Studia Podyplomowe – Praktyczna Psychologia Kierowania i Negocjacji.

12 edycja 2018/19

Na te studia można uzyskać dofinansowanie z Bazy Usług Rozwojowych PARP.

Wydział Humanistyczny AGH prowadzi rekrutację na 12 edycję Studiów Podyplomowych: Praktyczna Psychologia Kierowania i Negocjacji. Są one adresowane do menedżerów, przedsiębiorców, konsultantów a także osób zainteresowanych budowaniem swojej kariery zawodowej.  Słuchacze na studiach zdobędą wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu kierowania, negocjowania, komunikowania, asertywności, rozwiązywania konfliktów, kreowania wizerunku, organizowania kariery zawodowej, rozpoznawania problemów i zaburzeń psychicznych współpracowników.

Dokumenty wymagane do zapisu:

  • Zgłoszenie (do pobrania ze strony internetowej studiów)

  • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

  • Kopia dowodu wpłaty (dokonanej do 18 X 2018).


Organizacja studiów

Program zajęć obejmuje 195 godzin wykładów i warsztatów. Zajęcia rozpoczną się od śniadania powitalnego w dniu 20 października 2018 r. o godz. 9 00 i realizowane będą w soboty i niedziele od godz. 9 00 do 17 00 w salach 130 i 132 przy ul. Gramatyka 8a (budynek D – 13) w terminach: 20-21 X, 17-18 XI, 8-9 XII, 2-3 II, 16-17 II, 2-3 III, 16-17 III, 30-31 III, 13-14 IV, 11-12 V.

Uczestnicy otrzymają, zgodne z regulaminem Studiów Podyplomowych AGH, dyplomy w języku polskim i angielskim. Koszt udziału wynosi 4 000 zł. Wpłat można dokonywać jednorazowo lub nawet w 10 miesięcznych nieoprocentowanych ratach na konto AGH nr: 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922 z adnotacją: PPKiN ed. 12, 430.6362, imię i nazwisko słuchacza.

Na Studia Podyplomowe WH AGH z Praktycznej Psychologii Kierowanie i Negocjacji można uzyskać dofinansowanie od Bazy Usług Rozwojowych PARP w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Zarządzają nimi Urzędy Marszałkowskie w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonego na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i pracowników. Informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=180159. Szczegółowe zasady i procedury ubiegania się o środki oraz ich rozliczania w każdym z województw są podane na stronie http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie. Dodatkowe informacje można uzyskać od konsultantów BUR t. 801 808 108 lub pod adresem: info_uslugirozwojowe@parp.gov.pl.

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania limitu 54 miejsc lub do 18 października 2018 roku. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Do udzielania informacji i przyjmowania zapisów uprawnieni są:

  • Kierownik studiów dr Andrzej Augustynek (tel. 605 676011; mail. aaugust@agh.edu.pl).

  • Administrator płatnych form kształcenia mgr Katarzyna Chromik – Myśliwiec (D 13 ul. Gramatyka 8a p. 124, tel. 12 617 4251, e-mail: chromik@agh.edu.pl).


Informacje o studiach można uzyskać także na stronie Internetowej: http://wh.agh.edu.pl/?page_id=730                                                                                                                                          Kierownik Studiów

dr Andrzej Augustynek

Pliki do pobrania:

Program skrocony PPKiN 12 edycja

Program_pelny 12 edycji SP PPKiN