Administracja Wydziału Humanistycznego AGH

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO AGH

Dyrektor Administracyjny Wydziału Humanistycznego AGH

mgr Anna Kulpa-Ogdowska

pokój nr 3, tel. 43 83

Organizacja, koordynacja i nadzór nad funkcjonowaniem administracji wydziału.

Biuro Dziekana

Sekretariat Biura Dziekana

mgr Agnieszka Oleniacz

pokój nr 6, tel. 43 80

Obsługa sekretariatu.

Obsługa Rady Wydziału, Kolegium Dziekańskiego i Rady Społecznej.

Sprawy kadrowe (w tym ewidencja spraw związanych ze stosunkiem pracy i spraw płacowych, badania okresowe, zwolnienia chorobowe).

PKA, wnioski na uprawnienia, doktoraty, ewaluacja.

Umowy cywilno-prawne dotyczące zajęć dydaktycznych.

Sprawozdawczość i rozliczanie dydaktyki.

Zespół Obsługi Dydaktyki (Dziekanat)

mgr Jolanta Gapys (osoba kierująca zespołem)

mgr Katarzyna Włodkowska-Łoziak

mgr inż. Katarzyna Piwowar

pokój nr 23, tel. 43 90

Organizacja roku akademickiego.

Obsługa bieżąca studentów (w tym obcokrajowców).

Obsługa socjalno-bytowa studentów.

Sprawozdawczość z zakresu działalności dydaktycznej dla Władz Uczelni, MNiSW, GUS i innych instytucji.

Mobilność studentów (Erasmus+ i in.).

Układanie harmonogramu, rezerwacja sal.

Wsparcie administracyjne systemu syllabus.agh.edu.pl

Zespół Obsługi Badań Naukowych

mgr Bożena Niedbała

mgr Katarzyna Janowska

pokój nr 22, tel. 42 85

Działalność statutowa (delegacje, publikacje, granty dziekańskie).

Współpraca z COP.

Projekty NCN, MNiSW, NCBiR i in.

Umowy zagraniczne.

Ewaluacja, archiwizacja dorobku naukowego.

Centrum Obsługi Płatnych Form Kształcenia

mgr Katarzyna Chromik Myśliwiec

mgr Paulina Walotek

pokój nr 25, tel. 42 51

Obsługa płatnych form kształcenia (studia podyplomowe, kursy, szkolenia).

Zespół Organizacyjno-Informatyczny

mgr inż. Magdalena Żmudzka

pokój nr 24, tel. 43 95

Artur Cybulski

pokój nr 423, tel. 43 71

Obsługa administracyjna katedr (w tym urlopy i delegacje z innych źródeł niż działalność naukowo-badawcza).

System POL-on.

Obsługa administracyjna zespołu ds. promocji.

Obsługa administracyjna konferencji.

Obsługa informatyczna WH (strona internetowa, sprzęt, laboratoria).

Sekretariat Biura Dziekana

 

mgr Agnieszka Oleniacz

Pokój: 6

Email: aoleniacz@agh.edu.pl

Telefon: +48 12 617 43 80

 

Dyrektor Administracyjny Wydziału Humanistycznego AGH

mgr Anna Kulpa-Ogdowska

Pokój: 3

Email: akulpa@agh.edu.pl

Telefon: +48 12 617 43 83

 

Zespół Obsługi Dydaktyki (Dziekanat)

 

mgr Joanna Gapys

Pokój: 24

Email: jgapys@agh.edu.pl

Telefon: +48 12 617 43 90

 

mgr Katarzyna Włodkowska-Łoziak

Pokój: 24

Email: loziakk@agh.edu.pl

Telefon: +48 12 617 43 90

 

mgr inż. Katarzyna Piwowar

Pokój: 24

Email: kpiwowar@agh.edu.pl

Telefon: +48 12 617 43 90

 

Godziny pracy dziekanatu:
  • pon 11.30 - 14.30
  • wt. 9.00 - 12.00
  • śr. 11.30 - 14.30
  • czw. 9.00 - 12.00
  • pt. - nieczynny

Konto Wydziału:

Akademia Górniczo-Hutnicza

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Wydział Humanistyczny

Bank: Pekao S.A. Kraków

Nr rachunku:

86 1240 4722 1111 0000 4853 4699

 

Centrum Obsługi Płatnych Form Kształcenia

mgr Katarzyna Chromik-Myśliwiec

Pokój: 25

Email: chromik@agh.edu.pl

Telefon: +48 12 617 42 51

 

mgr Paulina Walotek

Pokój: 25

Email: pwalotek@agh.edu.pl

Telefon: +48 12 617 42 51

 

Zespół Obsługi Badań Naukowych

 

mgr Bożena Niedbała

Pokój: 22

Email: bniedb@agh.edu.pl

Telefon: +48 12 617 42 85

 

mgr Katarzyna Janowska

Pokój: 22

Email: kraczka@agh.edu.pl

Telefon: +48 12 617 42 85

 

Biblioteka

 

mgr Maria Kogutowska

Pokój: 15

Email: mkogut@agh.edu.pl

Telefon: +48 12 617 43 38

 

mgr Justyna Sobocha-Stanuch

Pokój: 15

Email: sobocha@agh.edu.pl

Telefon: +48 12 617 43 38

 

Zespół Organizacyjno-Informatyczny

 

mgr inż. Magdalena Żmudzka

Pokój: 24

Email: magdalena.zmudzka@agh.edu.pl

Telefon: +48 12 617 43 95

  

Artur Cybulski

Pokój: 423

Email: cybulski@agh.edu.pl

Telefon: +48 12 617 43 71