Bogusław Zmudziński
Dane pracownika

dr Bogusław Zmudziński

Konsultacje:

Semestr letni 2017/2018:
Poniedziałek 08:30 – 10:00
Czwartek 13:45 – 14:45


Pokój: 112
Email: bz@etiudaandanima.com
Telefon: +48 12 617 43 65