Krzysztof Matuszek
Dane pracownika

dr Krzysztof Matuszek

Konsultacje:

W sesji letniej 2017/2018:
Poniedziałek 12.00 – 14.00
(Proszę o wcześniejszy kontakt e-mailowy)


Pokój: 18
Email: usmatusz@cyf-kr.edu.pl
Telefon: +4812 617 43 94