Barbara Gąciarz
Dane pracownika

prof. nadzw. dr hab. Barbara Gąciarz

Konsultacje:

pn.: 14.30-15.30
wt.: 14.30-15.30
Dyżur Pani Dziekan z dn. 06.11.18 jest odwołany.
Dyżur odbędzie się w czwartek, 8.11.18 od godz. 12.00 do 13.00.


Pokój: 7
Email: bgoncia@poczta.onet.pl
Telefon komórkowy: 723 001 510
Telefon: +48 12 617 43 81

Dr hab. prof. nadzw. Barbara Gąciarz jest socjologiem i ekonomistą, profesorem na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie oraz w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie (do 2014 r.). Specjalizuje się w socjologii ekonomicznej i socjologii instytucji, koncentrując się na procesach instytucjonalizacji, funkcjonowaniu administracji publicznej oraz na polityce integracji osób niepełnosprawnych. Kieruje Katedrą Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej Wydziału Humanistycznego AGH. Kierowała wieloma projektami badawczymi, jest autorką i współautorką wielu książek, m.in.: Samorząd a rozwój. Instytucje-Obywatele-Podmiotowość (2012), Instytucjonalizacja samorządności terytorialnej. Aktorzy i efekty (2004), Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zamieszkałych w małych miastach i na terenach wiejskich (2008), Zatrudniając niepełnosprawnych. Postawy, opinie i doświadczenia pracodawców (2009), Polscy (Nie)pełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej (2014) także artykułów w czasopismach i pracach zbiorowych, w tym: Lokalne instytucje samorządowe i organizacje pozarządowe jako aktorzy systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych. (Trzeci Sektor, 2009), Niesprawne państwo versus przedsiębiorcze samorządy. Instytucjonalne dysfunkcje rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce jako szansa? (w pracy zbiorowej wydanej po XIV Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym, 2011), Dobre rządzenie buduje więzi lokalne (Kwartalnik Więź, nr 1/2013), Socjologia niepełnosprawności : instytucje a integracja społeczna osób niepełnosprawnych w Polsce (w pracy zbiorowej Socjologia medycyny w Polsce z perspektywy półwiecza : nurty badawcze, najważniejsze osiągnięcia, perspektywy rozwoju pod red. A. Ostrowskiej, M. Skrzypka. Wydawnictwo IFiS PAN 2015). Była redaktorem naukowym (oraz jedną z autorek tekstów) numeru 2/2014 “Studiów Socjologicznych”.