Magdalena Igras-Cybulska
Dane pracownika

dr inż. Magdalena Igras-Cybulska

Konsultacje:

pn. 17:50 – 18:50
czw. 17:00 – 18:00


Pokój: 423
Email: migras@agh.edu.pl

Inżynier biomedyczny, asystent naukowo-dydaktyczny na Wydziale Humanistycznym AGH.
Zajmuje się przetwarzaniem sygnału mowy oraz interfejsami człowiek-komputer, prowadzi zarówno badania podstawowe, jak i wdrożeniowe.
W marcu 2017 r. obroniła doktorat w dyscyplinie Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, dotyczący m. in. automatycznego rozpoznawania emocji w mowie.

przetwarzanie sygnałów, analiza głosu, affective computing, interakcja człowiek-komputer, interfejsy multimodalne, wirtualna rzeczywistość

2017


MFCC-GMM approach to automatic tracking of emotions in speech / M. IGRAS-CYBULSKA // W: 9th European IACCP conference : from a cross-cultural perspective: conflict and cooperation in shaping the future of Europe : Warsaw 16-19 July 2017 : program and the book of abstracts / red. Anna M. Chodynicka, Joanna Więckowska, Marta Penczek. — Warsaw : SWPS University of Social Sciences and Humanities2017. — ISBN: 978-83-62443-45-1. — S. 114. — Afiliacja autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza

How the voice can be changed? / Magdalena Majdak, Magdalena IGRAS-CYBULSKA // W: International conference on Music and sounds : 15 July 2017, Warsaw, Poland : abstracts / London Centre for Interdisciplinary Research, Interdisciplinary Research Foundation. — [Warsaw : s. n.][2017]. — S. 20–21

2016

Uśmiecham się, bo czuję pozytywne emocje vs. uśmiecham się, bo tak wypada : wokalna i mimiczna ekspresja a samoopis na skalach satysfakcji z życia i optymizmu w Polsce i w Kanadzie — [I smile because I feel positive emotions vs. I smile because I should : vocal and facial expression compared with self-description of optimism and life satisfaction in Poland and Canada] / Daniela Hekiert, Magdalena IGRAS // W: XIII Zjazd PSPS [Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej] : Wrocław 16–18 września 2016 : księga abstraktów. — [Wrocław : s. n.][2016]. — S. 120–121. — M. Igras – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

Structure of pauses in speech in the context of speaker verification and classification of speech type / Magdalena IGRAS-CYBULSKA, Bartosz ZIÓŁKO, Piotr ŻELASKO, Marcin WITKOWSKI // EURASIP Journal on Audio, Speech and Music Processing ; ISSN 1687-4714. — 2016 vol. 2016 iss. 1 art. no. 18s. 1–16. — Bibliogr. s. 16, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-11-09. — B. Ziółko, P. Żelasko, M. Witkowski – dod. afiliacja: Techmo, Kraków, Poland. — tekst: 
https://goo.gl/N39ofE
Impact Factor: 1.579
punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 20.000

Speech segmentation and quasi-linguistic information in speech processing / Bartosz ZIÓŁKO, Magdalena IGRAS // W: RIEC international symposium on Ultra-realistic interactive acoustic communications 2016 : A3 Foresight Program “Ultra-realistic acoustic interactive communication on next-generation Internet” : May 20–21, 2016 : Miyagi Zao Royal Hotel, Japan : abstract book / Research Institute of Electrical Communication, Tohoku University ; A3 Foresight Program, Japan Society for the Promotion of Science. — [Japan : s. n.][2016]. — S. 7. — Bibliogr. s. 7. — B. Ziółko – dod. afiliacja: Techmo, Kraków

So I will allure her; I will lead her into the desert and speak to her heart, hos 2.16 the “speaking to heart” as a subject of the overview of the research / Magdalena Majdak, Magdalena IGRAS-CYBULSKA // Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny ; ISSN 2084-5308. — 2016 vol. 5 suppl.s. 29–30. — M. Igras-Cybulska – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — XXIV Pacific voice conference : Eu/Poland edition 2016 : 5–8 October 2016, Warsaw, Lublin, Poland

Online caller profiling solution for a call centre : [abstract] / Marcin WITKOWSKI, Jakub GAŁKA, Joanna GRZYBOWSKA, Magdalena IGRAS, Paweł Jaciów, Mariusz ZIÓŁKO // W: Odyssey 2016 : the speaker and language recognition workshop : June 21–24, 2016, Bilbao, Spain : conference guide. — [Spain : s. n.][2016]. — S. 44. — Pełny tekst pod adresem {http://www.odyssey2016.org/papers/Show_tell/89.pdf}. — S. [1–3]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [3], Abstr.

Detection of sentence boundaries in Polish based on acoustic cues / Magdalena IGRAS, Bartosz ZIÓŁKO // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2016 vol. 41 no. 2s. 233-243. — Bibliogr. s. 242–243. — B. Ziółko – dod. afiliacja: Techmo Sp. z o. o.. — tekst: 
http://acoustics-1ippt-1pan-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/index.php/aa/article/view/1679/pdf_157
Impact Factor: 0.816
punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 15.000

2015

The role of acoustic features in marking accent and delimiting sentence boundaries in spoken Polish : [abstract] / Magdalena IGRAS, Bartosz ZIÓŁKO // W: Proceedings of the twenty-first national conference on Applications of mathematics in biology and medicine : Regietów, 22–26 September 2015 = Krajowa konferencja zastosowań matematyki w biologii i medycynie / eds. Mariusz Ziółko, Urszula Foryś, Joanna Grzybowska. — Warszawa : University of Warsaw. Institute of Applied Mathematics and Mechanics[2015]. — ISBN: 978-83-932893-2-5. — S. 110. — Bibliogr. s. 110

System supporting speaker identification in emergency call center / Jakub GAŁKA, Joanna GRZYBOWSKA, Magdalena IGRAS, Paweł Jaciów, Kamil Wajda, Marcin WITKOWSKI, Mariusz ZIÓŁKO // W: INTERSPEECH 2015 : speech beyond speech : towards a better understanding of the most important biosignal : September 6–10, 2015, Dresden, Germany : abstracts / eds.: Sebastian Möller, [et al.]. — [Germany] : International Speech Communication Associationcop. 2015. — W bazie Web of Science ISBN: 978-1-5108-1790-6. — ISBN: 978-1-5108-1790-6. — S. 110. — Toż W: {http://interspeech2015.org/wp-content/uploads/direct/INTERSPEECH_2015_AbstractBook.pdf}. — Pełny tekst W: INTERSPEECH 2015 [Dokument elektroniczny] : 16textsuperscript{th} annual conference of the International Speech Communication Association : Dresden, Germany, September 6–10, 2015. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Germany : International Speech Communication Association, 2015]. — S. 724–725. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: {http://www.isca-speech.org/archive/interspeech_2015/papers/i15_0724.pdf}. — Bibliogr. s. 725, Abstr.

Sygnał mowy w ujęciu paralingwistycznym i nielingwistycznym – przegląd badań prowadzonych przez Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH — [Paralinguistic and nonlinguistic aspects of speech signal – review of research led by digital signal processing group, AGH] / Magdalena IGRAS, Bartosz ZIÓŁKO // W: Język : VII Krakowska konferencja kognitywistyczna : 24–25 kwietnia 2015, [Kraków] : książka abstraktów = Language : 7th Cracow cognitive science conference : book of abstracts. — [Kraków : s. n.][2015]. — ISBN: 978-83-60391-53-2. — S. 24–25. — Bibliogr. s. 25

Metafory głosu – analiza akustyczna — Metaphors of voice – an acoustic analysis / Magdalena Majdak, Magdalena IGRAS // Prace Filologiczne ; ISSN 0138-0567. — 2015 t. 66s. 179–199. — Bibliogr. s. 197–199, Summ.
punktacja (lista B czasopism MNiSW, 2015): 12.000

Classification of emotions in emergency call center conversations / Magdalena IGRAS, Joanna GRZYBOWSKA, Mariusz ZIÓŁKO // W: World Academy of Sciences Engineering and Technology (WASET) [2015] : [ICACII 2015 : 17th International Conference on Affective Computing and Intelligent Interaction] : international scholarly and scientific research & innovation : international science index : May 18–19, 2015, Paris, FrancePt. 11. — [France : s. n.][2015]. — Dod. na okł. e-ISSN 1307-6892. — S. 1448

Akustyczne korelaty intonacji ironicznej — Acoustic correlates of ironic intonation / Magdalena IGRAS, Bartosz ZIÓŁKO // W: Sens i brzmienie = Meaning and sound / red. Magdalena Danielewiczowa, [et al.]. — Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego2015. — (Prace Językoznawcze Instytutu Filologii Polskiej UKSW ; t. 7). — ISBN: 978-83-8090-032-5 ; e-ISBN: 978-83-8090-033-2. — S. 33–48. — Bibliogr. s. 46–48, Summ.. — Afiliacja : Akademia Górniczo-Hutnicza

Affects associations analysis in emergency situations / Joanna GRZYBOWSKA, Magdalena IGRAS, Mariusz ZIÓŁKO // W: World Academy of Sciences Engineering and Technology (WASET) [2015] : [ICACII 2015 : 17th International Conference on Affective Computing and Intelligent Interaction] : international scholarly and scientific research & innovation : international science index : May 18–19, 2015, Paris, FrancePt. 11. — [France : s. n.][2015]. — Dod. na okł. e-ISSN 1307-6892. — S. 1447

2014

The role of acoustic features in marking accent and delimiting sentence boundaries in spoken Polish / M. IGRAS, B. ZIÓŁKO // Acta Physica PolonicaA ; ISSN 0587-4246. — 2014 vol. 126 no. 6s. 1246–1257. — Bibliogr. s. 1256–1257. — tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/126/a126z6p05.pdf
Impact Factor: 0.530
punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2014): 15.000

The acoustic diversity in the phoneme inventories of the world’s languages / Magdalena IGRAS, Stanisław KACPRZAK, Mariusz MĄSIOR, Mariusz ZIÓŁKO // Theoria et Historia Scientiarum ; ISSN 0867-4159. — 2014 vol. 11s. 117–128. — Bibliogr. s. 126–128, Abstr.
punktacja (lista C czasopism MNiSW, 2014): 10.000

Rodzaje pauz akustycznych i ich korelacje z interpunkcją w transkrypcjach mówionego języka polskiego — Types of acoustic pauses and their connotations with punctuation in spoken Polish transcripts / Magdalena IGRAS, Bartosz ZIÓŁKO // W: Bogactwo współczesnej polszczyzny / pod red. Piotra Żmigrodzkiego, Sylwii Przęczek-Kisielak. — Kraków : Towarzystwo Miłośników Języka Polskiegocop. 2014. — ISBN: 978-83-900829-7-4. — S. 61–69. — Bibliogr. s. 68, Abstr.
punktacja MNiSW (2014): 4.000

Looking for natural voice – the effectiveness of the program of Postgraduate Studies of Voice and Speech Training / Magdalena Majdak, Magdalena IGRAS, Anna Domeracka-Kołodziej // W: 2014 XXII annual Pacific Voice Conference (PVC) [Dokument elektroniczny] : Kraków, Poland, 11–13 April 2014 : proceedings / ed. by Bartosz Ziółko, Joanna Grzybowska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEEcop. 2014. — ISBN: 978-1-4799-3700-4. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [6], Abstr.. — tekst: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6845425

Is phoneme length and phoneme energy useful in automatic speaker recognition? / Magdalena IGRAS, Bartosz ZIÓŁKO, Mariusz ZIÓŁKO // W: 2014 XXII annual Pacific Voice Conference (PVC) [Dokument elektroniczny] : Kraków, Poland, 11–13 April 2014 : proceedings / ed. by Bartosz Ziółko, Joanna Grzybowska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEEcop. 2014. — ISBN: 978-1-4799-3700-4. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [5], Abstr.. — tekst: 
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6845416

Emotional profiles of emergency phone callers / Magdalena IGRAS, Joanna GRZYBOWSKA, Mariusz ZIÓŁKO // W: IACS-2014 : the first conference of the International Association for Cognitive Semiotics : September 25–27, 2014, Lund : book of abstracts. — Lund : Media-Tryck2014. — S. 196–197

Combination of Fourier and wavelet transformations for detection of speech emotions / Mariusz ZIÓŁKO, Paweł Jaciów, Magdalena IGRAS // W: 7th International Conference on Human System Interactions (HSI) : 16–18 June 2014, Costa da Caparica. — USA ; Canada : IEEE2014. — ISBN: 978-1-4799-4714-0. — S. 49–54. — Bibliogr. s. 53–54, Abstr.. — W bazie Web of Science dod. seria: Conference on Human System Interaction; ISSN 2158-2246. — tekst: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6860447

Caller identification by voice / Marcin WITKOWSKI, Magdalena IGRAS, Joanna GRZYBOWSKA, Paweł Jaciów, Jakub GAŁKA, Mariusz ZIÓŁKO // W: 2014 XXII annual Pacific Voice Conference (PVC) [Dokument elektroniczny] : Kraków, Poland, 11–13 April 2014 : proceedings / ed. by Bartosz Ziółko, Joanna Grzybowska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEEcop. 2014. — ISBN: 978-1-4799-3700-4. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [7], Abstr.. — tekst: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6845420
punktacja MNiSW (2014): 5.000

2013


Wavelet method for breath detection in audio signals / Magdalena IGRAS, Bartosz ZIÓŁKO // W: ICME 2013 [Dokument elektroniczny] : 2013 IEEE International Conference on Multimedia and Expo : July 15–19, 2013, San Jose, USA : proceedings / IEEE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway : IEEE]cop. 2013. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-1-4799-0013-8. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [5–6], Abstr.

Vocal tract normalisation in computer games / Mariusz ZIÓŁKO, Mariusz MĄSIOR, Bartosz ZIÓŁKO, Magdalena IGRAS // W: Proceedings of the 14th IASTED international conference on Computer Graphics and Imaging (CGIM 2013) ; Proceedings of the 10th IASTED international conference on Signal Processing, Pattern Recognition, and Applications (SPPRA 2013) [Dokument elektroniczny] : February 12–14, 2013 Innsbruck, Austria / L. Linsen, M. Kampel ; International Association of Science and Technology for Development. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Anaheim ; Calgary ; Zurich : ACTA Presscop. 2013. — 1 dysk optyczny. — (A Publication of the International Association of Science and Technology for Development ; 797 ; 798). — e-ISBN: 978-0-88986-944-8. — S. 372–376. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 376, Abstr.. — Tytuł przejęto ze s. tyt.

The influence of phoneme duration, energy and frequency features on the prominence of accent and sentence boundaries in spoken Polish / Magdalena IGRAS, Bartosz ZIÓŁKO // W: APAP 2013 : Approaches to Phonology and Phonetics : 21–23 June 2013, Lublin, Poland : book of abstracts. — [Lublin : s. n.][2013]. — S. 28

Statistical analysis of phonemic diversity in languages across the world / Stanisław KACPRZAK, Mariusz ZIÓŁKO, Mariusz MĄSIOR, Magdalena IGRAS, Karolina Ruszkiewicz // W: Proceedings of the nineteenth national conference Applications of mathematics in biology and medicine : Jastrzębia Góra, 16–20 September 2013 = Krajowa konferencja Zastosowań matematyki w biologii i medycynie / eds. Katarzyna D. Lewandowska, Piotr Boguś ; Departmet of Physics and Biophysics. Medical University of Gdańsk. — [Polska : s. n.][2013]. — ISBN: 978-83-60253-86-1 ; ISBN10: 83-60253-86-2. — S. 48–53. — Bibliogr. s. 53, Abstr.

Phonemes analysis for genealogical tree of world languages / Mariusz ZIÓŁKO, Magdalena IGRAS, Stanisław KACPRZAK// W: Ways to protolanguage 3 : international conference : Wrocław, 25–26 May, 2013 : book of abstracts / ed. Katarzyna Buczek, Aleksandra R. Knapik, Jacek Mianowski, Piotr P. Chruszczewski. — [Wrocław : s. n.][2013]. — S. 57–58

Length of phonemes in a context of their positions in Polish sentences / Magdalena IGRAS, Bartosz ZIÓŁKO, Mariusz ZIÓŁKO // W: ICETE 2013 ; DATA 2013 ; ICINCO 2013 ; SIMULTECH 2013 ; ICSOFT 2013 [Dokument elektroniczny] = 10textsuperscript {th} International joint Conference on E-business and Telecommunications ; 2textsuperscript {nd} International conference on Data management technologies and applications ; 10textsuperscript {th} International Conference on Informatics in Control, automation and robotics ; 3textsuperscript {rd} International conference on Simulation and modeling methodologies, Technologies and applications ; 8textsuperscript {th} International joint Conference on Software technologies : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Iceland : s. n.][2013]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-989856574-7. — S. 59–64. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 64, Abstr.

Ekstrakcja i kwantyfikacja cech sygnału oddechowego z sygnału mowy — Modelling and detection of breath in acoustic signal / Magdalena IGRAS, Bartosz ZIÓŁKO // W: Modelowanie i pomiary w medycynie MPM 2013 : materiały XII sympozjum : Krynica Zdrój, 19–23 maja 2013 : streszczenia referatów = Modelling and measurements in medicine : book of abstracts / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Katedra Metrologii i Elektroniki, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii i Elektroniki AGH2013. — ISBN: 978-83-61528-36-4. — S. 75–76. — Bibliogr. s. 76, Streszcz., Abstr.

Dynamics of emotions in voice during real-life arguments / Magdalena IGRAS // W: CYBEREMOTIONS 2013 : final conference of EU project : 29textsuperscript{th}–30textsuperscript{th} January 2013, Warsaw : programme and book of abstracts / Warsaw University of Technology. Faculty of Physics. — [Warsaw : WUT][2013]. — S. 7

Different types of pauses as a source of information for biometry / M. IGRAS, B. ZIÓŁKO // W: Models and analysis of vocal emissions for biomedical applications : 8th international workshop : Firenze, Italy, December 16–18, 2013 : proceedings / ed. by Claudia Manfredi. — Firenze : Firenze University Press2013. — (Proceedings and report ; 98). — ISBN: 978-88-6655-469-1 ; e-ISBN: 978-88-6655-470-7. — S. 197–200. — Bibliogr. s. 200, Abstr.

Detection of disfluencies in speech signal / Katarzyna BARCZEWSKA, Magdalena IGRAS // Challenges of Modern Technology ; ISSN 2082-2863. — 2013 vol. 4 no. 2s. 3–10. — Bibliogr. s. 10
punktacja (lista B czasopism MNiSW, 2013): 6.000

Baza danych nagrań mowy emocjonalnej — Database of emotional speech recordings / Magdalena IGRAS, Bartosz ZIÓŁKO // Studia Informatica ; ISSN 1642-0489. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka ; ISSN: 0208-7286. — 2013 vol. 34 no. 2Bs. 67–77. — Bibliogr. s. 75–76, Streszcz., Summ.
punktacja (lista B czasopism MNiSW, 2013): 5.000

Baza danych nagrań mowy dla analizy porównawczej rożnojęzycznych fonemów — Database of speech recordings for comparative analysis of multi-language phonemes / Mariusz MĄSIOR, Magdalena IGRAS, Mariusz ZIÓŁKO, Stanisław KACPRZAK // Studia Informatica ; ISSN 1642-0489. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka ; ISSN: 0208-7286. — 2013 vol. 34 no. 2Bs. 79–87. — Bibliogr. s. 85–86, Streszcz., Summ., Abstr.
punktacja (lista B czasopism MNiSW, 2013): 5.000

2012


Wavelet evaluation of speaker emotion / Magdalena IGRAS, Mariusz ZIÓŁKO, Jakub GAŁKA // W: Proceedings of the eighteenth national conference on Applications of mathematics in biology and medicine = Krajowa konferencja zastosowań matematyki w biologii i medycynie : Krynica Morska, 23–27 September 2012 / Gdańsk University of Technology. — Gdańsk : GUT[2012]. — ISBN: 978-83-7348-434-4. — S. 54–59. — Bibliogr. s. 59, Abstr.

Pomiary parametrów akustycznych mowy emocjonalnej – krok ku modelowaniu wokalnej ekspresji emocji — Emotional speech acoustic parameters measurement – a step towards vocal emotions expression modelling / Magdalena IGRAS, Wiesław WSZOŁEK // W: Modelowanie i pomiary w medycynie MPM 2012 : materiały XI sympozjum : Krynica Zdrój, 13–17 maja 2012 : streszczenia referatów = Modelling and measurements in medicine / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii i Elektroniki, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii i Elektroniki AGH2012. — ISBN: 978-83-61528-32-6. — S. 65–66. — Bibliogr. s. 66, Streszcz., Abstr.

Pomiary parametrów akustycznych mowy emocjonalnej – krok ku modelowaniu wokalnej ekspresji emocji — Measurements of emotional speech acoustic parameters – a step towards vocal emotion expression modelling / Magdalena IGRAS, Wiesław WSZOŁEK // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2012 vol. 58 nr 4s. 335–338. — Bibliogr. s. 338, Streszcz., Abstr.
punktacja (lista B czasopism MNiSW, 2012): 7.000

Detection of disfluencies in speech signal : [abstract] / Katarzyna BARCZEWSKA, Magdalena IGRAS // W: Young scientists towards the challenges of modern technology : 7th international PhD students and young scientists conference : Warsaw, 17–20 September 2012 : programme. — Warsaw : Warsaw Uniwersity of Technology2012. — S. 36

Audiowizualna baza nagrań mowy polskiej — Audiovisual database of Polish speech recordings / Magdalena IGRAS, Bartosz ZIÓŁKO, Tomasz JADCZYK // Studia Informatica ; ISSN 1642-0489. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka ; ISSN: 0208-7286. — 2012 vol. 33 no. 2Bs. 163–172. — Bibliogr. s. 169–171, Streszcz., Summ.
punktacja (lista B czasopism MNiSW, 2012): 4.000

Analiza percepcyjna i akustyczna mowy emocjonalnej aktorów : [abstract] — [Perceptual and acoustic analysis of actors emotional speech] / Magdalena IGRAS, Wiesław WSZOŁEK // W: XIX Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 11–16 marca 2012 = XIX Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / [red.] Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak, Cezary Kasprzak, [Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki WIMiR]. — [Kraków : AGH][2012]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61402-16-9. — S. 138