Anna Małecka
Dane pracownika

dr Anna Małecka

Konsultacje:

Dyżury w tygodniu 16.07 – 20.07:
Pon. 16.07 – godz. 14-15
Czw. 19.07 – godz. 12-13


Pokój: 5
Email: amm@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617 42 75