Ignacy Fiut
Dane pracownika

prof. dr hab. Ignacy Fiut

Konsultacje:

Niestety,
z związku z ciężką chorobą profesor I.Fiut jest nieobecny aż do odwołania.


Pokój: 109
Email: isfiut@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617 42 58