Bogusław Zmudziński
Dane pracownika

dr Bogusław Zmudziński

Konsultacje:

Semestr letni 2016/2017:
Poniedziałek 08:30 – 10:00
Piątek 16:10 – 17:10


Pokój: 112
Email: bz@etiudaandanima.com
Telefon: +48 12 617 43 65