Studia Podyplomowe – Praktyczna Psychologia Kierowania i Negocjacji

13 edycja – 2019/20

13 - edycja studiów podyplomowych:


Praktyczna Psychologia Kierowania i Negocjacji.


Studia adresowane do menedżerów, przedsiębiorców, konsultantów a także osób zainteresowanych budowaniem swojej kariery zawodowej. Słuchacze na studiach zdobędą wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu kierowania, negocjowania, komunikowania, asertywności, rozwiązywania konfliktów, kreowania wizerunku, organizowania kariery zawodowej, rozpoznawania problemów i zaburzeń psychicznych współpracowników.

Dokumenty wymagane do zapisu:

  • Zgłoszenie (do pobrania ze strony internetowej studiów)

  • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

  • Kopia dowodu wpłaty (dokonanej do 25 X 2019).


Organizacja studiów:

Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć, w tym 40 godzin wykładów i 160 godzin warsztatów. Zajęcia rozpoczynają się od śniadania dnia 26 października 2019 r. o godz. 9 00 i realizowane będą w soboty i niedziele od godz. 9 00 do 17 00 w salach 130 i 132 przy ul. Gramatyka 8a (budynek AGH D – 13) w terminach: 26 – 27 X, 30 XI – 1 XII, 14 – 15 XII, 18 – 19 I 2020, 22 – 23 II, 7 – 8 III, 21 – 22 III, 4 – 5 IV, 18 – 19 IV, 9 – 10 V. Uczestnicy otrzymają, zgodne z regulaminem Studiów Podyplomowych AGH, dyplomy w języku polskim i angielskim. Koszt udziału wynosi 4 000 zł. Wpłat można dokonywać jednorazowo lub nawet w 10 miesięcznych nieoprocentowanych ratach na konto AGH nr: 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922 z adnotacją: PPKiN ed. 13, podając też imię i nazwisko słuchacza.

Na te studia podyplomowe można uzyskać dofinansowanie z Bazy Usług Rozwojowych PARP w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Zarządzają nimi Urzędy Marszałkowskie w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonego na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i pracowników. Informacje na ten temat dostępne są na stronie: . Szczegółowe procedury ubiegania się o środki oraz sposobu ich rozliczania w poszczególnych województwach (dotyczy to województwa, w którym mieszka osoba starająca się o dofinansowanie) podane są na stronie:  serwisuslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie. Dodatkowe informacje można uzyskać od konsultantów BUR t. 801 808 108 lub pod adresem: info_uslugirozwojowe@parp.gov.pl.

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania limitu 54 miejsc lub do 25 października 2019 r. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Do udzielania informacji i przyjmowania zapisów uprawnieni są:

  • Kierownik studiów dr Andrzej Augustynek (t. 605 676011; aaugust@agh.edu.pl).

  • Administrator płatnych form kształcenia mgr Katarzyna Chromik – Myśliwiec (ul. Gramatyka 8a (budynek D 13) p. 25, tel. 12 617 4251: chromik@agh.edu.pl).


Pliki do pobrania


Zgłoszenie PL

Zgłoszenie EN

Zgłoszenie uzupełniające

Program skrocony PPKiN 13 edycja

Program_pelny 13 edycji SP PPKiN