Nagrody im. S. Ossowskiego i F. Znanieckiego za rok 2018 dla Absolwentek naszego Wydziału!

poniedziałek, Czerwiec 10, 2019

Chwalimy się, bo mamy czym!

W sobotę 8 czerwca odbyło się w Warszawie Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, podczas którego ogłoszony werdykty i rozdano najważniejsze nagrody przyznawane przez polskie środowisko socjologiczne. Dwie z nich przypadły absolwentkom naszego Wydziału!

Nagrodę im. Stanisława Ossowskiego za rok 2018 za najlepszą książkę otrzymała dr Katarzyna Suwada za książkę pt. „Men, Fathering and the Gender Trap. Sweden and Poland Compared” (Palgrave Macmillan 2017). Książka jest oparta na pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. Janusza Muchy.

Nagrodę im. Floriana Znanieckiego II stopnia za rok 2018 otrzymała mgr Elżbieta Murias za pracę magisterską pt. „Życie po raku – analiza doświadczeń osób, które uzyskały remisję nowotworu złośliwego”, napisaną pod kierunkiem prof. Janusza Muchy.

Ogromne gratulacje dla obu Pań Absolwentek i dla Promotora!