Tomasz Masłyk
Dane pracownika

dr Tomasz Masłyk

Konsultacje:

Semestr zimowy 2016/2017:
Poniedziałek 12:00 – 13:45
Środa 12:00 – 13:00


Pokój: 106
Email: tomaslyk@wp.pl
Telefon: +48 12 617 43 89