Tomasz Masłyk
Dane pracownika

dr Tomasz Masłyk

Konsultacje:

Semestr zimowy 2017/2018:
Poniedziałek 12:00 – 13:45
Czwartek 15:15 – 16:15


Pokój: 106
Email: tomaslyk@wp.pl
Telefon: +48 12 617 43 89