Administracja wydziału

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO AGH

Dyrektor Administracyjny Wydziału Humanistycznego AGH

mgr Anna Kulpa-Ogdowska

pokój nr 3, tel. 43 83

Organizacja, koordynacja i nadzór nad funkcjonowaniem administracji wydziału.

 

Biuro Dziekana

Sekretariat Biura Dziekana

mgr Agnieszka Oleniacz

style="padding-left: 30px;"pokój nr 6, tel. 43 80

Obsługa sekretariatu.
Obsługa Rady Wydziału, Kolegium Dziekańskiego i Rady Społecznej.
Sprawy kadrowe (w tym ewidencja spraw związanych ze stosunkiem pracy i spraw płacowych, badania okresowe, zwolnienia chorobowe).
PKA, wnioski na uprawnienia, doktoraty, ewaluacja.
Umowy cywilno-prawne dotyczące zajęć dydaktycznych.
Sprawozdawczość i rozliczanie dydaktyki.

Zespół Obsługi Dydaktyki (Dziekanat)

mgr Jolanta Gapys
(osoba kierująca zespołem)
mgr Katarzyna Włodkowska-Łoziak
mgr inż. Katarzyna Piwowar

pokój nr 23, tel. 43 90

Organizacja roku akademickiego.
Obsługa bieżąca studentów (w tym obcokrajowców).
Obsługa socjalno-bytowa studentów.
Sprawozdawczość z zakresu działalności dydaktycznej dla Władz Uczelni, MNiSW, GUS i innych instytucji.
Mobilność studentów (Erasmus+ i in.)
Układanie harmonogramu, rezerwacja sal.
Wsparcie administracyjne systemu syllabus.agh.edu.pl

mgr Bożena Niedbała
mgr Katarzyna Janowska

pokój nr 22, tel. 42 85

Działalność statutowa (delegacje, publikacje, granty dziekańskie).
Współpraca z COP.
Projekty NCN, MNiSW, NCBiR.
Umowy zagraniczne.
Ewaluacja, archiwizacja dorobku naukowego.

Centrum Obsługi Płatnych Form Kształcenia

mgr Katarzyna Chromik Myśliwiec

pokój nr 25, tel. 42 51

Obsługa płatnych form kształcenia (studia podyplomowe, kursy, szkolenia).

Zespół Organizacyjno-Informatyczny

mgr Magdalena Żmudzka

pokój nr 24, tel. 43 95

Artur Cybulski

pokój nr 423, tel. 43 71

Obsługa administracyjna katedr (w tym urlopy i delegacje z innych źródeł niż działalność naukowo-badawcza).
System POL-on.
Obsługa administracyjna zespołu ds. promocji.
Obsługa administracyjna konferencji.
Obsługa informatyczna WH (strona internetowa, sprzęt, laboratoria).

 
 

Sekretariat Biura Dziekana

 

mgr Agnieszka Oleniacz

Pokój: 6Email: aoleniacz@agh.edu.plTelefon: +48 12 617 43 80

 

Dyrektor Administracyjny Wydziału Humanistycznego AGH

mgr Anna Kulpa-Ogdowska

Pokój: 3
Email
: akulpa@agh.edu.pl
Telefon
: +48 12 617 43 83

 Zespół Obsługi Dydaktyki (Dziekanat) mgr Joanna Gapys


Pokój: 24
Email
: jgapys@agh.edu.pl
Telefon
: +48 12 617 43 90

 mgr inż. Katarzyna Włodkowska-Łoziak


Pokój: 24
Email
: loziakk@agh.edu.pl
Telefon
: +48 12 617 43 90

 mgr inż. Katarzyna Piwowar


Pokój: 24
Email
: kpiwowar@agh.edu.pl
Telefon
: +48 12 617 43 90

 


Godziny pracy dziekanatu:

  • pon 11.30 - 14.30

  • wt. 9.00 - 12.00

  • śr. 11.30 - 14.30

  • czw. 9.00 - 12.00

  • pt. - nieczynny
Konto Wydziału:
Akademia Górniczo-Hutnicza
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Wydział Humanistyczny

Bank: Pekao S.A. Kraków
Nr rachunku: 86 1240 4722 1111 0000 4853 4699


 Centrum Obsługi Płatnych Form Kształceniamgr Katarzyna Chromik-Myśliwiec


Pokój: 25
Email
: chromik@agh.edu.pl
Telefon
: +48 12 617 42 51

 Zespół Obsługi Badań Naukowych mgr Bożena Niedbała


Pokój: 22
Email
: bniedb@agh.edu.pl
Telefon
: +48 12 617 42 85

 mgr Katarzyna Janowska


Pokój: 22
Email
: kraczka@agh.edu.pl
Telefon
: +48 12 617 42 85

 Biblioteka mgr Maria Kogutowska


Pokój: 15
Email
: mkogut@agh.edu.pl
Telefon
: +48 12 617 43 38

 mgr Justyna Sobocha-Stanuch


Pokój: 15
Email
: sobocha@agh.edu.pl
Telefon
: +48 12 617 43 38

 Zespół Organizacyjno-Informatyczny mgr Magdalena Żmudzka


Pokój: 24
Email
: magdalena.zmudzka@agh.edu.pl
Telefon
: +48 12 617 43 95

  Artur Cybulski


Pokój: 423
Email
: cybulski@agh.edu.pl
Telefon
: +48 12 617 43 71