Joanna Pyrkosz-Pacyna
Dane pracownika

dr Joanna Pyrkosz-Pacyna

Konsultacje:

Dyżury w poniedziałki 13.15-14.15 i czwartki 10.00-11.00
Proszę o mailowe poprzedzenie spotkania.

Zapraszam na mój profil http://fb.me/joannapyrkoszpacyna


Pokój: 110
Email: jpyrkosz@agh.edu.pl
Telefon: 12 617 42 52

Studia magisterskie  i doktoranckie w Instytucie Psychologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Psychologia przedsiębiorczości

Psychologia organizacji

Motywacja

Udział kobiet w naukach ścisłych

Edukacja z udzialem VR i AR