Employer Branding

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe
Employer branding (2 semestry, 198 godz., 25 wykładowców,

Tylko 3 wykłady i aż 25 warsztatów i konwersatoriów!)

4000 zł za całość

Rekrutacja na III edycję trwa do 01 września 2015 r.  www.employerbranding.edu.pl

Opis studiów:

Celem studiów jest wykształcenie specjalistów ds. zarządzania marką pracodawcy, posiadających interdyscyplinarną, praktyczną i aktualną wiedzę z zakresu nowoczesnych narzędzi, najświeższych trendów, badań i najlepszych praktyk dotyczących employer brandingu, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu biznesowego, wizerunkowego, marketingowego oraz twardego i miękkiego HR.

Są to pierwsze studia podyplomowe w Polsce tak kompleksowo obejmujące zagadnienia związane z budowaniem i zarządzaniem wizerunkiem pracodawcy wewnątrz i na zewnątrz organizacji, odpowiadające na aktualne potrzeby rynku pracy oraz na zainteresowanie firm i działów HR, PR i marketingu.

Warsztaty i konwersatoria są prowadzone przez polskich praktyków biznesu – przedstawicieli firm konsultingowych, agencji employer brandingowych, rekrutacyjnych, marketingowych oraz kadry menadżerskiej przedsiębiorstw realizujących programy z zakresu zarządzania marką pracodawcy.

Szczególny nacisk jest położony na budowaniu relacji studentów z praktykami biznesu oraz na podnoszeniu ich umiejętności z zakresu prowadzenia komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, nowoczesnego zarządzania rekrutacją i selekcją, e-HR, zarządzania talentami, rozwojem i różnorodnością, a także prowadzenia badań, przygotowywania strategii i realizacji kampanii rekrutacyjnych z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi internetowych i mobilnych.

Program studiów (198 godz.)

Zobacz program studiów: http://www.employerbranding.edu.pl/program/


Szczegółowe opisy wykładowców są dostępne na stronie www.employerbranding.edu.pl w zakładce "Wykładowcy".


Blok I. Podstawy employer branding

 1. Employer branding & candidate experience – wprowadzenie (6 godz.)

 2. Budowanie strategii employer branding (8 godz.)

 3. Internal branding. Budowanie wizerunku pracodawcy wewnątrz organizacji (8 godz.)

 4. External branding. Budowanie wizerunku pracodawcy na zewnątrz (8 godz.)

 5. Badania i narzędzia wspierające budowanie wizerunku pracodawcy (4 godz.)

 6. Pomiar działań employer branding (8 godz.)


Blok II. Nowoczesne zarządzanie procesem rekrutacji i selekcji oraz e-HR

 1. Rekrutacja i efektywny feedback (8 godz.)

 2. E-rekrutacja. Badania, narzędzia, trendy (6 godz.)

 3. Social Recruiting. Pracodawca w mediach społecznościowych (8 godz.)

 4. Grywalizacja w HR (6 godz.)

 5. Adaptacja pracownika (6 godz.)

 6. Prawo pracy i elastyczne formy zatrudnienia w praktyce (8 godz.)

 7. Rola agencji HR w budowaniu wizerunku pracodawcy (6 godz.)


Blok III. Budowanie wizerunku pracodawcy wewnątrz firmy

 1. Komunikacja wewnętrzna w firmie (8 godz.)

 2. Event marketing i imprezy pracownicze (6 godz.)

 3. Wynagradzanie i motywowanie pracowników (8 godz.)

 4. Rola kierowników liniowych w tworzeniu wizerunku pracodawcy (4 godz.)

 5. Zarządzanie różnorodnością w firmie (6 godz.)

 6. Komunikacja w zarządzaniu zmianą (6 godz.)

 7. CSR. Jak być firmą odpowiedzialną społecznie (8 godz.)

 8. Wizerunek wnętrza. Jak stworzyć przyjazne miejsce pracy (8 godz.)


Blok IV. Budowanie wizerunku pracodawcy na zewnątrz

 1. Kampanie rekrutacyjne online i offline – od pomysłu do realizacji (6 godz.)

 2. Student, absolwent czy profesjonalista? Marketing rekrutacyjny a grupa docelowa (8 godz.)

 3. Tworzenie filmów rekrutacyjnych i wizerunkowych (12 godz.)

 4. Projektowanie użytecznych stron kariery (8 godz.)

 5. Mobile Recruiting. Narzędzia mobilne w służbie employer brandingu (8 godz.)

 6. Komunikacja z mediami (6 godz.)

 7. Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych (8 godz.)


Do kogo kierujemy nasze studia?

Adresatem studiów są osoby zainteresowane tematyką employer branding, a szczególnie aktualni i przyszli pracownicy działów HR, PR i marketingu oraz firm rekrutacyjnych i doradczych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje i poszerzyć wiedzę z zakresu nowoczesnych narzędzi, najświeższych trendów, badań i najlepszych praktyk zarządzania marką pracodawcy i przyciągania najlepszych kandydatów z rynku.

Jeżeli chcesz zdobyć kompleksową i unikatową wiedzę z zakresu: zarządzania marką pracodawcy, e-rekrutacji i e-HR, komunikacji, tworzenia przyjaznego i atrakcyjnego środowiska pracy, zarządzania talentami, rozwojem, zmianą i różnorodnością oraz wykorzystywania najnowocześniejszych narzędzi internetowych i mobilnych w przygotowywania skutecznych strategii i realizacji kampanii rekrutacyjnych w środowisku internetowym i mobilnym – te studia są dla Ciebie!

Studia kierujemy także do wszystkich osób, które chcą pracować jako specjaliści w firmach rekrutacyjnych, konsultingowych i marketingowych lub też myślą o prowadzeniu własnej działalności z zakresu employer branding.  Czas trwania:
2 semestry, od X 2015 r. do IX 2016 r.

 

Terminy spotkań w semestrze zimowym i letnim:  zostaną podane w późniejszym terminie.

Termin zgłoszeń:

Do 01 września 2015 r.
Wymagane dokumenty:

 • podanie

 • kwestionariusz

 • odpis dyplomu ukończenia studiów (słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych - co najmniej inżynierskich lub licencjackich)

 • dowód uiszczenia opłaty za I semestr lub za całość studiów


 

Tryb zgłoszeń:

 • kolejność zgłoszeń i wpłat na konto


Liczba miejsc: maks. 36 osób

Miejsce zgłoszeń:

 • Dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: lukasz.krzyzowski@agh.edu.pl (z dopiskiem Employer Branding).


 

Osoba przyjmująca zgłoszenia: 

 • Radosław Tyrała (rtyrala@agh.edu.pl).


 

Opłaty:

 • 4000 zł (płatność możliwa w dwóch równych ratach po 2000 zł).

 • Numer konta bankowego: 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922 - w tytule należy podać: 430.6313 – Studia Podyplomowe Employer Branding


Zasady ukończenia studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich kursów w czasie studiów oraz obecność na zajęciach (70% z dostępnych godzin). Absolwenci uzyskają świadectwo poświadczające ukończenie studiów w Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

 • Zyta Machnicka: zyta.machnicka@gmail.com, tel.: 505 813 689


 

Jesteśmy na Facebooku: https://www.facebook.com/EmployerBrandingStudia
Informacje dodatkowe: 

Kierownik studiów: dr Radosław Tyrała

Opiekun merytoryczny: Zyta Machnicka