Konferencja “Co Bóg mówi o seksie? Erotyzm w dyskursach religijnych” – przyjmowanie zgłoszeń

środa, Styczeń 23, 2019

Szanowni Państwo,
Wydział Humanistyczny AGH i Ośrodek Badawczy Facta Ficta mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową „Co Bóg myśli o seksie? Erotyzm w dyskursach religijnych”, która odbędzie się w dniach 16 i 17 maja 2019 roku na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie.

Erotyzm jest niezwykle istotną sferą życia człowieka. W religiach archaicznych prokreacja była celem licznych praktyk magiczno-religijnych. W późniejszej historii wielkich tradycji religijnych seks i erotyzm stały się obszarem wielu nakazów i zakazów. Przemiany obyczajowe wieku XX przyniosły nowe „pęknięcie”, związane z tą sferą. Rewolucja seksualna (przede wszystkim w kulturze Zachodu), która dokonała się w drugiej połowie XX wieku, ukazała, jak dogłębny jest wewnętrzny podział religii na orientacje liberalne i tradycyjne. Wielkie Kościoły chrześcijańskie żywo dyskutują o dopuszczalności związków homoseksualnych i seksie przedmałżeńskim, debatują także nad możliwością użycia środków antykoncepcyjnych, wreszcie – nad rolą erotyki i jej religijną interpretacją. Nowe katolickie podręczniki pożycia małżeńskiego starają się odejść od dawnego dyskursu, który powodował odwrót młodych Europejczyków od Kościoła. Z kolei dla wielu nowych ruchów religijnych seks jest ważnym środkiem rozwoju człowieka, „naturalnym” katalizatorem doświadczenia duchowego, który ma moc transformacji życia.

Głównym tematem naszej konferencji jest seks i erotyzm w kontekście różnych tradycji religijnych. Jako tematy do dyskusji proponujemy między innymi następujące zagadnienia:
– seks i erotyzm w historii różnych religii;
– seks i erotyzm w kontekście współczesności;
– odmienność dyskursów na temat życia erotycznego w różnych
tradycjach kulturowych i religiach – ujęcie porównawcze;
– rozumienie samej erotyki w tradycjach religijnych;
– erotyczne i seksualne role kobiet i mężczyzn w różnych religiach;
– wizualne przedstawienia religijno-erotyczne; symbole i metafory
dotyczące tej dziedziny życia;
– płodność, macierzyństwo, idea dziewictwa, ideał czystości, celibat,
prostytucja;
– rodzaje argumentacji dotyczącej zakazów i nakazów
obowiązujących w tej sferze.

Zapraszamy do Krakowa na naukowe spotkanie poświęcone tematyce relacji między religiami a szeroko pojmowaną sferą seksu/erotyzmu. Chcemy, aby konferencja miała charakter interdyscyplinarny: serdecznie zapraszamy m.in. religioznawców, antropologów, kulturoznawców, socjologów, historyków, historyków sztuki, seksuologów. Zachęcamy zarówno do ujęć teoretycznych, komparatystycznych, międzykulturowych, jak i do studiów szczegółowych nad wybranymi zagadnieniami.

Aby wziąć czynny udział w konferencji należy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie: http://cbmos.agh.edu.pl/ . Na zgłoszenia czekamy do 1 kwietnia 2019 roku.
Opłata konferencyjna wynosi 300 złotych. Zapewniamy: dwa posiłki obiadowe, poczęstunek w przerwach kawowych, uroczystą kolację w pierwszym dniu konferencji, druk publikacji artykułów spełniających wymogi publikacyjne.
Wstęp dla osób zainteresowanych wysłuchaniem wystąpień prelegentów jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: http://cbmos.agh.edu.pl/