Research units

Faculty

Department of Economic Sociology and Social Communication

Barbara Gąciarz Head: prof. nadzw. dr hab. Barbara Gąciarz

Office hours:
Od dnia 6.06.2018 do odwołania obowiązki Dziekana w oparciu o pełnomocnictwa wykonuje Pani Prodziekan dr Ewa Migaczewska.

Secretary:
Room: 124,
telefon: +48 12 617 42 51
mgr Katarzyna Chromik- Myśliwiec
Information about department