Administracja wydziału

O nas

STRUKTURA ADMINISTRACJI WH AGH
Dyrektor Administracyjny WH
Mgr inż. Zbigniew Lankosz
Biuro Dziekana Sekcja Dydaktyki
Dziekanat
Sekcja Finansowo-administracyjna
Dział Obsługi Badań
Mgr inż. Magdalena Żmudzka

Obsługa sekretariatu

Obsługa RW, czuwanie nad rotacją adiunktów
Sprawy kadrowe
Program ZUS-owski PŁATNIK (pracownicy i studenci)
Sprawy stopni i tytułów
Nagrody i odznaczenia
Delegacje (refundowane, płatne z kosztów wydziałowych i dydaktycznych), wydawanie druków delegacji do programu Erasmus+
Rejestr gotówki
Urlopy, dyżury, SkOS, zwolnienia lekarskie, ARIVA, PZU
Mgr Jolanta Gapys

Koordynator sekcji

Organizacja roku akademickiego

Obsługa bieżąca studentów

WU, GUS, POL-ON
Mgr Katarzyna Włodkowska-Łoziak

Obsługa socjalno-bytowa studentów

Obsługa bieżąca studentów
Mgr inż. Katarzyna Piwowar

Obsługa studentów obco-krajowców

Erasmus

Org.roku akademickiego
Mgr Bożena Niedbała

Działalność statutowa

Projekty NCN, MNiSW, NCBiR

Parametryzacja. Uprawnienia Granty dziekańskie
Mgr Katarzyna Janowska

Działalność statutowa

Projekty NCN, MNiSW, NCBiR
Umowy zagraniczne
COP
Uprawnienia
Granty dziekańskie
Asystent Dziekana
Mgr Anna Kulpa-Ogdowska

Obsługa UNITIME
Rozliczenie dydaktyki
Współpraca z Działem Nauczania,
Pozyskiwanie funduszy na badania, współpraca z COP, UCI, MNiSW,
PKA.
e-learning,
Nowe kierunki studiów
Wydziałowy Informatyk
Artur Cybulski

Opieka nad sprzętem i oprogramowaniem, zarówno w salach jak i pokojach pracowniczych

Naprawianie wszelkich usterek dotyczących komputerów.

Internetowa strona wydziałowa
Mgr Katarzyna Chromik-Myśliwiec


Obsługa płatnych form kształcenia:
studia podyplomowe, kursy, szkolenia,

Pracownicy zatrudniani z zewnątrz na prowadzenie zajęć na podstawie umów

Biuro Dziekana, Sekretariat

Sekcja Dydaktyki, Dziekanat

Godziny pracy dziekanatu:

  • pon 11.30 – 14.30
  • wt. 9.00 – 12.00
  • śr. 11.30 – 14.30
  • czw. 9.00 – 12.00
  • pt. – nieczynny

Konto Wydziału:

Akademia Górniczo-Hutnicza
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Wydział Humanistyczny

Bank: Pekao S.A. Kraków
Nr rachunku: 86 1240 4722 1111 0000 4853 4699

Płatne formy kształcenia

Sekcja Finansowo-administracyjna, Dział Obsługi Badań

Dyrektor administracyjny

Biblioteka