Employer Branding

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe
Employer Branding (2 semestry, 216 godz., 25 wykładowców,

Tylko 3 wykłady i aż 27 warsztatów i konwersatoriów!)

4000 zł za całość

Rekrutacja na VI edycję zacznie się 15 czerwca 2018 r.  www.employerbranding.edu.pl

 

Opis studiów:

Celem studiów jest wykształcenie specjalistów ds. zarządzania marką pracodawcy, posiadających interdyscyplinarną, praktyczną i aktualną wiedzę z zakresu nowoczesnych narzędzi, najświeższych trendów, badań i najlepszych praktyk dotyczących employer brandingu, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu biznesowego, wizerunkowego, marketingowego oraz twardego i miękkiego HR.

Są to pierwsze studia podyplomowe w Polsce tak kompleksowo obejmujące zagadnienia związane z budowaniem i zarządzaniem wizerunkiem pracodawcy wewnątrz i na zewnątrz organizacji, odpowiadające na aktualne potrzeby rynku pracy oraz na zainteresowanie firm i działów HR, PR i marketingu.

Warsztaty i konwersatoria są prowadzone przez polskich praktyków biznesu – przedstawicieli firm konsultingowych, agencji employer brandingowych, rekrutacyjnych, marketingowych oraz kadry menadżerskiej przedsiębiorstw realizujących programy z zakresu zarządzania marką pracodawcy.

Szczególny nacisk jest położony na budowaniu relacji studentów z praktykami biznesu oraz na podnoszeniu ich umiejętności z zakresu prowadzenia komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, nowoczesnego zarządzania rekrutacją i selekcją, e-HR, zarządzania talentami, rozwojem i różnorodnością, a także prowadzenia badań, przygotowywania strategii i realizacji kampanii rekrutacyjnych z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi internetowych i mobilnych.

 

Do kogo kierujemy nasze studia?

Adresatem studiów są osoby zainteresowane tematyką employer branding, a szczególnie aktualni i przyszli pracownicy działów HR, PR i marketingu oraz firm rekrutacyjnych i doradczych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje i poszerzyć wiedzę z zakresu nowoczesnych narzędzi, najświeższych trendów, badań i najlepszych praktyk zarządzania marką pracodawcy i przyciągania najlepszych kandydatów z rynku.

Jeżeli chcesz zdobyć kompleksową i unikatową wiedzę z zakresu: zarządzania marką pracodawcy, e-rekrutacji i e-HR, komunikacji, tworzenia przyjaznego i atrakcyjnego środowiska pracy, zarządzania talentami, rozwojem, zmianą i różnorodnością oraz wykorzystywania najnowocześniejszych narzędzi internetowych i mobilnych w przygotowywania skutecznych strategii i realizacji kampanii rekrutacyjnych w środowisku internetowym i mobilnym – te studia są dla Ciebie!

Studia kierujemy także do wszystkich osób, które chcą pracować jako specjaliści w firmach rekrutacyjnych, konsultingowych i marketingowych lub też myślą o prowadzeniu własnej działalności z zakresu employer branding.

 

Program studiów (216 godz.)

Zobacz program studiów: http://www.employerbranding.edu.pl/program/


Szczegółowe opisy wykładowców są dostępne na stronie www.employerbranding.edu.pl w zakładce "Wykładowcy".


Blok I. Podstawy employer brandingu

 1. Employer branding, candidate experience & employee experience – wprowadzenie

 2. Budowanie strategii employer branding

 3. Internal branding. Budowanie wizerunku pracodawcy wewnątrz firmy

 4. External branding. Budowanie wizerunku pracodawcy na zewnątrz

 5. Personal branding. Siła marki osobistej w działaniach pracodawcy

 6. Badania i narzędzia wspierające employer branding

 7. Pomiar działań employer branding


Blok II. Nowoczesne zarządzanie procesem rekrutacji i e-HR

 1. Talent sourcing, rekrutacja i programy referencyjne

 2. E-rekrutacja & HR tech. Badania, narzędzia, trendy

 3. Design thinking w HR

 4. Social recruiting. Pracodawca w mediach społecznościowych

 5. Grywalizacja w rekrutacji

 6. Adaptacja pracownika i skuteczny feedback

 7. Prawo pracy i elastyczne formy zatrudnienia w praktyce

 8. Rola agencji HR w budowaniu wizerunku pracodawcy


Blok III. Budowanie wizerunku pracodawcy wewnątrz firmy

 1. Komunikacja wewnętrzna w firmie

 2. Event marketing i imprezy pracownicze

 3. Wynagradzanie i motywowanie pracowników

 4. Rola kierowników liniowych w budowaniu wizerunku pracodawcy

 5. Zarządzanie różnorodnością

 6. Komunikacja w zarządzaniu zmianą

 7. Jak być pracodawcą odpowiedzialnym społecznie

 8. Wizerunek wnętrza. Jak stworzyć przyjazne miejsce pracy


Blok IV. Budowanie wizerunku pracodawcy na zewnątrz

 1. Kampanie rekrutacyjne i wizerunkowe – od pomysłu do realizacji

 2. Marketing rekrutacyjny a grupa docelowa

 3. Video w employer brandingu

 4. Projektowanie użytecznych stron kariery

 5. Mobile w służbie EB

 6. Content marketing w działaniach pracodawców

 7. EB na scenie. Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych


 

Czas trwania: 2 semestry, od października 2018 r. do września 2019 r.

Terminy spotkań w semestrze zimowym i letnim:  zostaną podane w późniejszym terminie.

Termin zgłoszeń: do 1 września 2018 r.

Wymagane dokumenty:

 • podanie

 • kwestionariusz

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych - co najmniej inżynierskich lub licencjackich) lub kopia potwierdzona notarialnie lub przez uczelnię

 • kserokopia dowodu tożsamości

 • dowód uiszczenia opłaty za I semestr lub za całość studiów


Tryb zgłoszeń: kolejność zgłoszeń i wpłat na konto

Liczba miejsc: maks. 36 osób

Miejsce zgłoszeń: dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej na adresy: rtyrala@agh.edu.pl i chromik@agh.edu.pl (z dopiskiem Employer Branding).

 

Opłaty:

4000 zł (płatność możliwa w dwóch równych ratach po 2000 zł).

Numer konta bankowego: Pekao S.A. O/Kraków 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

Tytuł wpłaty: EB edycja VI 430.6365, imię i nazwisko słuchacza

 

Zasady ukończenia studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich kursów w czasie studiów oraz obecność na zajęciach (70% z dostępnych godzin). Absolwenci uzyskają świadectwo poświadczające ukończenie studiów w Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

 • Zyta Machnicka: zyta.machnicka@gmail.com, tel.: 505 813 689


 

Jesteśmy na Facebooku: https://www.facebook.com/EmployerBrandingStudia

 

Informacje dodatkowe: 

Kierownik studiów: dr Radosław Tyrała

Opiekun merytoryczny studiów: mgr Zyta Machnicka

Administracja studiów: mgr Katarzyna Chromik-Myśliwiec