Krzysztof Matuszek
Dane pracownika

dr Krzysztof Matuszek

Konsultacje:

W semestrze letnim 2018/2019:
Poniedziałek 16.00-17.00
Czwartek 16.00-17.00
(Proszę o wcześniejszy kontakt e-mailowy)


Pokój: 18
Email: usmatusz@cyf-kr.edu.pl
Telefon: +4812 617 43 94