Employer Branding

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe
Employer Branding (2 semestry, 216 godz., 25 wykładowców,

Tylko 3 wykłady i aż 27 warsztatów i konwersatoriów!)

 

4000 zł za całość

 

Rekrutacja na VI edycję:

Rekrutacja zacznie się 15 czerwca 2018 r.  www.employerbranding.edu.pl

Przekroczyliśmy próg zgłoszeń gwarantujący uruchomienie VI edycji Studiów Podyplomowych Employer Branding na Wydziale Humanistycznym AGH! Bardzo dziękujemy za zaufanie, którym obdarzyliście nas już szósty rok z rzędu. Jesteśmy pewni, że to będzie kolejny doskonały rok z Employer Brandingiem!

Jest jeszcze dosłownie kilka ostatnich wolnych miejsc, dlatego postanowiliśmy uruchomić dodatkową turę rekrutacji – na ostatnich spóźnialskich czekamy do 25.09.2019 r. włącznie!

 

Opis studiów:

Celem studiów jest wykształcenie specjalistów ds. zarządzania marką pracodawcy, posiadających interdyscyplinarną, praktyczną i aktualną wiedzę z zakresu nowoczesnych narzędzi, najświeższych trendów, badań i najlepszych praktyk dotyczących employer brandingu, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu biznesowego, wizerunkowego, marketingowego oraz twardego i miękkiego HR.

Są to pierwsze studia podyplomowe w Polsce tak kompleksowo obejmujące zagadnienia związane z budowaniem i zarządzaniem wizerunkiem pracodawcy wewnątrz i na zewnątrz organizacji, odpowiadające na aktualne potrzeby rynku pracy oraz na zainteresowanie firm i działów HR, PR i marketingu.

Warsztaty i konwersatoria są prowadzone przez polskich praktyków biznesu – przedstawicieli firm konsultingowych, agencji employer brandingowych, rekrutacyjnych, marketingowych oraz kadry menadżerskiej przedsiębiorstw realizujących programy z zakresu zarządzania marką pracodawcy.

Szczególny nacisk jest położony na budowaniu relacji studentów z praktykami biznesu oraz na podnoszeniu ich umiejętności z zakresu prowadzenia komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, nowoczesnego zarządzania rekrutacją i selekcją, e-HR, zarządzania talentami, rozwojem i różnorodnością, a także prowadzenia badań, przygotowywania strategii i realizacji kampanii rekrutacyjnych z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi internetowych i mobilnych.

 

Do kogo kierujemy nasze studia?

Adresatem studiów są osoby zainteresowane tematyką employer branding, a szczególnie aktualni i przyszli pracownicy działów HR, PR i marketingu oraz firm rekrutacyjnych i doradczych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje i poszerzyć wiedzę z zakresu nowoczesnych narzędzi, najświeższych trendów, badań i najlepszych praktyk zarządzania marką pracodawcy i przyciągania najlepszych kandydatów z rynku.

Jeżeli chcesz zdobyć kompleksową i unikatową wiedzę z zakresu: zarządzania marką pracodawcy, e-rekrutacji i e-HR, komunikacji, tworzenia przyjaznego i atrakcyjnego środowiska pracy, zarządzania talentami, rozwojem, zmianą i różnorodnością oraz wykorzystywania najnowocześniejszych narzędzi internetowych i mobilnych w przygotowywania skutecznych strategii i realizacji kampanii rekrutacyjnych w środowisku internetowym i mobilnym – te studia są dla Ciebie!

Studia kierujemy także do wszystkich osób, które chcą pracować jako specjaliści w firmach rekrutacyjnych, konsultingowych i marketingowych lub też myślą o prowadzeniu własnej działalności z zakresu employer branding.

 

Program studiów (216 godz.)

Zobacz program studiów: http://www.employerbranding.edu.pl/program/


Szczegółowe opisy wykładowców są dostępne na stronie www.employerbranding.edu.pl w zakładce "Wykładowcy".


Blok I. Podstawy employer brandingu

 1. Employer branding, candidate experience & employee experience – wprowadzenie

 2. Budowanie strategii employer branding

 3. Internal branding. Budowanie wizerunku pracodawcy wewnątrz firmy

 4. External branding. Budowanie wizerunku pracodawcy na zewnątrz

 5. Personal branding. Siła marki osobistej w działaniach pracodawcy

 6. Badania i narzędzia wspierające employer branding

 7. Pomiar działań employer branding


Blok II. Nowoczesne zarządzanie procesem rekrutacji i e-HR

 1. Talent sourcing, rekrutacja i programy referencyjne

 2. E-rekrutacja & HR tech. Badania, narzędzia, trendy

 3. Design thinking w HR

 4. Social recruiting. Pracodawca w mediach społecznościowych

 5. Grywalizacja w rekrutacji

 6. Adaptacja pracownika i skuteczny feedback

 7. Prawo pracy i elastyczne formy zatrudnienia w praktyce

 8. Rola agencji HR w budowaniu wizerunku pracodawcy


Blok III. Budowanie wizerunku pracodawcy wewnątrz firmy

 1. Komunikacja wewnętrzna w firmie

 2. Event marketing i imprezy pracownicze

 3. Wynagradzanie i motywowanie pracowników

 4. Rola kierowników liniowych w budowaniu wizerunku pracodawcy

 5. Zarządzanie różnorodnością

 6. Komunikacja w zarządzaniu zmianą

 7. Jak być pracodawcą odpowiedzialnym społecznie

 8. Wizerunek wnętrza. Jak stworzyć przyjazne miejsce pracy


Blok IV. Budowanie wizerunku pracodawcy na zewnątrz

 1. Kampanie rekrutacyjne i wizerunkowe – od pomysłu do realizacji

 2. Marketing rekrutacyjny a grupa docelowa

 3. Video w employer brandingu

 4. Projektowanie użytecznych stron kariery

 5. Mobile w służbie EB

 6. Content marketing w działaniach pracodawców

 7. EB na scenie. Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych


 

Czas trwania: 2 semestry, od października 2018 r. do września 2019 r.

Terminy spotkań w semestrze zimowym i letnim:  zostaną podane w późniejszym terminie.

Wymagane dokumenty:

 • podanie

 • kwestionariusz

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych - co najmniej inżynierskich lub licencjackich) lub kopia potwierdzona notarialnie lub przez uczelnię

 • kserokopia dowodu tożsamości

 • dowód uiszczenia opłaty za I semestr lub za całość studiów


Tryb zgłoszeń: kolejność zgłoszeń i wpłat na konto

Liczba miejsc: maks. 36 osób

Miejsce zgłoszeń: dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej na adresy: rtyrala@agh.edu.pl i chromik@agh.edu.pl (z dopiskiem Employer Branding).

 

Opłaty:

4000 zł (płatność możliwa w dwóch równych ratach po 2000 zł).

Numer konta bankowego: Pekao S.A. O/Kraków 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

Tytuł wpłaty: EB edycja VI 430.6365, imię i nazwisko słuchacza

 

Zasady ukończenia studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich kursów w czasie studiów oraz obecność na zajęciach (70% z dostępnych godzin). Absolwenci uzyskają świadectwo poświadczające ukończenie studiów w Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

 • Zyta Machnicka: zyta.machnicka@gmail.com, tel.: 505 813 689


 

Jesteśmy na Facebooku: https://www.facebook.com/EmployerBrandingStudia

 

Informacje dodatkowe: 

Kierownik studiów: dr Radosław Tyrała

Opiekun merytoryczny studiów: mgr Zyta Machnicka

Administracja studiów: mgr Katarzyna Chromik-Myśliwiec