Grzegorz Ptaszek ze stopniem doktora habilitowanego!

poniedziałek, Lipiec 15, 2019

Dnia 12.07 Rada Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zatwierdziła habilitację dra Grzegorza Ptaszka. Wysoko ocenione zostały zarówno jej dorobek naukowy jak i książka habilitacyjna („Edukacja medialna 3.0”, Kraków: WUJ 2019).

Cieszymy się i gratulujemy!