Anna Olszewska
Dane pracownika

dr Anna Olszewska

Konsultacje:

poniedziałki 8.00-9.00
Wtorki 15.20 – 16.20

poniedziałek 16 kwietnia: 13.00-14.00


Pokój: 407
Email: aolsz@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617 43 51

Anna Olszewska

Zajmuje się systemami komunikacji wizualnej. Jest kulturoznawcą, adiunktem w Katedrze Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego AGH. Od 2007 związana także z Gabinetem Rycin PAU.

Swoje studia nad historią obrazowania idei ogłaszała w formie wystaw oraz publikacji im towarzyszących. W ten sposób powstały „Kosmologia” (2009), „My i Oni. Zawiła historia odmienności” (2011), „Tempus fugit” (2016).

W ramach działań kolektywu JoAnka projektuje narzędzia służące do niesemantycznego porównywania obrazów.

Na Wydziale Humanistycznym AGH prowadzi  seminaria i warsztaty poświęcone kulturze wizualnej, zajęcia z zakresu muzealnictwa oraz historii kultury.