Tomasz Piróg
Dane pracownika

dr Tomasz Piróg

Konsultacje:

W trakcie sesji zimowej:
– 29.01.2018 (pon), godz. 12.00-13.00
– 05.02.2018 (pon), godz. 12.00-12.30

# Proszę na bieżąco śledzić tablicę ogłoszeń


Pokój: 124
Email: tpirog@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617 42 51

Ukończyłem studia licencjackie i magisterskie na Wydziale Humanistycznym AGH. W 2015 roku obroniłem doktorat w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie (promotor: prof. Barbara Gąciarz).

Wśród największych osiągnięć mogę wymienić:

  • Nagrodę główną w XVIII konkursie IPSS na najlepsze prace doktorskie dotyczące problemów polityki społecznej (konkurs odbywał się pod patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)
  • Półroczny pobyt w Halle am Saale w roku akademickim 2011/12, w ramach stypendium DAAD
  • Organizację szeregu wyjazdów studyjnych do Niemiec dla studentów WH AGH
  • Trzy książki autorskie: „Dialog obywatelski w perspektywie socjologicznej. Mity i realia dobrego rządzenia” (2016), „Wygnanie z raju. Społeczne konsekwencje zmian na rynku pracy” (2015),  „Młodzież w Polsce. Analiza przekazów młodzieżowych obecnych w polskiej kulturze na przykładzie debaty młodych w ‚Gazecie Wyboczej’ (styczeń-marzec 2004)” (2006)

Zajmuję się socjologią polityki i socjologią gospodarki. Obecnie głównym obszarem moich zainteresowań jest lokalny dialog obywatelski oraz wielosektorowa polityka społeczna.

Poza działalnością naukową pełnię funkcję:

  • Kierownika studiów podyplomowych „Zarządzanie talentami w branży technologicznej/Talent management in Tech Companies” (od 2016 r) i „Zarządzanie organizacją IT/ IT Business Management”(od 2017 r.)
  • Członka Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (od 2017 r)
  • Skarbnika i członka zarządu Oddziału Krakowskiego PTS (od 2011 r)

 

Więcej informacji o mnie można znaleźć na profilach internetowych: