Krzysztof Matuszek
Dane pracownika

dr Krzysztof Matuszek

Konsultacje:

W semestrze zimowym 2017/2018:
Poniedziałek 13.00-14.00
Środa 14.30-15.30
(Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy)


Pokój: 18
Email: usmatusz@cyf-kr.edu.pl
Telefon: +4812 617 43 94