Wacław Branicki
Dane pracownika

dr hab. Wacław Branicki

Konsultacje:

Dyżury w semestrze letnim 2017/2018
Poniedziałek 9.00 – 10.00
Czwartek 11.30 – 12.30
Budynek D13, pokój 115


Pokój: 115
Email: branicki@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617 42 41