Studia Podyplomowe – Praktyczna Psychologia Kierowania i Negocjacji.

12 edycja 2018/19

Wydział Humanistyczny AGH prowadzi od 7 maja 2018 r. rekrutację ma 12 edycję jednorocznych Studiów Podyplomowych: Praktyczna Psychologia Kierowania i Negocjacji. Są one adresowane do menedżerów, przedsiębiorców, konsultantów a także osób budujących swoją karierę zawodową.

Słuchacze na studiach zdobędą wiedzę oraz praktyczne umiejętności z kierowania ludźmi, negocjowania, komunikowania, asertywności, rozwiązywania konfliktów, kreowania wizerunku, organizowania kariery zawodowej, rozpoznawania problemów i zaburzeń psychicznych współpracowników.

Dokumenty wymagane do zapisu:

  • Zgłoszenie (do pobrania ze strony internetowej studiów)

  • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

  • Kopia dowodu wpłaty (dokonanej do 18 X 2018).


Organizacja studiów

Program zajęć obejmuje 195 godzin wykładów i warsztatów. Zajęcia rozpoczną się od śniadania powitalnego w dniu 20 października 2018 r. o godz. 9 00 i realizowane będą w soboty i niedziele od godz. 9 00 do 17 00 w salach 130 i 132 przy ul. Gramatyka 8a (budynek D – 13) w terminach: 20-21 X, 17-18 XI, 8-9 XII, 2-3 II, 16-17 II, 2-3 III, 16-17 III, 30-31 III, 14-15 IV, 11-12 V.

Uczestnicy otrzymają dyplom polski i angielski. Koszt udziału wynosi 4 000 zł. Wpłat można dokonywać jednorazowo lub nawet w 10 miesięcznych nieoprocentowanych ratach na konto AGH (numer konta podany w czerwcu 2016) z adnotacją: 12 edycja SP WH AGH Praktyczna Psychologia Kierowania i Negocjacji. Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania limitu 54 miejsc lub do 18 października 2018 roku. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Do udzielania informacji i przyjmowania zapisów uprawnieni są:

  • Kierownik Studiów dr Andrzej Augustynek (tel. 605 676011; e- mail. aaugust@agh.edu.pl).

  • Administrator płatnych form kształcenia mgr Katarzyna Chromik – Myśliwiec (D 13 ul. Gramatyka 8a p. 124, tel. 12 617 4251, e-mail: chromik@agh.edu.pl).


 

Pliki do pobrania:

Program_pelny 12 edycji

Program skrocony PPKiN 12 edycja

Zgłoszemie