemy modernizacji współczesnego świata

 • Transformacja systemowa w krajach postkomunistycznych

 • Elektroniczna demokracja


Zainteresowania badawcze pracowników:

 • dr Lucyna Kulińska - stosunki polsko-ukraińskie w XX i XXI wieku; terror stalinowski w Polsce; globalizacja,

 • dr hab. Julian Kwiek, prof. nazdw. - polityka wobec mniejszości narodowych po roku 1945, kryzysy polityczne w Polsce po roku 1945,

 • prof. dr hab. Klaus Müller  – globalizacja; socjologia polityczna;  teoria społeczna;  filozofia nauk społecznych; transformacja ustrojowa w krajach postkomunistycznych;  intergracja europejska,

 • dr Magdalena Parus - mediatyzacja historii; nacjonalizm w kulturze popularnej; przemiany społeczne pod wpływem nowych mediów, kulturowy i społeczny wymiar muzyki popularnej,

 • dr hab. Leszek Porębski, prof. nadzw. (kierownik Katedry) - teoria polityki; elektroniczna demokracja;  społeczne konsekwencje rewolucji informacyjnej, technika a rozwój społeczny,

 • dr hab. Anna Siwik prof. nadzw.  - przemiany polityczne, społeczne i kulturalne  w Polsce w XX i XXI  wieku; ruch socjaldemokratyczny; emigracja polityczna.

Magdalena Parus

dr Magdalena Parus-Jankowska


Dyżury:
Konsultacje w semestrze zimowym 2018/2019
wtorki 14.30-15.30
środy 8.40-9.40

Pokoj: 119
Email: mpj@agh.edu.pl
Telefon stacjonarny: +48 12 617 43 65
Leszek Porębski

prof. nadzw. dr hab. Leszek Porębski


Dyżury:
Semestr jesienny 2018/2019:

Poniedziałek
13.45-14.45

Piątek
11.00-12.00

Pokoj: 10
Email: leszekpo@agh.edu.pl
Telefon stacjonarny: +48 12 617 43 87

prof. dr hab. Klaus Muller


Dyżury:
On the individual arrangements.

Pokoj: 11
Email: muelacde@zedat.fu-berlin.de
Telefon: 12 617 43 88
Julian Kwiek

prof. nadzw. dr hab. Julian Kwiek


Dyżury:
Poniedziałek 14:00 - 15:00
Wtorek 15.00 - 16:00

Pokoj: 18
Email: kwiek@agh.edu.pl
Telefon stacjonarny: +48 12 617 43 94
Anna Siwik

prof. nadzw. dr hab. Anna Siwik


Dyżury:


Pokoj: 11
Email: siwikan@agh.edu.pl
Telefon stacjonarny: +48 12 617 43 88