Studia Podyplomowe – Praktyczna Psychologia Kierowania i Negocjacji.

11 edycja 2017/18

Wydział Humanistyczny AGH do przyjmuje zapisy na Studia Podyplomowe  - Praktyczna Psychologia Kierowania i Negocjacji (11 edycja) do 15 października 2017 r. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, Studia te są adresowane do menedżerów, przedsiębiorców, konsultantów a także wszystkich osób zainteresowanych skutecznym budowaniem sukcesu firmy a także własnej kariery. Słuchacze po ukończeniu Studiów będą posiadać wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu kierowania, negocjowania, komunikowania, asertywności, radzenia sobie ze stresem, argumentowania, motywowania, autoprezentacji. Zdobyta wiedza będzie stanowiła element kompetencji psychologicznych związanych z kierowaniem zespołem, rozwiązywaniem konfliktów, komunikowaniem, prezentowaniem firmy i własnej osoby na różnych etapach kariery zawodowej.


Wymagane dokumenty do zapisu:

  • zgłoszenie (formularz do pobrania z tej strony)

  • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

  • kopia dowodu wpłaty (dokonanej do 20 X 2017).


Organizacja studiów

Program zajęć obejmuje 195 godzin wykładów i warsztatów realizowanych w języku polskim. Zajęcia rozpoczną się od śniadania powitalnego  21 października 2017  o godz. 9 00 i realizowane będą w soboty i niedziele od godz. 9 00 do 17 00 w salach przy ul. Gramatyka 8a (budynek D – 13) w terminach: 21 – 22 X,  25 – 26 XI,  9 – 10 XII 2017, 13 – 14 I,  3 – 4 II, 3 – 4 III, 17 – 18 III, 7 – 8 IV, 21 – 22 IV, 12 – 13 V 2018.

Uczestnicy otrzymają dyplomy w języku polskim i angielskim. Koszt udziału wynosi 3 950 zł. Wpłat można dokonywać jednorazowo lub nawet w 10 miesięcznych nieoprocentowanych ratach na konto AGH nr: 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922 z adnotacją: 11 edycja SP WH AGH Praktyczna Psychologia Kierowania i Negocjacji.

Do udzielania informacji o studiach i przyjmowania zapisów uprawnieni są:

  • Koordynator Studiów dr Andrzej Augustynek (tel. 605 676 011; mail. aaugust@agh.edu.pl).

  • Dyrektor Administracyjny WH AGH mgr inż. Zbigniew Lankosz ul. Gramatyka 8 a; p. 3 (tel. 12 617 43 83; mail. lankosz@poczta.fm)


Pliki do pobrania:

Program_pelny 11 edycji

Program skrócony PPKiN 11 edycja

Zgloszenie 2017